Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 73964-2023

03/02/2023    S25

Belgien-Gent: Dienstleistungen im Gartenbau

2023/S 025-073964

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stad Gent - Groendienst
Nationale Identifikationsnummer: 0207.451.227_156
Postanschrift: Botermarkt 1
Ort: Gent
NUTS-Code: BE234 Arr. Gent
Postleitzahl: 9000
Land: Belgien
E-Mail: groendienst.vragenoffertes@stad.gent
Telefon: +32 93236600
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gent.be
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471317
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471317
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Scheren van hagen op openbaar domein in Gent en afvoeren van het organisch materiaal (2 percelen)

Referenznummer der Bekanntmachung: STAD GENT-GRD 02/2023-F02_0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De uit te voeren diensten betreffen: Het scheren van hagen op openbaar domein in Gent en het afvoeren van het organisch materiaal.

De uitvoeringstermijn bedraagt één jaar en kan drie keer met één jaar verlengd worden. Deze opdracht omvat 2 percelen.

1. Scheren van hagen op openbaar domein in Gent volgens de indicatieve lijst in bijlage (bestaande uit 2 scheerrondes):

De uitvoeringstermijn van het volledige eerste scheerronde bedraagt 60 kalenderdagen. De aanvang van de opdracht is vastgesteld in de week van 15 mei. De uitvoeringstermijn van het volledige tweede scheerronde bedraagt 50 kalenderdagen. De aanvang van de opdracht is vastgesteld in de week van 15 augustus.

2. Scheren van de hagen en zuilen van de groene kerk in het Coyendanspark (bestaande uit 1 scheerronde):

De uitvoeringstermijn bedraagt 5 kalenderdagen. De aanvang van de opdracht is vastgesteld in de week van 1 juli.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Scheren van hagen op openbaar domein in Gent volgens de indicatieve lijst in bijlage (bestaande uit 2 scheerrondes)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE234 Arr. Gent
Hauptort der Ausführung:

openbaar domein stad Gent

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De uit te voeren diensten betreffen: Het scheren van hagen op openbaar domein in Gent en het afvoeren van het organisch

materiaal.

Scheren van hagen op openbaar domein in Gent volgens de lijst als bijlage (bestaande uit 2 scheerrondes)

De opdracht wordt verder omschreven onder punt IV Technische bepalingen - zie bestek

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

In toepassing van artikel 57 van de Wet wordt voorzien in de mogelijkheid om de opdracht drie keer met één jaar te verlengen.

De aanbestedende overheid beslist autonoom over de eventuele verlenging(en). Indien de opdracht verlengd wordt, zal de aanbestedende overheid dit aan de dienstverlener meedelen door middel van een nieuw bevel van aanvang. Indien de opdracht verlengd wordt, zal dit uiterlijk 1 maand voor de voorziene einddatum van de opdracht aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden. Wordt geen aanvangsbevel betreffende de verlenging gegeven, dan wordt de opdracht niet verlengd. De aanbestedende overheid behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de opdracht niet of slechts één, twee of drie keer te verlengen. De dienstverlener maakt in dat geval geen aanspraak op enige vergoeding en/of prijsherziening.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Scheren van de hagen en zuilen van de groene kerk in het Coyendanspark (bestaande uit 1 scheerronde)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE234 Arr. Gent
Hauptort der Ausführung:

openbaar domein stad Gent

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De uit te voeren diensten betreffen: Het scheren van hagen op openbaar domein in Gent en het afvoeren van het organisch

materiaal.

Scheren van de hagen en zuilen van de groene kerk in het Coyendanspark (bestaande uit 1 scheerronde)

De opdracht wordt verder omschreven onder punt IV Technische bepalingen - zie bestek

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

In toepassing van artikel 57 van de Wet wordt voorzien in de mogelijkheid om de opdracht drie keer met één jaar te verlengen.

De aanbestedende overheid beslist autonoom over de eventuele verlenging(en). Indien de opdracht verlengd wordt, zal de aanbestedende overheid dit aan de dienstverlener meedelen door middel van een nieuw bevel van aanvang. Indien de opdracht verlengd wordt, zal dit uiterlijk 1 maand voor de voorziene einddatum van de opdracht aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt worden. Wordt geen aanvangsbevel betreffende de verlenging gegeven, dan wordt de opdracht niet verlengd. De aanbestedende overheid behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de opdracht niet of slechts één, twee of drie keer te verlengen. De dienstverlener maakt in dat geval geen aanspraak op enige vergoeding en/of prijsherziening.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zie bestek

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/03/2023
Ortszeit: 10:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de

website van e-Notification.

Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken ‘toevoegen

aan favorieten’ en de functie ‘messaging’ te activeren.

U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad Van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 33
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023