Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 74262-2020

Submission deadline has been amended by:  125316-2020
14/02/2020    S32    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Bauarbeiten

2020/S 032-074262

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_58153727
Postanschrift: Diós árok 3.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110
Postleitzahl: 1125
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Erdei Csaba
E-Mail: erdei.csaba@aeek.hu
Telefon: +36 13561522
Fax: +36 13757253

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.aeek.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000054452020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000054452020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nyugat-MAGYARORSZÁG-i kivitelezés kicsi 4

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000054452020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

"Nyugat-MAGYARORSZÁG-i kivitelezési közbeszerzés eljárás lefolytatása 6 részben, az EFOP-2.2.0-16-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében"

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Szombathely – egynapos sebészet fejlesztése

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111100
45210000
45262690
45262700
45310000
45350000
45400000
45421100
45430000
45442110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU222
Hauptort der Ausführung:

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az egynapos sebészet fejlesztése a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5., 2714. hrsz. alatt a Sebészeti tömbben valósul meg.

Az összesen 40 ágyas fektető részleg kialakítása az egynapos sebészeti ellátás kiszolgálására két ápolási egységben, a meglévő épületrészek felújításával történik.

A sebészeti épület első emeletén valósul meg a 30 ágyas fektető egység. A felújítás során a jelenleg üresen álló helyiségeket alkalmassá teszik a fektető követelményeinek, kialakítva az ápolási és vizes helyiségeket is. Szükséges átalakítási, felújítási munkák: falak bontása, építése, külső-, belső nyílászárók cseréje, padlóburkolatok cseréje, vizesblokkok kialakítása, helyiségek kifestése; gépészeti átalakítások (vizesblokkok kialakítása); orvosi gázrendszer kiépítése a kórtermekbe; terv szerinti elektromos átépítések (erős- és gyengeáram).

Az érintett épületrész alapterülete: nettó 430,19 m2.

A sebészeti tömb, műtőblokk épületének földszintjén a meglévő 8 ágyas fektető részleg + 2 ágy elhelyezésével 10 ágyas egységre való bővítése valósul meg, kismértékű felújítással, a helyiségek festésével, ágysávok bővítésével. A helyiségek hideg-, és meleg burkolatai jó állapotban vannak. Az érintett épületrész területe: 95,52 m2.

A sebészeti tömb, műtőblokk épületében a 10 ágyas fektető egység mellett helyezkedik el a 10. számú műtő, itt a jelenlegi előírásoknak nem megfelelő légkezelő és folyadékhűtő berendezés cseréje történik meg. Az érintett épületrész alapterülete: nettó 194,14 m2.

Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett alapterület nagysága mindösszesen: nettó 719,85 m2.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgálnak. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetőek, kiválthatóak, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. a szakemberek szakmai többlettapasztalata / Gewichtung: (30)
Qualitätskriterium - Name: 1.1. M.2. a) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 1.2. M.2. b) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 1.3. M.2. c) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 225
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

EFOP-2.2.0-16-2016-00004

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.7) pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő és a munkaterület átadásától számítandó.

A II.2.4) pontban meghatározott területek minden esetben nettó alapterületre vonatkoznak.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kaposvár-egynapos sebészet fejlesztése

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44112300
45210000
45262690
45262700
45310000
45331000
45350000
45400000
45421100
45430000
45442110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU232
Hauptort der Ausführung:

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az egynapos sebészet fejlesztése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32., 739. hrsz. alatt a régi sebészet épületében valósul meg.

A régi sebészet épület II. emeletén elhelyezkedő jelenlegi Fül-orr-gégészeti osztály területének belső átalakításával és felújításával 4 db két ágyas és 1 db egy ágyas akadálymentes klimatizált fürdőszobás kórterem, esetmenedzseri iroda, vizsgáló, férfi-, női műtős pihenő és nővérdolgozó helyiség kerül kialakításra. Ez új belső válaszfalrendszer kialakítását, a fal és padlóburkolatok, valamint a belső nyílászárók felújítását, részben újak beépítését, orvosigáz rendszer bővítését, gépészeti és villamos felújítását jelenti, beleértve a kórtermek klimatizálását.

A jelenlegi két műtőből álló műtőblokk és a csatlakozó műtői kiszolgáló helyiségek is felújításra kerülnek. Ez a padlóburkolatok cseréjét, a helyiségek festését, a terv szerinti belső elektromos ajtók cseréjét és terv szerinti gépészeti felújítását jelenti. A szükséges hűtési energia biztosítása céljából új folyadékhűtő kerül telepítésre.

Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett alapterület nagysága: nettó 567,08 m2.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgálnak. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetőek, kiválthatóak, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Szakemberek szakmai többlettapasztalata / Gewichtung: (30)
Qualitätskriterium - Name: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 180
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

EFOP-2.2.0-16-2016-00004

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő és a munkaterület átadásától számítandó.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben nettó alapterületre vonatkoznak.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Tatabánya - egynapos sebészet fejlesztése

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44112300
45210000
45262690
45262700
45310000
45331000
45350000
45400000
45421100
45430000
45442110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU212
Hauptort der Ausführung:

Szent Borbála Kórház 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az egynapos sebészet fejlesztése a Szent Borbála Kórház, 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77., 5737/18. hrsz. alatt az „L” épület IV. emelet, jobb oldali szárnyában lévő osztályon, és ugyanezen épület 1. emeletén lévő 12-es műtőben és a „H” épület 1. emelet 3-as műtőben valósul meg.

Az elkülönített nettó 451,31 m2 alapterületű egység létrehozásához az alaprajzi elrendezés lényegi megváltoztatása nem szükséges. A helyiségek jelenleg is jó általános műszaki állapotúak. Az egyik ötágyas kórteremhez a meglévő fürdőhelyiség bővítésével, új akadálymentes fürdőszoba kerül kialakításra. A felújítás során a 4. emeleti betegszobákban és közlekedőkben fal- és mennyezet festés, a terv szerinti helyeken padló- és falburkolat csere történik. A két meglévő ötágyas kórteremnél a jelenlegi hálózat bővítésével megvalósul az oxigén és vákuumvételi helyek ágyankénti kiépítése. Az új funkciót kapó helyiségeknél (szemészeti kezelők, sötét szoba) a terv szerinti elektromos felújítási munkákra kerül sor.

A 4. emelet fölötti födémnél a beázások megszüntetése érdekében a szigetelés javítása, felújítása szükséges.

Az L épület 1. emeleten lévő 12-es műtőnél nyílásszélesítés után új automata ajtók elhelyezése, tisztasági festés és az orvosi gáz rendszer fejlesztése valósul meg. Az érintett műtő alapterület nagysága: nettó 36,82 m2.

A „H” épület 1. emelet 3-as műtőben a mennyezeti statív kiépítéshez szükséges orvosi gázok meglévő rendszerről történő kiépítése és tisztasági festés valósul meg. Az érintett műtő alapterület nagysága: nettó 65,71 m2.

Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett összesített alapterület nagysága: 553,84 m2.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgálnak. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetőek, kiválthatóak, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Szakemberek szakmai többlettapasztalata / Gewichtung: (30)
Qualitätskriterium - Name: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

EFOP-2.2.0-16-2016-00004

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő és a munkaterület átadásától számítandó.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben nettó alapterületre vonatkoznak.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zalaegerszeg-egynapos sebészet fejlesztése

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44112300
45210000
45262690
45262700
45262800
45310000
45331000
45350000
45400000
45421100
45430000
45442110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU223
Hauptort der Ausführung:

Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az egynapos sebészet fejlesztése a Zala Megyei Szent Rafael Kórház, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. 3/1. hrsz. alatt az „A” (Hotel Főépület) épület földszintjén valósul meg.

A fektető részleg kialakítása az A épület földszintjén meglévő Traumatológiai szakambulanciák átalakításával valósul meg. Az elkülönített egység létrehozásához az alaprajzi elrendezés megváltoztatása szükséges. Az átalakítás során az egynapos ellátás differenciált igényét figyelembe vevő kialakítás készül. A hotelzóna posztoperatív része a műtét utáni első órákban elkülönített, kórházi ágyas blokk. A többi beteg számára oldottabb pihenőzóna alakítandó ki. A betegek számára külön öltözők saját, zárható öltözőszekrénnyel, akadálymentesítetten, WC-zuhanyozó blokk kerül kialakításra. A hotel zónában helyet kap még az iroda, személyzeti pihenő, vizsgáló, raktárhelyiségek. A hotelzónától elkülönülő váró, recepciós-pult kerül kialakításra. Az osztály kialakításához szükséges átalakítási, felújítási munkák: belső, építészeti átalakítások (falak bontása, építése, ajtók bontása és beépítése, vizesblokkok kialakítása, padlóburkolatok cseréje, falburkolatok készítése, helyiségek kifestése), gépészeti átalakítások, orvosi gázrendszer kiépítése a kórtermekbe (O2, vákuum), terv szerinti elektromos átépítések.

