Services - 74880-2016

Display compact view

04/03/2016    S45

Czech Republic-České Budějovice: Logging services

2016/S 045-074880

Contract award notice – utilities

Directive 2004/17/EC

Section I: Contracting entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: E.ON Distribuce, a.s.
National registration number: 28085400
Postal address: F. A. Gerstnera 2151/6
Town: České Budějovice
Postal code: 370 49
Country: Czechia
For the attention of: p. Petrášek Václav
E-mail: vaclav.petrasek@eon.cz
Telephone: +420 387865522

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.eon-distribuce.cz

Address of the buyer profile: https://www.stavebnionline.cz/profil/eon-distribuce

I.2)Main activity
Electricity
I.3)Contract award on behalf of other contracting entities
The contracting entity is purchasing on behalf of other contracting entities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podél DS pro 5 oblastí.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 27: Other services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Jihomoravský a Jihočeský kraj.

NUTS code CZ064 Jihomoravský kraj,CZ031 Jihočeský kraj

II.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
Plánovaným výsledkem zadání veřejné zakázky, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí veřejné zakázky, je uzavření pěti samostatných smluv o dílo (dále také „smlouvy“) na zajištění služeb pro každý z pěti regionů, odpovídajících jednotlivým částem veřejné zakázky. Předmětem poskytovaných služeb bude odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, včetně likvidace odstraněného klestu, zbytků po těžbě a travního odpadu touto činností vzniklého a další související služby. Předmět veřejné zakázky se vztahuje na veškeré porosty nacházející se v ochranných pásmech distribučních zařízení provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s.,. a to v rámci vedení 110 kV (vedení VVN), vedení 1–35 kV (vedení VN) a v blízkosti nebo podél vedení do 1 000 V (vedení NN), vyjma objektů rozvoden 110 kV, transformoven 110/22 kV, spínacích stanic a elektrických stanic 22 kV provozovaných společností E.ON Distribuce, a.s., které jsou oploceny a současně zajištěny elektronickým zabezpečením proti vniknutí neoprávněných osob. Za podmínek, které jsou definovány v zadávací dokumentaci, jsou předmětem veřejné zakázky i porosty mimo ochranná pásma. Podrobněji v zadávací dokumentaci.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)

77210000 Logging services

II.1.6)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 138 985 300 CZK
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
4652
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Contract notice

Notice number in the OJEU: 2015/S 160-294223 of 20.8.2015

Other previous publications

Notice number in the OJEU: 2015/S 161-295518 of 21.8.2015

Section V: Award of contract

V.1)Award and contract value
Contract No: 652
Lot No: 1 - Lot title: Region 1 – Brno
V.1.1)Date of contract award decision:
23.2.2016
V.1.2)Information about offers
Number of offers received: 4
V.1.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Pavel Kuchařík
Postal address: Licomělice 36
Town: Heřmanův Městec
Postal code: 538 03
Country: Czechia
E-mail: lesprace.zahrada@email.cz
Telephone: +420 777908667

V.1.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 2 699 100 CZK
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
V.1.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6)Price paid for bargain purchases
V.1)Award and contract value
Contract No: 652
Lot No: 2 - Lot title: Region 5 – Jindřichův Hradec
V.1.1)Date of contract award decision:
23.2.2016
V.1.2)Information about offers
Number of offers received: 7
V.1.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Stanislav Stejskal
Postal address: Dvorská 517
Town: Humpolec
Postal code: 396 01
Country: Czechia
E-mail: kilowatt@atlas.cz
Telephone: +420 603498972

V.1.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 7 294 450 CZK
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
V.1.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6)Price paid for bargain purchases
V.1)Award and contract value
Contract No: 652
Lot No: 3 - Lot title: Region 7 – Otrokovice
V.1.1)Date of contract award decision:
23.2.2016
V.1.2)Information about offers
Number of offers received: 6
V.1.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Senergos, a.s.
Postal address: Družstevní 452/13a
Town: Ostopovice
Postal code: 664 49
Country: Czechia
E-mail: senergos@senergos.cz
Telephone: +420 538728841
Fax: +420 547353064
Internet address: http://www.senergos.cz

V.1.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 13 170 960 CZK
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
V.1.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6)Price paid for bargain purchases
V.1)Award and contract value
Contract No: 652
Lot No: 4 - Lot title: Region 9 – Prostějov
V.1.1)Date of contract award decision:
23.2.2016
V.1.2)Information about offers
Number of offers received: 3
V.1.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Senergos, a.s.
Postal address: Družstevní 452/13a
Town: Ostopovice
Postal code: 664 49
Country: Czechia
E-mail: senergos@senergos.cz
Telephone: +420 538728841
Fax: +420 547353064
Internet address: http://www.senergos.cz

V.1.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 8 270 960 CZK
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
V.1.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6)Price paid for bargain purchases
V.1)Award and contract value
Contract No: 652
Lot No: 5 - Lot title: Region 10 – Tábor
V.1.1)Date of contract award decision:
23.2.2016
V.1.2)Information about offers
Number of offers received: 6
V.1.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Pexídr, s.r.o.
Postal address: Rudolfova 1151
Town: Prachatice
Postal code: 383 01
Country: Czechia
E-mail: pexidr@jipex.cz
Telephone: +420 603213905

V.1.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 3 310 855 CZK
Excluding VAT
If annual or monthly value:
Number of years: 1
V.1.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no
V.1.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
Zakázka byla rozdělena na 5 částí.
Smlouvy s vítěznými uchazeči na jednotlivé části budou podepsány na dobu neurčitou. V Oddíle II.2.1 se uvádí hodnota služeb za 4 roky (48 měsíců) celkem v CZK bez DPH. V Oddíle V.4 se uvádí hodnota služeb v CZK bez DPH za 1 rok (12 měsíců) pro jednotlivé regiony.
Vítězná nabídka pro část č. 3 a část č. 4 je podána jako společná nabídka více dodavatelů: Senergos, a.s., Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice, IČ 26915413 a Bretong, spol. s r.o., U Velké ceny 407/18, 623 00 Brno-Kohoutovice, IČ 25591380.
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Internet address: http://www.compet.cz

VI.3.2)Lodging of appeals
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: RTS, a.s.
Postal address: Lazaretní 13
Town: Brno
Postal code: 615 00
E-mail: ales.houserek@rts.cz
Telephone: +420 545120284
Fax: +420 545120210

VI.4)Date of dispatch of this notice:
1.3.2016