Prekės - 74920-2020

14/02/2020    S32

Belgija-Briuselis: Pramoninės dujos

2020/S 032-074920

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: SPF emploi, travail et concertation sociale
Nacionalinis registracijos Nr.: 0308.358.050_66
Adresas: Rue Ernest Blerot 1
Miestas: Bruxelles
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pašto kodas: 1070
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Thibaut Degryse
El. paštas: thibaut.degryse@emploi.belgique.be
Telefonas: +32 22334315

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.werk.belgie.be

Pirkėjo profilio adresas: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366597

I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Accord-cadre por la fourniture de gaz et d'azote liquide pour le laboratoire

Nuorodos numeris: FOD WASO-2019/DIRALO/2-F03_1
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
24110000 Pramoninės dujos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Accord-cadre por la fourniture de gaz et d'azote liquide pour le laboratoire.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 258 750.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
24100000 Dujos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Voir cahier des charges.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Attention visite des installations: voir pt. 14.5.1. du cahier des charges.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 204-496658
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 2019/DIRALO/2
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Accord-cadre por la fourniture de gaz et d'azote liquide pour le laboratoire

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
05/02/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 2
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Messer Belgium NV
Nacionalinis registracijos Nr.: 0402.166.453
Adresas: Haven 1053 — Nieuwe Weg 1
Miestas: Zwijndrecht
NUTS kodas: BE211 Arr. Antwerpen
Pašto kodas: 2070
Šalis: Belgija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 258 750.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 258 750.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Visite des installations: voir point 14.5.1. du cahier des charges.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Conseil d'État
Adresas: Rue de la Science 33
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija

Interneto adresas: www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Médiateur fédéral
Adresas: Rue de Louvain 48, bte 6
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1000
Šalis: Belgija
El. paštas: contact@mediateurfederal.be

Interneto adresas: http://www.federaalombudsman.be/fr/homepage

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

60.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Conseil d'État
Adresas: Rue de la Science 33
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija

Interneto adresas: www.raadvst-consetat.be

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/02/2020