Lieferungen - 73941-2023

03/02/2023    S25

România-Cluj-Napoca: Unt

2023/S 025-073941

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SCOALA DE AGENTI DE POLITIE SEPTIMIU MURESAN CLUJ-NAPOCA
Număr naţional de înregistrare: 16665051
Adresă: Strada: CORNELIU COPOSU, nr. 89-91
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400235
Țară: România
Persoană de contact: CRISTINA-ALINA COCAN
E-mail: achizitiiseptimiumuresancj@yahoo.com
Telefon: +40 264439772
Fax: +40 264439902
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.scoalapolcj.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162126
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Scoala
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de achizitie publica produse lactate: Brânză proaspătă de vacă; Brânză telemea maturată de vacă; Branza Feta; Brânză topita 3 sortimente; Cașcaval Dalia; Cașcaval Rucăr; Cașcaval afumat; Iaurt; Lapte de vacă UHT; Smântână fermentata; Smantana dulce pentru gatit; Unt proaspăt 20 gr; Unt proaspăt 200-250 gr

Număr de referinţă: 8/2023
II.1.2)Cod CPV principal
15530000 Unt
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

ACORD CADRU de achizitie publica cu mai mulți operatori economici: Brânză proaspătă de vacă; Brânză telemea maturată de vacă; Branza Feta; Brânză topita 3 sortimente; Cașcaval Dalia; Cașcaval Rucăr; Cașcaval afumat; Iaurt; Lapte de vacă UHT; Smântână fermentata; Smantana dulce pentru gatit; Unt proaspăt 20 gr; Unt proaspăt 200-250 gr

Contractele subsecvente presupune furnizarea de Brânză proaspătă de vacă; Brânză telemea maturată de vacă; Branza Feta; Brânză topita 3 sortimente; Cașcaval Dalia; Cașcaval Rucăr; Cașcaval afumat; Iaurt; Lapte de vacă UHT; Smântână fermentata; Smantana dulce pentru gatit; Unt proaspăt 20 gr; Unt proaspăt 200-250 gr

OBSERVATII: Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin SEAP, intr-un termen de cel mult 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art.160 alin. 1 si 2 din Legea 98/2016.

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatiile suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, Autoritatea contractanta va raspunde o singura data, prin intermediul SICAP, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 alin. 1 si 2 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare sau alt termen decat cel stabilit.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 763 543.90 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 13
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză proaspătă de vacă

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15542000 Brânză proaspătă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, jud. Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile care fac obiectul acordului cadru: minim 52 kg – maxim 1032 kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 672.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 17 kg – maxim 86 kg

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeazã sa fie atribuite pe durata acordului-cadru este de minim 1.260,00 lei – maxim 19.866,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cașcaval afumat

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15544000 Brânză cu pastă tare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, jud. Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile care fac obiectul acordului cadru: minim 41 kg – maxim 816 kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 34 272.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 14 kg – maxim 68 kg

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeazã sa fie atribuite pe durata acordului-cadru este de minim 1.974,00 lei – maxim 31.416,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză topita 3 sortimente

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15542200 Brânză cu pastă moale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, jud. Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile care fac obiectul acordului cadru: minim 60 kg – maxim 1208 kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 51 944.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 20 kg – maxim 101 kg

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeazã sa fie atribuite pe durata acordului-cadru este de minim 2.967,00 lei – maxim 47.601,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Unt proaspăt 200-250 gr

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15530000 Unt
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, jud. Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile care fac obiectul acordului cadru: minim 16 kg – maxim 310 kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 15 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 5 kg – maxim 26 kg

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeazã sa fie atribuite pe durata acordului-cadru este de minim 900,00 RON – maxim 14.200,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Branza Feta

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15542300 Brânză Feta
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, jud. Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile care fac obiectul acordului cadru: minim 22 kg – maxim 449 kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 22 450.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 7 kg – maxim 37 kg

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeazã sa fie atribuite pe durata acordului-cadru este de minim 1.250,00 lei maxim 20.600,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Iaurt

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15551300 Iaurt
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, jud. Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile care fac obiectul acordului cadru: minim 258 kg – maxim 5.163 kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 51 630.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 86 kg – maxim 430 kg

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeazã sa fie atribuite pe durata acordului-cadru este de minim 2.970,00 lei – maxim 47.330,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cașcaval Dalia

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15544000 Brânză cu pastă tare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, jud. Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile care fac obiectul acordului cadru: minim 83 kg – maxim 1.652 kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 66 080.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 28 kg – maxim 138 kg

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeazã sa fie atribuite pe durata acordului-cadru este de minim 3.800,00 lei – maxim 60.560,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Smântână dulce pentru gătit

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15512000 Smântână
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, jud. Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile care fac obiectul acordului cadru: minim 12 kg – maxim 245 kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 247.50 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 4 kg – maxim 20 kg

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeazã sa fie atribuite pe durata acordului-cadru este de minim 357,00 lei – maxim 5.737,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lapte de vacă UHT

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15511210 Lapte UHT
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, jud. Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile care fac obiectul acordului cadru: minim 878 kg – maxim 17.556 kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 122 892.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 293 kg – maxim 1463 kg

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeazã sa fie atribuite pe durata acordului-cadru este de minim 7.070,00 lei – maxim 112.651,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Unt proaspăt 20 gr

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15530000 Unt
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, jud. Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile care fac obiectul acordului cadru: minim 139 kg – maxim 2.788 kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 167 280.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 46 kg – maxim 232 kg

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeazã sa fie atribuite pe durata acordului-cadru este de minim 9.600,00 RON – maxim 153.360,00 RON

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cașcaval Rucăr

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15544000 Brânză cu pastă tare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, jud. Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile care fac obiectul acordului cadru: minim 83 kg – maxim 1.652 kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 66 080.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 28 kg – maxim 138 kg

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeazã sa fie atribuite pe durata acordului-cadru este de minim 3.800,00 lei – maxim 60.560,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Brânză telemea maturată de vacă

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15544000 Brânză cu pastă tare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, jud. Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile care fac obiectul acordului cadru: minim 155 kg – maxim 3.098 kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 108 430.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 52 kg – maxim 258 kg

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeazã sa fie atribuite pe durata acordului-cadru este de minim 6.230,00 lei – maxim 99.400,00 lei

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Smântână fermentată

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15512000 Smântână
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Scoala de Agenti de Politie "Septimiu Muresan" Cluj-Napoca

Str. Corneliu Coposu, nr. 89-91, jud. Cluj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile care fac obiectul acordului cadru: minim 110 kg – maxim 2.202 kg

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 29 066.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru: minim 37 kg – maxim 184 kg

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmeazã sa fie atribuite pe durata acordului-cadru este de minim 1.676,40 lei – maxim 26.650,80 lei

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele si formularele mentionate mai jos:

- Persoane juridice/fizice române/straine. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, art. 164, art.165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Pentru neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, toti participantii la procedura (ofertantii, asociatii, subcontractantii si tertii sustinatori) vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE si vor prezenta odata cu depunerea DUAE, Declaratia conf. art. 60 din Legea 98/2016 (Formular nr.1 din Sectiunea Modele de Formulare) semnata si stampilata de catre reprezentantul legal și semnată electronic cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicata, privind semnatura electronica.

De asemenea, se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz.

Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului /terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Pentru neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art.165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice - Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertantii, asociatii, subcontractantii si tertii sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative pot fi:

a). Certificate constatatoare care sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor, la bugetul general consolidat (buget local,buget de stat) la momentul prezentarii acestora.

b). Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

c). Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

d). Dupa caz, alte documente edificatoare.

1. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertantii, asociatii, subcontractantii si tertii sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative pot fi:

- Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

- Dupa caz, alte documente edificatoare.

2. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertantii, asociatii, subcontractantii si tertii sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative pot fi:

- Certificate constatatoare care sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor, la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii acestora.

- Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

- Dupa caz, alte documente edificatoare.

Persoanele cu functie de decizie si persoanele responsabile de organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, care aproba/semneaza documentele emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire, sunt: Dumitru Liviu Gabriel – Director, Borzan Sorin Calin – Director Adjunct, Marian Adrian Sorin – Director Adjunct, Mandi Ioana Camelia – I. Contabil Sef, Mogoszan Roxana - Consilier Juridic, Cocan Cristina – Ofiter specialist, Haiduc Laura – Agent, Paul Gabriela Sanda – Agent, Cojocar Andreea Carmen - Agent, Chichisan Mariana – Referent.

Ofertanții trebuie sa dovedească capacitatea de exercitare a activității profesionale (forma de înregistrare si obiectul de activitate) in conformitate cu cerințele legale din tara in care este stabilit. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca sunt legali constituiti, nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, precum şi faptul ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:

Ofertantul dovedește forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca este legal constituit, nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii, precum şi faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului de furnizare.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertantii, asociatii, subcontractantii si tertii sustinatori) ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv - pentru ofertantii romani - certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul - ofertantilor straini- documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe locul I, locul II si locul III în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota: Certificatul constatator poate fi prezentat in original/copie legalizata/fotocopie certificata "conform cu originalul" sau emis în forma electronica, avand încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa (Notificare ONRC_Serviciul InfoCert_AC_0). Informatiile din certificatul constatator sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

Documente emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

- Toate documentele solicitate de autoritatea contractanta vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SICAP, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicata, privind semnatura electronica.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/02/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 16/02/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/02/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Documentatia de atribuire va fi obtinuta gratuit prin accesarea site-ului www.e-licitatie.ro. Documentatia de atribuire este atasata la anuntul de participare aferent prezentei proceduri.

La elaborarea ofertei se vor respecta toate dispozițiile din Secțiunea II Instrucțiuni către ofertanți, încărcată în SICAP ca parte a documentației de atribuire, conform Ordinului președintelui ANAP nr. 1017/2019.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

DUAE este configurat de către autoritatea contractantă direct în SICAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Autoritatea contractanta atentioneaza operatorii economici asupra faptului ca la momentul cand vor completa DUAE nu au dreptul sa intervina asupra formatului documentului, respectiv asupra cerintelor bifate de autoritatea contractanta.

Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare simplificat. Aceste raspunsuri vor face parte din Documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

Daca pe primul loc în clasamentul prețurilor sunt ofertanti cu preturi egale, pentru departajare se va utiliza facilitatea de reofertare din sistem, disponibilă in etapa DELIBERARE. Ofertantii respectivi vor incarca in SICAP documentele care contin noile propuneri financiare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Sunt cele precizate la art.8 alin (1) litera a) din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023