Az átalakítással érintett alapterület nagysága: nettó 326,45 m2.

Az egynapos sebészet műtőblokkja az A épület földszintjéhez kapcsolódva új építésként valósul meg. Jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A bővítés az alábbiak szerint történik: a tervezési területen telepített jelenlegi légtechnikai berendezés áttelepítése; a tervezési területen áthaladó közművezetékek áthelyezése/kiváltása; szerkezet építési munkák, szakipari munkák; a gépészeti -, elektromos rendszer (erős és gyenge áram); orvosi gáz rendszer kiépítése; légkezelő rendszer kivitelezése; az új épületrész integrálása a jelenlegi tűzjelző és épületfelügyeleti rendszerbe.

Az új építésű műtőblokk alapterületének nagysága: nettó 139,49 m2.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgálnak. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetőek, kiválthatóak, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. Szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Gewichtung: (30)
Qualitätskriterium - Name: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 270
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

EFOP-2.2.0-16-2016-00004

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő és a munkaterület átadásától számítandó.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben nettó alapterületre vonatkoznak.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sopron-egynapos sebészet fejlesztése

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44112300
45210000
45262690
45262700
45310000
45331000
45350000
45400000
45430000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU221
Hauptort der Ausführung:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400 Sopron, Győri utca 15.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az egynapos sebészet fejlesztése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, 9400 Sopron, Győri u. 15. 5729/6. hrsz. alatt a III. épület 3. emeletén lévő osztályon és ugyanezen épület 4. emeletén lévő IX. műtőben valósul meg.

A felújítás során a 3. emeleti betegszobákban és közlekedőkben padlóburkolat csere valamint fal- és mennyezet festés történik. A fejlesztéssel érintett osztály nettó alapterülete: 262,34 m2

A 4. emeleten lévő jelenlegi nőgyógyászati műtőnél megvalósul a betegút és a személyzet útjának szétválasztása, melyhez az alaprajzi elrendezés megváltoztatása szükséges. A műtő kiszolgáló helyiségeinek újonnan történő kialakítása valósul meg az alábbiak szerint: falak bontása; bemosakodó, steril raktár, fehér-, zöld öltöző, zsilip helyiségek építész kialakítása; belső nyílászárók, automata ajtók elhelyezése; fal-, padló-, mennyezetburkolat készítése. Gépészeti felújítás, építészeti átalakításoknak megfelelően víz, csatorna alapvezetékek kiépítése, szerelvények és szaniterek terv szerinti cseréje, előírt helyiségekben mesterséges szellőzés kialakítása. Elektromos felújítás, alapvezetékelés, szerelvények terv szerinti beépítése, elosztó szekrény telepítése, világítótestek cseréje informatikai, telefon hálózatok alapvezetékelése és csatlakozási pontjainak kiépítése. A fejlesztéssel érintett műtő nettó alapterülete: 72,39 m2

Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett összesített alapterület: nettó 334,73 m2.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgálnak. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetőek, kiválthatóak, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. a szakemberek szakmai többlettapasztalata / Gewichtung: (30)
Qualitätskriterium - Name: 1.1 M2) a) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: : 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

EFOP-2.2.0-16-2016-00004 projekt

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő és a munkaterület átadásától számítandó.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben nettó alapterületre vonatkoznak.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Veszprém

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44112300
45210000
45262690
45262700
45310000
45350000
45400000
45430000
45442110
45331000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU213
Hauptort der Ausführung:

Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u. 1.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Az egynapos sebészet fejlesztése a Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház u. 1.,5083. hrsz. alatt az E épület 2. emeletén valósul meg.

