Dienstleistungen - 73892-2023

03/02/2023    S25

Polen-Staszów: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2023/S 025-073892

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Staszów
Postanschrift: Ul. Oględowska 4
Ort: Staszów
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Postleitzahl: 28-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Joanna Drożdżowska
E-Mail: joanna.drozdzowska@radom.lasy.gov.pl
Telefon: +48 158646842
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.staszow.radom.lasy.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_staszow
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna SP nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2023. Postępowanie nr 2.

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.84.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. z dnia 10 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 672) – : „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2023.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 12 333 892.27 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Golejów, Wiśniówka

Los-Nr.: Pkiet nr I.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Golejów, Wiśniówka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Golejów

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 10 043

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 270,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 90,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 90,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 61,80

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 14,70

Dowóz sadzonek TSZT 76,50

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 63,95

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 11,04

Czyszczenia wczesne HA 15,85

Czyszczenia późne HA 4,49

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 13,91

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 270,00

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 287,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 253,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 60,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 2 160,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 48,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 636,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 46,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 133,00

Wiśniówka

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 7 766

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 210,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 70,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 70,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 1,80

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,00

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 63,00

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 6,90

Dowóz sadzonek TSZT 72,70

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 74,44

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 5,78

Czyszczenia wczesne HA 4,65

Czyszczenia późne HA 30,75

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 8,95

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 368,00

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 120,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 338,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 160,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 3 680,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 458,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 40,00

Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 20,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 103,00

Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 10,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Szczeka, Strużki

Los-Nr.: Pakiet nr II
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Szczeka, Strużki

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczeka:

Pozyskanie i zrywka drewna M3 –8 746

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 237,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 79,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 79,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 27,60

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 25,20

Dowóz sadzonek TSZT 48,00

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 22,90

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 46,86

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 11,19

Czyszczenia wczesne HA 10,47

Czyszczenia późne HA 15,25

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 15,98

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 110,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 253,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 45,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 45,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 40,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 324,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 70,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 107,50

Strużki

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 7 688

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 207,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 69,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 69,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 25,40

Dowóz sadzonek TSZT 25,40

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 14,70

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 34,49

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 17,40

Czyszczenia wczesne HA 1,00

Czyszczenia późne HA 24,62

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 9,15

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 107,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 10,08

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 168,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 30,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 30,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 56,00

Odnowienie bruzdy na pasach przeciwpożarowych KMTR 1,20

Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 4,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 903,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 56,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 90,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 155,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”).. Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Sichów, Łubnice

Los-Nr.: Pakiet nr III
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Sichów, Łubnice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Sichów

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 8 295

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 224,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 75,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 75,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 43,40

Dowóz sadzonek TSZT 43,40

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 30,34

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 39,07

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 17,50

Czyszczenia wczesne HA 19,47

Czyszczenia późne HA 13,14

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 16,94

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 20,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 8,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 6,39

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 764,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 21,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 200,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 40,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 304,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 30,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 10,00

Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 50,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 80,00

Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 10,00

Łubnice

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 7 420

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 201,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 67,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 67,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 18,60

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 26,10

Dowóz sadzonek TSZT 44,70

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 6,52

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 29,46

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 32,10

Czyszczenia wczesne HA 4,33

Czyszczenia późne HA 16,15

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 8,01

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 160,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 20,42

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 253,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 1 600,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20,00

Koszenie trawy HA 2,93

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 284,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 158,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Żyznów, Malkowice

Los-Nr.: Pakiet nr IV
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Żyznów, Malkowice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Żyznów

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 5 337

Dopłata do pozyskania z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 145,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 48,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 48,00

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni HA 0,60

Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 8,65

Przekop. gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 4,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korz. TSZT 50,00

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 4,65

Dowóz sadzonek TSZT 54,65

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 39,33

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 16,99

CW HA 5,35

Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach TSZT 4,30

CP HA 48,66

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 29,53

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 17,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 1,00

Demontaż ogrodzeń HM 16,73

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 117,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 2,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 2,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

Koszenie trawy HA 2,81

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 296,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 116,00

Malkowice

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 9 471

Dopłata do pozyskania z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 258,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 86,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 86,00

Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korz. TSZT 68,90

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korz. TSZT 65,30

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korz. TSZT 3,90

Dowóz sadzonek TSZT 138,10

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 45,05

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 15,77

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 1,10

CW HA 11,48

CP HA 14,26

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 14,73

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 873,00

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 30,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00

Demontaż ogrodzeń HM 12,51

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 338,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 164,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 8 730,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

Koszenie trawy HA 1,42

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 260,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 53,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Smerdyna, Bukowa

Los-Nr.: Pakiety nr V
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Smerdyna, Bukowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Smerdyna

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 8 995

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 241,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 80,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 80,00

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni HA 0,25

Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 43,10

Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 43,10

Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 21,30

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 74,70

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 19,20

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 22,30

Dowóz sadzonek TSZT 137,50

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 80,76

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 18,61

Czyszczenia wczesne HA 9,10

Czyszczenia późne HA 23,73

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 59,29

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 822,00

Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 58,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 168,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 56,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 56,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 25,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 75,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 8 220,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 378,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 60,50

Bukowa

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 8 768

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 235,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 78,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 78,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 24,50

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 5,90

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 19,30

Dowóz sadzonek TSZT 49,70

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 29,05

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 28,26

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 1,35

Czyszczenia wczesne HA 5,92

Czyszczenia późne HA 10,35

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 2,32

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 116,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 5,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 11,46

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 338,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 30,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 30,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 80,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 1 856,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

Koszenie trawy HA 2,48

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 320,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 30,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 67,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 73,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Pliskowola, Zawidza

Los-Nr.: Pakiet nr VI
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Pliskowola, Zawidza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pliskowola

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 5 595

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 150,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 50,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 50,00

Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 15,80

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 2,60

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT

Dowóz sadzonek TSZT 12,60

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 2,26

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 25,50

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 3,05

Czyszczenia wczesne HA 4,42

Czyszczenia późne HA 8,94

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 4,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 6,75

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 147,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 25,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 473,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 105,00

Zawidza

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 7 507

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 202,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 67,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 67,00

Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni HA 0,30

Opryskiwanie upraw opryskiwaczem - ciągnikowym HA 2,08

Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 3,77

Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 16,90

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 24,30

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 2,50

Dowóz sadzonek TSZT 43,70

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 11,52

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 44,80

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 14,41

Czyszczenia wczesne HA 11,47

Podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach TSZT 2,15

Czyszczenia późne HA 9,92

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 26,39

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 210,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 3,00

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 398,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 83,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 2 100,00

Odnowienie bruzdy na pasach przeciwpożarowych KMTR 2,50

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 363,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 109,50

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Przyjmy, Mokre

Los-Nr.: Pakiet nr VII
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
75251120 Waldbrandbekämpfung
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; leśnictwa Przyjmy, Mokre

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przyjmy

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 9 460

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 256,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 85,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 85,00

Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 16,60

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 33,40

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 3,80

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,60

Dowóz sadzonek TSZT 55,40

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 12,17

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 14,90

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 8,10

Czyszczenia wczesne HA 28,85

Czyszczenia późne HA 45,76

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 14,10

Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 200,00

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 2,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 12,42

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 168,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 65,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 65,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 27,00

Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 2 000,00

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 10,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 606,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 58,00

Mokre

Pozyskanie i zrywka drewna M3 – 6 012

Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne rozpoczęte 100m M3 163,00

Podwóz drewna do 1000 m M3 54,00

Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 54,00

Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 2,75

Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 1,40

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 34,55

Dowóz sadzonek TSZT 51,30

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 12,43

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 28,47

Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 4,62

Czyszczenia wczesne HA 7,33

Czyszczenia późne HA 18,03

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 22,53

Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 2,00

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 35,84

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 253,00

Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 195,00

Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 195,00

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 80,00

Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 1,65

Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20,00

Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 364,00

Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 60,00

Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 40,00

Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 184,00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu mechanicznego przygotowania gleby i melioracji agrotechnicznych.

Los-Nr.: Pakiet nr IX
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77211400 Fällen von Bäumen
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Tereny w zarządzie Nadleśnictwa Staszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 200,90

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha KMTR 530,07

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem KMTR 15,66

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 143,23

Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda) KMTR 26,33

Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem KMTR 461,41

Wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym 1-odkładnicowym KMTR 162,76

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ilości wskazanej w każdej z wycenionych pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W uzupełnieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego ogłoszenia okres obowiązywania umowy będzie trwał od dnia zawarcia umowy do dnia 29.12.2023. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2023 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 02.01.2023 r.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt. 1 zamawiający skorzystał ze wstępnego ogłoszenia informacyjnego, które ukazało się w dniu 09.09.2022 r.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 220-632134
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: Pkiet nr I.
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Golejów, Wiśniówka

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: Pakiet nr II
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Szczeka, Strużki

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: Pakiet nr III
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Sichów, Łubnice

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: Pakiet nr IV
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Żyznów, Malkowice

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Sławomir Sierant Zakład Usług Leśnych LAS, Łaziska 21 28-210 Bogoria
Ort: Łaziska
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Leśnych Marek Niewójt Kleczanów 33, 27-641 Obrazów
Ort: Obrazów
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Radosław Śledź RADSEB Smerdyna 352 C, 28-200 Staszów
Ort: Staszów
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Dawid Sierant Zakład Usług Leśnych MULTI-Las, Łaziska 21, 28-210 Bogoria
Ort: Bogoria
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Wiesław Małek Firma Usług Leśnych JUNAK, Wiązownica Kol. 96 a, 28-215 Wiązownica
Ort: Wiązownica
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 685 784.86 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 252 544.12 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: Pakiety nr V
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Smerdyna, Bukowa

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Sławomir Sierant Zakład Usług Leśnych LAS, Łaziska 21 28-210 Bogoria
Ort: Bogoria
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Radosław Śledź RADSEB Smerdyna 352 C, 28-200 Staszów
Ort: Staszów
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Dawid Sierant Zakład Usług Leśnych MULTI-Las, Łaziska 21, 28-210 Bogoria
Ort: Bogoria
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Wieław Małek Firma Usług Leśnych JUNAK, Wiązownica Kol. 96 a, 28-215 Wiązownica
Ort: Wiązownica
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 966 885.46 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 510 294.64 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: Pakiet nr VI
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Pliskowola, Zawidza

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: Pakiet nr VII
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna na terenie leśnictwa: Przyjmy, Mokre

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: Pakiet nr IX
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług leśnych z zakresu mechanicznego przygotowania gleby i melioracji agrotechnicznych.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet-Adresse: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

19.2. Odwołanie przysługuje na: niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

19.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

19.6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem. .

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Ort: WARSZAWA
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023