Services - 74634-2019

15/02/2019    S33    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Belgium-Willebroek: Engineering services

2019/S 033-074634

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
De Vlaamse Waterweg nv
0216.173.309_16711
Oostdijk 110
Willebroek
2830
Belgium
Contact person: Krista Maes
E-mail: azk-oo-contracten-en-begroting@vlaamsewaterweg.be
NUTS code: BE212

Internet address(es):

Main address: www.vlaamsewaterweg.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333089

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333089
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Openbare werken

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst voor de technische ondersteuning en expertise voor de cel Binnenvaartcommissie

Reference number: De Vlaamse Waterweg-AAS-19-0002-F02_0
II.1.2)Main CPV code
71300000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het voorwerp van de opdracht betreft de technische ondersteuning van de cel Binnenvaartcommissie dat een onderdeel uitmaakt van de Vlaamse Waterweg nv. De opdrachtnemer zal de cel Binnenvaartcommissie ondersteunen in het uitoefenen van haar taken op technisch vlak

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Verlenen van expertise en ondersteuning bij de uitvoering van de taken m.b.t. het uitvoeren en/of auditeren van de onderzoeken i.h.k.v. certificatie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71336000
75120000
75130000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2
II.2.4)Description of the procurement:

De waterwegbeheerder vraagt bij dit perceel ondersteuning van technisch georiënteerde profielen voor de onderzoeken en audits i.h.k.v. certificatie (communautair certificaat, certificaat van onderzoek en certificaat van goedkeuring). Dit kan bijvoorbeeld gaan over het uitvoeren van een onderzoek op het terrein of nadien de gegevens verwerken in de Schependatabank alsook het ondersteunen van een scheepsauditor van de cel Binnenvaartcommissie bij het uitvoeren van het onderzoek.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 365
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De volledige looptijd met inbegrip van de verlengingen dient beperkt te blijven tot vier jaar na het sluiten van de opdracht.

De opdracht kan worden verlengd volgens onderstaande modaliteiten:

Uitdrukkelijke verlenging

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Verlenen van expertise en ondersteuning bij de uitvoering van de taken m.b.t. het uitvoeren van de onderzoeken i.h.k.v. scheepsmeting

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71336000
75120000
75130000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE2
II.2.4)Description of the procurement:

De waterwegbeheerder vraagt bij dit perceel ondersteuning van technisch georiënteerde profielen voor het uitvoeren van de onderzoeken i.h.k.v. scheepsmeting. Dit houdt bijvoorbeeld meer concreet het uitvoeren van een scheepsmeting in alsook het ondersteunen van een scheepsmeter van de cel Binnenvaartcommissie bij het uitvoeren van een scheepsmeting.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 365
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De volledige looptijd met inbegrip van de verlengingen dient beperkt te blijven tot vier jaar na het sluiten van de opdracht.

De opdracht kan worden verlengd volgens onderstaande modaliteiten:

Uitdrukkelijke verlenging

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/03/2019
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/03/2019
Local time: 09:30
Place:

De Vlaamse Waterweg nv, Oostdijk 110, 2830 Willebroek

Information about authorised persons and opening procedure:

Openbare procedure

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/02/2019