Lieferungen - 73943-2023

03/02/2023    S25

România-Galați: Carne de pui

2023/S 025-073943

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Număr naţional de înregistrare: 3127522
Adresă: Strada: Domneasca , nr. 47
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800008
Țară: România
Persoană de contact: MARIAN DANAILA
E-mail: marian.danaila@ugal.ro
Telefon: +40 236419177
Fax: +40 236419177
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.ugal.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Carne de pui și lactate

Număr de referinţă: 3127522/2022/34
II.1.2)Cod CPV principal
15112130 Carne de pui
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia de ,,Carne de pui și lactate’’, conform specificatiilor din caietul de sarcini.

Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor /candidaturilor: 20 zile.

Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare: în a 11 zi înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor.

Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă următoarei condiții suspensive, ce va opera pentru o perioadă de maxim 4 luni de la data limită a depunerii ofertei.

Încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea finanțării din fonduri proprii ale Universității, semnarea contractului fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice, si cu respectarea dispozitiilor Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care, indiferent de motive, obținerea finanțării din fonduri proprii ale Universității nu se realizează, autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri înteleg că Autoritatea Contractantă și/sau ME nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă și/sau ME au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 622 057.23 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CARNE DE PUI, FICĂŢEI, PIPOTE ȘI INIMI

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15112130 Carne de pui
15112300 Ficat de pasăre
60100000 Servicii de transport rutier
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Sediul Universității din str. Domnească, nr. 155, Cantina Studenteasca Nr. 2.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia publică de furnizare CARNE DE PUI, FICĂŢEI, PIPOTE ȘI INIMI, compus din: Pulpe pui cu os fara spata; Pulpe pui dezosate fara spata; Piept de pui dezosat si fara piele; Copanele pui (pulpe inferioare); Aripioare de pui; Ficatei de pui congelati – cal.I; Pipote si inimi congelate– cal.I.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

SMÂNTÂNĂ, LAPTE, MARGARINĂ ŞI BRÂNZETURI

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15511210 Lapte UHT
15540000 Brânzeturi
60100000 Servicii de transport rutier
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Sediul Universității din str. Domnească, nr. 155, Cantina Studenteasca Nr. 2.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia publică de furnizare SMANTANA, LAPTE, MARGARINA SI BRANZETURI, compus din: Smantana, grasime 20% (cutie 900g); Margarina tip Unirea – grasime 60% (pachet 250g); Lapte de consum tip UHT –grasime 3,5%; Telemea de vaca.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 094-258756
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 577
Lot nr.: 1
Titlu:

Acord-cadru lot 1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/08/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMSORADI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 6202149
Adresă: STR.BUCEGI , NR.14
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120208
Țară: România
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefon: +40 0238417172
Fax: +40 0238720257
Adresă internet: www.comsoradi.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 556 094.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 554 440.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 578
Lot nr.: 2
Titlu:

Acord-cadru Lot 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/08/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S. C. MCA COMERCIAL S.R.L
Număr naţional de înregistrare: RO 13219828
Adresă: Strada VICTORIEI, Nr. 18
Localitate: Ramnicu Sarat
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 125300
Țară: România
E-mail: office@mcacomercial.ro
Telefon: +040 744489308
Fax: +040 0238568844
Adresă internet: www.mcacomercial.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 64 335.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 67 617.23 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 27
Lot nr.: 1
Titlu:

LOT 1 - CARNE DE PUI, FICĂŢEI, PIPOTE SI INIMI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMSORADI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 6202149
Adresă: STR.BUCEGI , NR.14
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120208
Țară: România
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefon: +40 0238417172
Fax: +40 0238720257
Adresă internet: www.comsoradi.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 556 094.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 251 540.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 662
Lot nr.: 1
Titlu:

LOT 1 - CARNE DE PUI, FICĂŢEI, PIPOTE SI INIMI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/09/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMSORADI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 6202149
Adresă: STR.BUCEGI , NR.14
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120208
Țară: România
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefon: +40 0238417172
Fax: +40 0238720257
Adresă internet: www.comsoradi.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 556 094.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 136 340.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 663
Lot nr.: 2
Titlu:

LOT 2 - SMÂNTÂNĂ, LAPTE, MARGARINĂ ŞI BRÂNZETURI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
14/09/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S. C. MCA COMERCIAL S.R.L
Număr naţional de înregistrare: RO 13219828
Adresă: Strada VICTORIEI, Nr. 18
Localitate: Ramnicu Sarat
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 125300
Țară: România
E-mail: office@mcacomercial.ro
Telefon: +040 744489308
Fax: +040 0238568844
Adresă internet: www.mcacomercial.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 64 335.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 15 438.48 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 28
Lot nr.: 2
Titlu:

LOT 2 - SMÂNTÂNĂ, LAPTE, MARGARINĂ ŞI BRÂNZETURI

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/01/2023
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S. C. MCA COMERCIAL S.R.L
Număr naţional de înregistrare: RO 13219828
Adresă: Strada VICTORIEI, Nr. 18
Localitate: Ramnicu Sarat
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 125300
Țară: România
E-mail: office@mcacomercial.ro
Telefon: +040 744489308
Fax: +040 0238568844
Adresă internet: www.mcacomercial.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 64 335.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 52 178.75 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire prin care se indică un anumit producător, o anumită origine, un anumit procedeu, mărci, licențe de fabricație, calificare profesională, brevete, tipuri, standarde naționale, standarde europene, origine sau o producție specifică, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicii solicitate și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii/lucrări. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „echivalent” în sensul prevederilor art.156 din Legea nr. 98/2016.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Directia Juridica și Resurse Umane a Universitatii
Adresă: Str. Domneasca nr. 47
Localitate: Galati
Cod poștal: 800008
Țară: România
E-mail: juridic@ugal.ro
Telefon: +40 336130123
Fax: +40 236419177
Adresă internet: www.ugal.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/01/2023