Az elkülönített egység létrehozásához az alaprajzi elrendezés lényegi megváltoztatása nem szükséges, pusztán egyes helyiségek funkciójának optimalizálásával megfelelő infrastruktúra alakítható ki.

A felújítandó helyiségekben a meglévő padlóburkolat cseréje, tisztasági festése, ajtólapok cseréje tervezett. Megtörténik a vizesblokkok teljes felújítása, az egyik betegszobához kapcsolódóan mozgássérült mosdó kerül kialakításra. További felújítási munkák: beépített bútorzat terv szerinti cseréje, elektromos felújítási munkák, alapvezetékelés, szerelvények terv szerinti beépítése, nővérhívó alapvezetékelés, informatikai, telefonhálózatok alapvezetékelése és csatlakozási pontjainak kiépítése.

Az infrastrukturális fejlesztéssel érintett alapterület nagysága: 464,71 m2.

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgálnak. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetőek, kiválthatóak, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 1. a szakemberek szakmai többlettapasztalata / Gewichtung: (30)
Qualitätskriterium - Name: 1.1. M2) a) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 1.2. M2) b) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: 1.3. M2) c) pontra megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 60 hónap) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 180
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

EFOP-2.2.0-16-2016-00004 projekt

II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári napban értendő és a munkaterület átadásától számítandó.

A II.2.4. pontban meghatározott területek minden esetben nettó alapterületre vonatkoznak.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Valamennyi rész:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során. A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a ”Kr.”8-14.§ és 16.§-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A ”Kr.” 15.§-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.

Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdése, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.

”Kr.” 1.§ (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alkalmassági követelményeknek:

SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 261.§ (1) a) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Valamennyi rész:

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Öntisztázás: Kbt.64.§

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Valamennyi rész:

A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a közbeszerzési dok.-okkal rendelkezésre bocsátott EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia (Kr. 2. § (1) c) és (5) alapján), hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek (EEKD IV. α pontjának kitöltése), azonban az igazolások benyújtására felhívott (Kbt. 69. § (4)-(7)) ajánlattevőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia:

M.1. Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) a) alapján a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónap) teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett), a szerz.-nek és előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetése a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, amelynek tartalmaznia kell min. a teljesítés idejét - kezdő és befejező időpontját - (év/hónap/nap), helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, az építési beruházás tárgyát, mennyiségét (nettó alapterület), továbbá arra vonatkozó nyil.-ot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referenciákból az előírt alk.-i köv.-eknek való megfelelésnek egyértelműen ki kell derülnie. Befejezett a ref., ha a tárgyát képező beruházás sikeres műszaki átadás-átvételére jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapban került sor.

Amennyiben az Ajánlattevő a ref.-t közös ajánlattevőként/alvállalkozóként teljesítette, úgy a ref.ig.-ból ki kell derülnie, az AT a munka mely részét teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarészt és a vonatkozó mennyiséget. Ajánlatkérő (AK) csak a ref. munka AT által elvégzett részét veszi figyelembe az alk.-i köv.-nek való megfelelés vizsgálatakor.

A 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A. § és a 22. § (5) is irányadó.

M.2. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) alapján cégszerű nyil. csatolása azon szakemberek (különösen a minőségellenőrzésért felelősök) megnevezésével, végzettségük/képzettségük/szakmai tapasztalatuk ismertetésével, az adott szakemberrel igazolni kívánt alk.-i köv. megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az isk.-i okl. egyszerű másolatának; a szakmai tapasztalat (legalább év és hónap megadásával) s.k. aláírt szakmai önéletrajz benyújtásával igazolandó. Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek s.k. aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. Ha az M.2.a) pontra ajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor az ajánlatban elegendő az elektronikus elérési útról nyilatkoznia a jogosultság-fennállás ellenőrzéséhez, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatot csatolnia.

A szakember vonatkozásában előírt jogosultsághoz nem kapcsolódó további szakmai tapasztalat (többlettapasztalat) az M.2. pontban részletezettek szerint igazolandó. Amennyiben a szakember egy időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónap száma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható.

