Dodávky - 7469-2022

07/01/2022    S5

Česko-Olomouc: Antineoplastika a imunomodulátory

2022/S 005-007469

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 241-634710)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Fakultní nemocnice Olomouc
Národní identifikační číslo: 00098892
Poštovní adresa: I. P. Pavlova 185/6
Obec: Olomouc
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 77900
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal
E-mail: zakazky@fnol.cz
Tel.: +420 588443138
Fax: +420 585413841
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.fnol.cz
Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Inhibitory proteinkináz II. 2021

Spisové číslo: VZ-2021-001299
II.1.2)Hlavní kód CPV
33652000 Antineoplastika a imunomodulátory
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
03/01/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 241-634710

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.1.5)
Místo v textu, které má být změněno: Předpokládaná celková hodnota
Namísto:

Hodnota bez DPH: 110 154 619,00

Má být:

Hodnota bez DPH: 110 371 482,00

Číslo oddílu: II.2.6)
Část č.: VII.
Místo v textu, které má být změněno: Předpokládaná hodnota
Namísto:

Hodnota bez DPH: 18 215 395,00

Má být:

Hodnota bez DPH: 18 432 258,00

Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 24/01/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 07/02/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 24/01/2022
Místní čas: 10:05
Má být:
Datum: 07/02/2022
Místní čas: 10:05
VII.2)Další dodatečné informace: