Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Услуги - 74208-2017

TIЗаглавиеИpлaндия-Дъблин: Осигуряване на планирани услуги по докладване и услуги по докладване по заявка – мрежа от кореспонденти на Eurofound
NDНомер на публикацията на обявлението74208-2017
PDДата на публикуване28/02/2017
OJНомер на броя на ОВ S41
TWГрад/населено място на купувачаДЪБЛИН
AUОфициално наименование на купувачаEurofound – Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаIE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен16/02/2017
DTКраен срок за подаване12/04/2017
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)79310000 - Услуги по проучване на пазари
79311400 - Икономически изследвания
72314000 - Услуги по събиране и сортиране на данни
79315000 - Социални изследвания
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK
IAИнтернет адрес (URL)http://www.eurofound.europa.eu
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС