Доставки - 74715-2020

 • 271251-2019: България-София: Горива
  Дата на публикуване:12/06/2019Краен срок:19-07-2019
  Документ:Обявление за поръчка
  Име на органа:Централен орган за покупки към Министерство на финансите
  • 554088-2019: България-София: Горива
   Дата на публикуване:22/11/2019
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Централен орган за покупки към Министерство на финансите
   • 152775-2020: България-Кюстендил: Горива
    Дата на публикуване:31/03/2020
    Документ:Обявление за възлагане на поръчка
    Име на органа:Център за спешна медицинска помощ по рамково споразумение на ЦОП
   • 269570-2020: България-София: Горива
    Дата на публикуване:10/06/2020
    Документ:Обявление за възлагане на поръчка
    Име на органа:Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
  • 30394-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:22/01/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Главна дирекция „Охрана към министъра на правосъдието“
  • 30399-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:22/01/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Главна дирекция „Охрана към министъра на правосъдието“
  • 33111-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:23/01/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
  • 36022-2020: България-Силистра: Горива
   Дата на публикуване:24/01/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Център за спешна медицинска помощ — Силистра
  • 36367-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:24/01/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на младежта и спорта
  • 41658-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:28/01/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Агенция „Пътна инфраструктура“
  • 56291-2020: България-Габрово: Нефт и негови дестилати
   Дата на публикуване:05/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Център за спешна медицинска помощ — Габрово
  • 56299-2020: България-Благоевград: Горива
   Дата на публикуване:05/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Регионална здравна инспекция — Благоевград
  • 56343-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:05/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Дирекция за национален строителен контрол
  • 56431-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:05/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на труда и социалната политика
  • 56454-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:05/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  • 56492-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:05/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Агенция за социално подпомагане
  • 56524-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:05/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на правосъдието
  • 61205-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:07/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Агенция „Пътна инфраструктура“
  • 61209-2020: България-Монтана: Горива
   Дата на публикуване:07/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Регионална здравна инспекция — Монтана
  • 61449-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:07/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“
  • 69626-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:12/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Агенция „Пътна инфраструктура“
  • 69672-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:12/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на образованието и науката
  • 69779-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:12/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Държавна комисия по сигурността на информацията
  • 72298-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:13/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерски съвет
  • 74715-2020: България-София: Безоловен бензин
   Дата на публикуване:14/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Агенция по вписванията
  • 77479-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:17/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на енергетиката
  • 84943-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:20/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Комисия за защита на потребителите
  • 89767-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:24/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на здравеопазването
  • 94387-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:26/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • 96669-2020: България-Бургас: Горива
   Дата на публикуване:27/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Център за спешна медицинска помощ — Бургас по рамково споразумение № СПОР-48/30.12.2016 г. на ЦОП
  • 96673-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:27/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Агенция по геодезия, картография и кадастър
  • 96718-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:27/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на отбраната
  • 98996-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:28/02/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
  • 108398-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:05/03/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на икономиката
  • 108510-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:05/03/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Национална служба за съвети в земеделието
  • 110841-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:06/03/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Държавна комисия по хазарта
  • 113481-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:09/03/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Държавна агенция „Електронно управление“
  • 118482-2020: България-Варна: Бензин
   Дата на публикуване:11/03/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Регионална здравна инспекция — Варна
  • 120784-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:12/03/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на външните работи
  • 123252-2020: България-Велико Търново: Горива
   Дата на публикуване:13/03/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Център за спешна медицинска помощ — Велико Търново
  • 135668-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:20/03/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
  • 159125-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:03/04/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на културата
  • 168490-2020: България-Бургас: Горива
   Дата на публикуване:09/04/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Регионална здравна инспекция — Бургас (РЗИ — Бургас)
  • 201200-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:30/04/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Национален център по обществено здраве и анализи
  • 201364-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:30/04/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на външните работи
  • 201368-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:30/04/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
  • 206951-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:05/05/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Изпълнителна агенция „Морска администрация“
  • 221918-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:13/05/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
  • 237304-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:22/05/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на туризма
  • 250627-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:29/05/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министeрство на околната среда и водите
  • 286259-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:19/06/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Национална агенция за приходите
  • 313034-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:06/07/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на финансите
  • 313041-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:06/07/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Агенция „Митници“
  • 344389-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:22/07/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Министерство на земеделието, храните и горите
  • 411103-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:02/09/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Държавен фонд „Земеделие“
  • 414318-2020: България-Бургас: Горива
   Дата на публикуване:04/09/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
  • 418037-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:07/09/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Държавен фонд „Земеделие“
  • 422420-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:09/09/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
  • 437495-2020: България-София: Горива
   Дата на публикуване:18/09/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Българска агенция по безопасност на храните
  • 462029-2020: България-Враца: Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
   Дата на публикуване:02/10/2020
   Документ:Обявление за възлагане на поръчка
   Име на органа:Регионална здравна инспекция — Враца