Lieferungen - 74893-2020

14/02/2020    S32

Polen-Biała Podlaska: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2020/S 032-074893

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Biała Podlaska
Postanschrift: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Ort: Biała Podlaska
NUTS-Code: PL811 Bialski
Postleitzahl: 21-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marek Chmiel
E-Mail: marek.chmiel@bialapodlaska.pl
Telefon: +48 833416869
Fax: +48 833437064
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Adresse des Beschafferprofils: https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Biała Podlaska

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.2.6.2019.MCH2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji solarnych,fotowoltaicznych, pomp ciepła powietrznych do c. w. u., kotłów na biomasę, na terenie miasta Biała Podlaska.

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020 zgodnie z podpisaną w dniu 24.7.2018 r. umową nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

3. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają:

1) dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami, stanowiąca załącznik nr 1a (część 1), 1b (część 2), 1c(część 3) do niniejszej SIWZ;

2) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5a (część 1), 5b (część 2), 5c (część 3) do niniejszej SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 10 814 033.76 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Biała Podlaska

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331100 Thermische Sonnenkollektoren
45330000 Installateurarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
09331200 Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL811 Bialski
Hauptort der Ausführung:

Dostawa i montaż na terenie miasta Biała Podlaska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 304 kompletów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a) 236 kompletów 2-panelowych ze zbiornikiem na c.w.u. 240 dm3, (w tym: 226 kpl. montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych oraz 10 kpl. poza budynkiem mieszkalnym – na gruncie),

b) 66 kompletów 3-panelowych ze zbiornikiem na c.w.u. 300 dm3, (w tym: 63 kpl. na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych oraz 3 kpl. poza budynkiem mieszkalnym – na gruncie),

c) 2 komplety 4 – panelowe ze zbiornikiem na c.w.u. 400 dm3 montowane na dachach budynków mieszkalnych,

2) posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.w.u.,

5) montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg. schematu technologicznego,

6) instalacja układu sterującego,

7) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

8) napełnienie instalacji,

9) uruchomienie instalacji,

10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

11) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

12) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej, c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem solarnym,

13) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne),

14) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ,

15) montaż instalacji górnej wężownicy oraz podłączenie jej do istniejącego kotła lub montaż grzałek elektrycznych,

16) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 201 kompletów instalacji fotowoltaicznych, w tym:

a) 67 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,65 kW (w tym: 56 kpl. montowanych na dachach oraz 11 kpl. na gruncie),

b) 98 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,18 kW (w tym: 89 kpl. montowanych na dachach oraz 9 kpl.na gruncie),

c) 36 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,24 kW (w tym: 29 kpl. montowanych na dachach oraz 7 kpl.na gruncie),

17) montaż inwerterów i pozostałych urządzeń,

18) montaż kompletnego okablowania,

19) montaż zabezpieczeń przepięciowych,

20) doprowadzenie przewodów AC do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowanej jej do podłączenia nowego obwodu,

21) próby, regulacja instalacji,

22) uruchomienie technologiczne instalacji,

23) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

24) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne),

25) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lu,

26) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowamałych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU,Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u. na terenie miasta Biała Podlaska

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42511110 Wärmepumpen
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
45331100 Installation von Zentralheizungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL811 Bialski
Hauptort der Ausführung:

Dostawa i montaż na terenie miasta Biała Podlaska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 228 zestawów powietrznych pomp ciepła o mocy 1,7 kW służących do przygotowywania c.w.u. ze zintegrowanymi podgrzewaczami wody o poj. 260 l. Pompy ciepła dedykowane są do pracy z dolnym źródłem w postaci powietrza atmosferycznego wyłącznie zewnętrznego,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego,

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

11) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne),

12) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU,Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż kotłów wykorzystujących biomasę na terenie Miasta Biała Podlaska

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44621220 Heizkessel für Zentralheizungen
45331110 Installation von Kesseln
45331100 Installation von Zentralheizungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL811 Bialski
Hauptort der Ausführung:

Dostawa i montaż na terenie miasta Biała Podlaska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 96 kotłów na biomasę dla potrzeb indywidualnych budynków mieszkalnych,

2) dostawę i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

3) instalacja układu sterującego,

4) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

5) napełnienie instalacji,

6) uruchomienie instalacji,

7) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych kotłów centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

8) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów,

9) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

10) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne),

11) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU,Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 141-346803
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Biała Podlaska

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Sanito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: ul. Puławska 476
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-884
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 936 517.08 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 697 404.43 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u. na terenie miasta Biała Podlaska

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
14/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Dajk P.H.U. Maciej Kańczugowski
Postanschrift: ul. Ksawerego Dunikowskiego 40
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-425
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 018 577.48 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 120 126.40 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż kotłów wykorzystujących biomasę na terenie miasta Biała Podlaska

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 8
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 8
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 8
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy
Postanschrift: ul. Leśna 5
Ort: Klikawa
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 24-100
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 858 939.20 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 606 832.64 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020