AK felhívja a figyelmet: Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) és (11a), 321/2015. (X.30.) Kr.1. § (8) és 24. § (1)-(2) bek.re.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Valamennyi rész:

M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:

Legalább az 1. rész esetében legalább 500 m2 nettó alapterületű, a 2-3. rész esetében legalább: 400 m2 nettó alapterületű, a 4. rész esetében legalább 300 m2 nettó alapterületű, az 5. rész esetében legalább 200 m2 nettó alapterületű, a 6. rész tekintetében legalább 300 m2 nettó alapterületű új építmény kivitelezési munkáira és/vagy meglévő épület felújítására és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciával.

Az M.1. pontban felsorolt min. köv.-ek értékei részenként maximum 3 db szerződésből adhatóak össze. Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy felhasználható több részre is – adott esetben – ugyanaz a referencia, tehát a részek tekintetében az átfedés megengedett. Az egyenértékűség szempontjából AK a 322/2015. (X. 30.) Kr. 23. § (1)-(2) alapján jár el.

M.2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel valamennyi rész esetében: a) min. 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. melléklet (Kr.-1.m.) IV. fejezet 1. rész 2. pontja szerinti (MV-É) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal; b) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr.-1.m. IV. fejezet 2. rész 3. pontja szerinti (MV-ÉG) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal; c) min. 1 fő, aki rendelkezik Kr-.1.m. IV. fejezet 2. rész 5. pontja szerinti (MV-ÉV) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal. Az egyes részek között az átfedés megengedett. Ugyanazon szakember több pozícióra jelölhető az adott részen belül is.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Valamennyi rész:

Ajánlatkérő a vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő mértékű tartalékkeretet biztosít a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Támogatási intenzitás: 100 % európai uniós forrás, azonban ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy szükség esetén részben vagy egészben hazai forrásból finanszírozza a projektet. Finanszírozási mód: szállítói finanszírozás.

36 hónap jótállás. A késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó ellenszolgáltatás 1 %-a kötbér naptári naponta. 20 napi késedelem esetén a szerződést ajánlatkérő felmondhatja. Hibás teljesítés: Ajánlatkérő nyertes ajánlattevőt a szerződésszerű teljesítésre a hiba természetéhez igazodó észszerű, de legalább 5 napos határidő tűzésével felhívja. Ezen időtartam alatt a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandóak a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Meghiúsulás: kötbér mértéke a nettó szerződéses ellenérték 25 %-a Teljesítési- és jólteljesítési biztosíték mértéke a nettó szerződéses ellenérték (tartalékkeret nélkül) 5 %-a.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/03/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/03/2020
Ortszeit: 14:00
Ort:

Ekr.gov.hu

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontás szabályai a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII. 19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15.§-a szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000054452020)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 53.§ (5) bekezdése és a 135.§ (12) bekezdése alapján valamennyi rész tekintetében feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, tekintettel arra, hogy a szükséges fedezet jelenleg csak részben áll rendelkezésére. AK a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha az eljárás eredményhirdetéséig a szükséges fedezet nem vagy csak részben áll rendelkezésére. Ajánlatkérő jogosult a fedezetet hazai forrásból kiegészíteni az eljárás eredményessége érdekében.

Valamennyi rész:

2.Ajánlattevő, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet és adott esetben alvállalkozó csatolja az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokirat vagy hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta), A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) teljes bizonyító erejű írásos meghatalmazást.

3.AK a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.

4.Az III.1.3) M.1-2.pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

5. Az értékelés során adható pontszám: 0-10 pont; Az 1. értékelési szempont (szakemberek többlettapasztalata) részszempontjai (1.1.-1.3.) esetében a KH (KÉ 2019. évi 227.szám; 2019.11.26.) útmutatója 1. m. A 1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás: 60 hónap, 0 hónapos megajánlások esetén 0 pontot kap Ajánlattevő. AK rögzíti, hogy a képletbe abban az esetben is a Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbbként meghatározott érték (60 hónap) kerül behelyettesítésre, amennyiben a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb. A 2. értékelési szempont: a KH fent hivatkozott útmutatója 1. m. A. 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás alapján kerül értékelésre.

6. AT EKR űrlapon nyilatkozni köteles, hogy cégügyében van-e folyamatban el nem bírált változásbejegyzés. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást kell csatolni.

