Lieferungen - 73939-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Schienengebundene Instandhaltungs- oder Arbeitswagen

2023/S 025-073939

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 233-668459)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NATsIONALNA KOMPANIYa "ZhELEZOPaTNA INFRASTRUKTURA" DP
Nationale Identifikationsnummer: 130823243
Postanschrift: bul. "Knyaginya Mariya Luiza” No. 110
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1233
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Vladimir Slavchev Georgiev
E-Mail: v_georgiev@rail-infra.bg
Telefon: +359 029326135
Fax: +359 029310663
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.rail-infra.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1213

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Дост. и във. в експл. на 1бр. к. от спец. м. за раб. по ж. път с междур. 1435мм, съст. се от балст. м., план. м. и трподб. м. за укр. на 2бр. тр. тип дуом. с цикл. дв. по вр. на р. пр. и св. с м.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34621200 Schienengebundene Instandhaltungs- oder Arbeitswagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Средния ремонт на железния път се извършва без демонтаж на релсо-траверсовите звена от стария път и включва следните пътноремонтни дейности: пресяване на баластовото легло, подбиване и нивелиране на желез­ния път т.е. привеждане на  железния път в проектното му състояние по ос и ниво чрез подбиване на баласта под траверсите, уплътняване срещу челата им и задържането на баласта в това положение. При средния ремонт се извършват и съответни довърш. операции като допълн. насипв. на баласт, уплътн, оформяне и разпределя­не на баласта по баластовото легло и стабилиз. на ж. път. С цел изпълнение на разраб. график от под. ЖПС и плана за среден ремонт на ж път и съоръж. към него е необходио да се достави 1 бр.  компл. Описание на изискв. на възложителя е посочено в ТС, Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 233-668459

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 09/02/2023
muss es heißen:
Tag: 02/03/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 10/02/2023
muss es heißen:
Tag: 06/03/2023
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: