Services - 74866-2019

15/02/2019    S33    - - Services - Contract award notice - Competitive procedure with negotiation 

Belgium-Dilbeek: Repair and maintenance services of central heating

2019/S 033-074866

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gemeente Dilbeek
0207507645
Gemeenteplein 1
Dilbeek
1700
Belgium
Contact person: Mevrouw Fleur Gorlee
Telephone: +32 24516968
E-mail: gebouwen@dilbeek.be
Fax: +32 24516801
NUTS code: BE241

Internet address(es):

Main address: www.dilbeek.be

I.2)Information about joint procurement
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Onderhoud en Energieprestatieovereenkomst (OEPC) voor 12 gebouwen van de gemeente Dilbeek

Reference number: 2017 - 226
II.1.2)Main CPV code
50720000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Zie II.2.4

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 785 822.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
50700000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE241
Main site or place of performance:

Gemeenteschool De Klimop, Marktstraat 25 te 1703 Schepdaal / Gemeenteschool De Kriebel, Kerkstraat 1-4 te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle / Gemeenteschool 't Keperke, Kepere...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.4)Description of the procurement:

Het project bestaat eruit om gedurende de projectperiode (zoals gedefinieerd in 1.6):

Studies en werken uit te voeren en technische diensten te leveren waardoor in de gebouwen (zoals gedefinieerd in 5.Bijlage A.4.1) aan de projecteisen (zoals gedefinieerd in 1.7) wordt voldaan;

Hierna samen de Prestaties genoemd.

Het project omvat 1 enkel perceel.

Een Onderhoud en Energieprestatieovereenkomst (OEPC) is een geïntegreerde overeenkomst. Ze omvat het geheel van studies, diensten en werken die nodig zijn om in de beschouwde gebouwen een beoogd prestatieniveau op die domeinen te realiseren.

Samengevat bestaan de te leveren prestaties die samenhangen met de gestelde projecteisen onder meer uit:

· uitvoeren van energiebesparingsmaatregelen,

· het verwezenlijken van de minimale energiekostbesparing,

· het onderhoud van de elementen die deel uitmaken van het object,

· opleiding van de personeelsleden van de aanbestedende overheid,

· monitoring van het energieverbruik,

· de vereiste informatie over de activiteiten aan de aanbestedende overheid overmaken en laten goedkeuren.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 30
Cost criterion - Name: Geactualiseerde netto-kost / Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 038-083036
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2017 - 226
Lot No: 1
Title:

Onderhoud en Energieprestatieovereenkomst (OEPC) voor 12 gebouwen van de gemeente Dilbeek

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/01/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
EDF Luminus Solutions
Bleyveldstraat 9
Hoegaarden
3320
Belgium
Telephone: +32 486143499
E-mail: gert.vangoidsenhoven@edfluminus.be
NUTS code: BE
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 785 822.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Raad van State
Wetensschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/02/2019