7. AK - nem konzultációs jelleggel - helyszíni bejárást tart a II.2.3) pontban megjelölt helyszíneken, az 1. rész tekintetében 2020.02.21. 10:00 órakor, a 2. rész 2020.02.21. 12:30, a 3. rész 2020.02.24 10:00 óra, a 4. rész 2020.02.24 13:30 óra, 5. rész 2020.02.25 10:00 óra, 6. rész 2020.02.25 13:00 óra.

8. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű fordítását.

9. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt megállapodást, egyebekben a Kbt. 35.§ az irányadó.

10.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap); a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap), a Kbt. 66. § (5)bek alapján a felolvasólapot (EKR űrlap); az ajánlattevő adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatát a mellékelt minta szerint.

11. Az előírt biztosíték Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.(EKR űrlap)

12.AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot (összefoglaló táblázat és árazott költségvetést) csatolni a dokumentáció szerint. Felhívjuk az AT figyelmét, hogy a szakmai ajánlat teljes hiánya nem pótolható.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Folytatás: III.2.2.

Igényelhető előleg: 30 %, előleg-visszafizetési biztosíték: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint. A nyertes AT 5 db részszámla (beleértve a végszámlát is) és 1 db előlegszámla benyújtására jogosult. A kifizetés során a Ptk. 6:155. §; 6:130. § (1)-(2), a Kbt. 135. § (1)-(6),(8) bek-ei és a 322/2015(X. 30.) Kr. 30-32/ A. § az irányadóak.

Folytatás VI.3.

Felhívjuk az AT figyelmét, hogy az 1. ért. rész-szempontra tett megajánlást alátámasztó szakmai önéletrajz az ajánlatban csatolandó.

13. AK az eljárásban való részvételt egyik rész esetében sem köti ajánlati biztosíték adásához.

14. A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap=60 nap.

15. Ajánlattevő nyertessége esetén III.1.3 M2 pont szerinti szakembereknek a szerződéskötésre rendelkezniük kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.

16. A II.2.5. pontban a tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díjat kérjük megajánlani.

17. FAKSZ: dr. Magyar Adrienn (lajstromszám: 00377)

18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35. § (2a) bek., 41/A §-a, 65. § (12) bekezdése, 69. § (11a) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) KR. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák.

19. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http:// nekszt.hu/tamogatas

20. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek/közös ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

21. Valamennyi rész esetében: A Ptk. 6:116.§ (1) bekezdése alapján a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként kötik ki a teljes fedezet rendelkezésre állását és a Projekt fizikai zárása idejének meghosszabbítását (együttes feltételek). A Szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon Ajánlatkérő értesíti a nyertes ajánlattevőt arról, hogy a teljes fedezet rendelkezésre áll és a Projekt fizikai zárásának időpontja meghosszabbításra került. Amennyiben ezen feltételek a Szerződés megkötésétől számított 6 (hat) hónapon belül sem valósulnak meg, e tény Ajánlatkérő részéről érdekmúlásnak minősülhet, melyre tekintettel Ajánlatkérő élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elállási jogával.

22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kivitelezésekre működő kórházi környezetben kerül sor, az építési forgalom és a betegforgalom elkülönítése alapvető követelmény. A műtő munkaterületként-i rendelkezésre állásának időtartamát a szerződéstervezet tartalmazza.

23. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára kivitelezési időszakonként az alábbi limitű összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést (C.A.R. vagy E.A.R.) kötni:

1-2. rész: 50 millió Ft/káresemény és 140 millió Ft/kivitelezési időszak,

4. rész: 50 millió Ft/káresemény és 200 millió Ft/kivitelezési időszak,

3. és 5. rész: 15 millió Ft/káresemény és 35 millió Ft/kivitelezési időszak,

6. rész: 25 millió Ft/káresemény és 75 millió Ft/kivitelezési időszak.

A biztosítási szerződés megkötésének vállalásáról az ajánlatban nyilatkozni kell! (EKR űrlap)

A nyertes ajánlattevő köteles kiegészítő vagyonbiztosítást kötni a sikeres és hiánytalan műszaki-átadás átvétel napjától számított 12 hónapra vonatkozóan.

Jogorvoslati kérelmek benyújtása a Kbt. 148.§-ának szabályai szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020