Lieferungen - 73945-2023

03/02/2023    S25

Dänemark-Herning: Schilder und Zubehör

2023/S 025-073945

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skatteforvaltningen v/Administrations- og Servicestyrelsen
Nationale Identifikationsnummer: 19552101
Postanschrift: Brændgårdvej 10
Ort: Herning
NUTS-Code: DK0 Danmark
Postleitzahl: 7400
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Helle Toft
E-Mail: helle.toft@adst.dk
Telefon: +45 72389653
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.adst.dk
Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/204762
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skatteministeriet Departementet
Nationale Identifikationsnummer: 34730466
Postanschrift: Nicolai Eigtveds Gade 28
Ort: København K
NUTS-Code: DK0 Danmark
Postleitzahl: 1402
Land: Dänemark
E-Mail: helle.toft@adst.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.skm.dk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spillemyndigheden
Nationale Identifikationsnummer: 34730415
Postanschrift: Englandsgade 25, 6.
Ort: Odense C
NUTS-Code: DK031 Fyn
Postleitzahl: 5000
Land: Dänemark
E-Mail: helle.toft@adst.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spillemyndigheden.dk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område
Nationale Identifikationsnummer: 41824328
Postanschrift: Nicolai Eigtveds Gade 28
Ort: København K
NUTS-Code: DK0 Danmark
Postleitzahl: 1402
Land: Dänemark
E-Mail: helle.toft@adst.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.skm.dk/it/det-uafhaengige-it-tilsyn
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skatteankestyrelsen
Nationale Identifikationsnummer: 10242894
Postanschrift: Ved Vesterport 6, 4. sal
Ort: København V
NUTS-Code: DK0 Danmark
Postleitzahl: 1612
Land: Dänemark
E-Mail: helle.toft@adst.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.skatteankestyrelsen.dk
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352031&B=SKATTEMINISTERIET
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352031&B=SKATTEMINISTERIET
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rammeaftale om fremstilling, levering, montering m.m. af skilte og tilknyttede ydelser

Referenznummer der Bekanntmachung: 22-0671524
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44423400 Schilder und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Den Ordregivende myndighed udbyder en Rammeaftale med én leverandør om fremstilling, levering, montering m.m. af skilte og tilknyttede ydelser. Ud over klassiske skilteprodukter består de produkter, der er omfattet af Rammeaftalen bl.a. af folier, solfilm og bilfoliering, jf. udbudsmaterialets Bilag 1A - Skilteprogram. Ved montering m.m. forstås montering, opsætning, demontering, afrensning, reparation, flytning og bortskaffelse af demonteret skilte m.m.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44423400 Schilder und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK0 Danmark
Hauptort der Ausführung:

Levering i hele Danmark

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Den Ordregivende myndighed udbyder en Rammeaftale med én leverandør om fremstilling, levering, montering m.m. af skilte og tilknyttede ydelser. Ud over klassiske skilteprodukter består de produkter, der er omfattet af Rammeaftalen bl.a. af folier, solfilm og bilfoliering, jf. udbudsmaterialets Bilag 1A - Skilteprogram. Ved montering m.m. forstås montering, opsætning, demontering, afrensning, reparation, flytning og bortskaffelse af demonteret skilte m.m.

Ordregiver estimerer at værdien af Rammeaftalen udgør kr. 8.000.000 ekskl. moms i Rammeaftalens løbetid. Det estimerede beløb er udtryk for Ordregivers bedste bud på, hvad værdien vil være, når Ordregiver ser på aktuelle planer og forventninger til de kommende år.

Den maksimale værdi af Rammeaftalen udgør kr. 12.000.000 ekskl. moms. Den maksimale værdi angiver det beløb, som Ordregiver maksimalt kan købe for under Rammeaftalen. Forskellen på den estimerede værdi og den maksimale værdi er udtryk for de usikkerhedsmomenter, der kan være knyttet til fremtidige træk på Rammeaftalen, idet Ordregiver er underlagt de politiske beslutninger og økonomiske tiltag, som fremadrettet kan blive vedtaget, og dermed ændre på nuværende aktuelle planer og forventninger. Dertil kommer, at Ordregiver løbende arbejder på at optimere sine lokaler og lokationer, hvilket kan medføre flytninger til nye eller midlertidige lejemål, som endnu ikke er kendte.

Endelig har Kunden til brug for estimatet foretaget et skøn over det forventede prisniveau, som kan vise sig at være anderledes end forventet.

Ovenstående er bevæggrunden for, at den maksimale værdi af Rammeaftalen er vurderet væsentligt højere ende den estimerede værdi.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD'et - Del IV.B:

- Egenkapitalens størrelse pr. år i de seneste 2 disponible regnskabsår.

Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel formåen skal fremlægges, når Ordregiver anmoder herom:

Tilbudsgivers årsregnskaber eller uddrag heraf for det senest disponible regnskabsår, hvis offentliggørelse af årsregnskaber er lovpligtig i det land, hvor Tilbudsgiver er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse samt minimumsomsætningen.

Baserer Tilbudsgiver sig på anden enheds økonomiske og finansielle formåen skal den eller de virksomheder, hvis ressourcer der henvises til, fremsende ovenstående.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal ovenstående fremsendes for hver af virksomhederne.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) i de seneste 2 disponible regnskabsår er positiv.

For danske virksomheder, som er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, er det senest, disponible regnskabsår det regnskabsår, som det på cvr.dk senest offentliggjorte regnskab relaterer sig til på datoen for tilbudsafgivelsen.

For andre virksomheder (herunder de danske virksomheder, der ikke er forpligtede til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen samt udenlandske virksomheder) gælder, at det senest disponible regnskabsår er det, som det senest endeligt afsluttede regnskab vedrører. Regnskabet – for disse andre virksomheder – skal dermed, for at være betragtet som ”endeligt afsluttet”, være afsluttet i henhold til den lovgivning, som gælder for virksomheden.

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, vil Ordregiver tage de i konsortiet deltagende virksomheders samlede egenkapital i betragtning.

Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen for at overholde minimumskravet, vil Ordregiver tilsvarende tage Tilbudsgivers og disse andre virksomheders samlede egenkapital i betragtning.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Tilbudsgiver skal angive følgende oplysninger i ESPD'et - Del IV.C.

Det er et minimumskrav, at Tilbudsgiver har relevant erfaring i form af sammenlignelige referencer, som er udført inden for de seneste 2 år fra tilbudsfristen.

Referencerne anses for sammenlignelige, hvis de opfylder nedenstående områder:

* Område 1 - Tilbudsgiver har ydet vejledning og været aktivt med til planlægningen af en samlet skilteløsning for én kunde, her tænkes på, men ikke begrænset til, medvirkende til at skabe udendørs synlighed i form af opsætning af pyloner og andre former for store outdoor-skilt.

* Område 2 - Tilbudsgiver har ydet vejledning og været aktivt med til planlægningen af en total-løsning i form af skiltning indendørs. Ved totalløsning forstås, at Tilbudsgiver har leveret og monteret største delen af skilteprodukterne hos kunden på en sådan måde, at gæster, med-arbejdere m.fl. kan navigere og finde ønskede afdelinger, lokaler, personer o.s.v. Skiltningen kan også være gennemført i en forretning.

* Område 3 - Tilbudsgiver har ydet vejledning og været aktivt med til planlægning af skræddersyede løsninger i forbindelse med opsætning af folier eller solfilm på en samlet forretnings-adresse.

*

Såfremt Tilbudsgiver er et konsortium, jf. pkt. 4.8, eller baserer sig på andres tekniske/faglige formåen for at overholde minimumskravet, jf. pkt. 4.9, er det tilstrækkeligt, at én af de medvirkende virksomheder overholder kravet vedr. referencer. Kravet kan også opfyldes i forening. Det er således ikke nødvendigt, at det er én og samme virksomhed, der tilvejebringer alle de krævede referencer. Den enkelte reference skal dog under alle omstændigheder overholde ovenstående minimumskrav.

Tilbudsgiver skal i ESPD beskrive sine referencer kort og præcist, men alligevel på en så fyldestgørende måde, at det er klart for Ordregiver, hvilket område, jf. ovenstående, referencerne er udført inden for. Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen indeholder en tilkendegivelse af Tilbudsgivers rolle i den enkelte reference.

Under "modtager" bedes Tilbudsgiver i referencelisten i ESPD angive såvel referencens/kundens navn som navn på kontaktpersoner hos kunden og disse personers kontaktoplysninger. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af de afgivne oplysninger.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Det er et minimumskrav, at der skal afgives 1 reference inden for hvert område.

Referencerne skal være udført inden for de seneste 2 år.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

I Rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN`s Global Compact, og som formuleret i OECD’s retningslinjer for Multinationale virksomheder inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet krav i henhold ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 058-151314
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 12:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Februar 2026

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet downloades via https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=SKATTEMINISTERIET. Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via Ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger man ind og kan herefter se en oversigt over alle udbud under Skatteministeriets koncern. Der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både Ordregivers og Tilbudsgivers handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til Ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet.

Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

*

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven finder følgende af Udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud:

• Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det

arbejdsretlige område, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

• Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

• Ordregiver kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at Ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor Ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til Ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 3529100
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023