Lieferungen - 7456-2020

08/01/2020    S5

Polen-Katowice: Hebezeuge

2020/S 005-007456

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Wituś
E-Mail: b.witus@pgg.pl
Telefon: +48 327161489

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-20-02

Referenznummer der Bekanntmachung: 701902541-1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42416300 Hebezeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w treści SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie:

https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Zamówienie obejmuje dostawę wciągników z napędem ręcznym dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 13. Szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 1 783 szt. wciągników, podciągników.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 2 035 659.87 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-20-02

Los-Nr.: 1-13
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42416300 Hebezeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A., POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku w ilości i rodzaju szczegółowo określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia podzielono na 13 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 1 783 szt. wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym w tym:

Nr zadania Nazwa przedmiotu zamówienia

1 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym z obudową żeliwną:

1.1 o udźwigu min. 1,5 t;

1.2 o udźwigu min. 3,0 t.

2 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym do kolejek podwieszanych z obudową żeliwną:

2.1 o udźwigu min. 1,6 t;

2.2 o udźwigu min. 1.6 t;

2.3 o udźwigu min. 3,2 t.

3 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym o minimalnym udźwigu 3,2 t do kolejek podwieszanych:

3.1 wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym o min.udźwigu 3,2 t do kolejek podwieszanych.

4 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 0,8 t z obudową żeliwną:

4.1 wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym o min. Udźwigu 0,8 t z obudową żeliwną.

5 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 1,5 t z obudową żeliwną:

5.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

5.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

5.3 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m.

6 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 2,5 t z obudową żeliwną:

6.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

6.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

6.3 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m.

7 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 3,0 t z obudową żeliwną:

7.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

7.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

7.3 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m.

8 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 5,0 t z obudową żeliwną:

8.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

8.2 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m;

8.3 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m.

9 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 6,0 t z obudową żeliwną:

9.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

9.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m.

10 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu do 1 t:

10.1 o udźwigu min. 0,25 t i min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

10.2 o udźwigu min. 0,5 t i min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

10.3 o udźwigu min. 0,75 t i min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

10.4 o udźwigu min. 0,75 t i min. wysokości podnoszenia 3,0 m.

11 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 1,5 t:

11.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

11.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

11.3 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m.

12 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 3,0 t:

12.1 o min. wysokości podnoszenia 1,5 m;

12.2 o min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

12.3 o min. wysokości podnoszenia 5,0 m.

13 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym:

13.1 o udźwigu min. 1,5 t i min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

13.2 o udźwigu min. 1,5 t i min. wysokości podnoszenia 5,0 m;

13.3 o udźwigu min. 1,0 t i min. wysokości podnoszenia 3,0 m;

13.4 o udźwigu min. 1,5 t i min. wysokości podnoszenia 6,0 m;

13.5 o udźwigu min. 3,0 t i min. wysokości podnoszenia 3,0 m.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 128-314719
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 2,5,7
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-20-02

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Roxy” D. Piszczek, E. Piszczek Spółka Jawna
Postanschrift: ul. ks. Roboty 106
Ort: Gierałtowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 44-186
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 799 815.76 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 819 760.42 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 3
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komstal” Tomasz Michalski
Postanschrift: ul. Dębowa 10
Ort: Knurów
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 44-190
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 52 020.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 57 800.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 6, 8, 9, 10, 13
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Petek i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Postanschrift: ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2
Ort: Zabrze
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 41-800
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 094 499.96 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 134 600.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 12
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/11/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Profi M TEC PSG Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Postanschrift: ul. Borowikowa 11
Ort: Jankowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 43-215
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 22 373.60 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 23 499.45 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1, 4, 11
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym upływa termin 12 miesięcy od dnia jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 2 (np. umowa obowiązująca od dnia 12.8.2019 r. będzie obowiązywać do dnia 31.7.2020 r.).

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, okres obowiązywania umowy ulega wydłużeniu o 3 miesiące (np. umowa, której termin realizacji upływa w dniu 31.7.2020 r. będzie obowiązywać do dnia 31.10.2020 r.).

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu dostawcy”.

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 45 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu;

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia;

3) po przekazaniu zamówienia:

— poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem (wiadomość wysyłana automatycznie z portalu dostawcy Polskiej Grupy Górniczej) wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji,

— w uzasadnionych przypadkach poprzez przesłanie faksem lub e-mailem na adres wskazany w załączniku nr 2 do umowy oświadczenia Pełnomocnika Zarządu Spółki ustanowionego w Centrum Logistyki Materiałowej lub w Specjalistycznej Jednostce Organizacyjnej (Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych, Zakład Remontowo-Produkcyjny, Zakład Informatyki i Telekomunikacji, Zakład Elektrociepłownie, Zakład Produkcji Ekopaliwa) o zmianie terminu realizacji zamówienia.

Próby zmiany terminu realizacji zamówienia w sposób inny niż wyżej opisany Zamawiający uzna za bezskuteczne.

6. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19, poz. 177 tj. Dz.U. 2018, poz. 1986).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/01/2020