Būvdarbi - 74977-2016

05/03/2016    S46    Eiropas Savienības Tiesa - Būvdarbi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Slēgta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Drošu telpu uzlabošanas un pārveides darbi

2016/S 046-074977

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Būvdarbi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Eiropas Savienības Tiesa, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
plateau de Kirchberg
Kontaktpersona(-as): Alexandra de Maleville
2925 Luxembourg
Luksemburga
Tālrunis: +352 43034705
E-pasts: alexandra.de_maleville@curia.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://curia.europa.eu/

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Drošu telpu uzlabošanas un pārveides darbi.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Būvdarbi
NUTS kods
II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts

Drošu telpu (60 m2 platībā) uzlabošanas un pārveides darbi, tai skaitā šo darbu veikšanas plāni un īpašas tehnoloģijas.

II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45262700, 45262400, 45312200, 45421100, 35120000, 45421141, 45421147, 45432000

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Slēgta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2015/S 216-393265, 7.11.2015

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
22.2.2016
V.2)Informācija par piedāvājumiem
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Neveiksmīga procedūra

V.4)Informācija par līguma vērtību
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
VI.2)Papildu informācija:
Neveiksmīga procedūra.
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām
VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
24.2.2016