Services - 75066-2017

28/02/2017    S41    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Burgas: Architectural, construction, engineering and inspection services

2017/S 041-075066

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Obshtina Burgas
000056814
ul. „Aleksandrovska“ No. 26
Burgas
8000
Bulgaria
Contact person: inzh. Veselina Tsakova; Daniela Georgieva
Telephone: +359 56907351 / 56907242
E-mail: d.georgieva@burgas.bg
Fax: +359 56841996
NUTS code: BG341

Internet address(es):

Main address: www.burgas.bg

Address of the buyer profile: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/30053

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/30053
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофам.

Reference number: 93-ОП-16
II.1.2)Main CPV code
71000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт и изготвяне оценка за съответствие, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 734 667.74 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
II.2)Description
II.2.1)Title:

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл. 17; гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл. 36; гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл. 18; гр. Бургас, ж.к. „Зорница“, бл. 15

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000
71310000
71521000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG341
Main site or place of performance:

Гр. Бургас.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Жилищната сграда с административен адрес: ж.к. Зорница, бл. 17 е построена през 1968 г. Сградата е с идентификатор 07079.601.17.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 6 (шест) входа с по 8 (осем) надземни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 112. Вида на строителната система е „ЕПЖС“. Разгънатата застроена площ на сградата е 11 480,01 кв. м.

2. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Зорница, бл. 36 е влязла в експлоатация през 1970 г. Сградата е с идентификатор 07079.601.36.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) броя входа с по 8 (осем) надземни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 96. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“. Разгънатата застроена площ на сградата е 7 789,27 кв. м.

3. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Зорница, бл. 18 е влязла в експлоатация през 1968 г. Сградата се състои от 18 (осемнадесет) надземни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти в сградата е 108. Вида на строителната система е „ЕПК“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 9 484,46 кв. м.

4. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Зорница, бл. 15 е влязла в експлоатация през 1969 г. Сградата е с идентификатор 07079.601.15.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се 6 (шест) входа с по 8 (осем) надземни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 144. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“. Разгънатата застроена площ на сградата е 11 480,01 кв. м.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 104 607.76 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

При офериране, участниците следва да се съобразят с така упоменатите референтни стойности, определени по НПЕЕМЖС, както за общата стойност на съответната сграда, така и по видове дейности

II.2)Description
II.2.1)Title:

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 89; гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 21; гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 9-вх. 1,2,3,4; гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 9-вх. 5, 6, 7, 8; гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 15.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000
71310000
71521000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG341
Main site or place of performance:

Гр. Бургас.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Лазур, бл. 89 е влязла в експлоатация през 1995 г. Сградата е с идентификатор 07079.607.89.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 9 (девет) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти в сградата е 66. Вида на строителната система е „ППК“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 8 987,12 кв. м.

2. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Лазур, бл. 21 е влязла в експлоатация през 1964 г. Сградата е с идентификатор 07079.607.21.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 6 (шест) надземни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти в сградата е 54. Вида на строителната система е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 4 472 кв. м.

3. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 9 — вх. 1, вх. 2, вх. 3, вх. 4 е влязла в експлоатация през 1980 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.9.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 8 (осем) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 157. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 862,78 кв. м.

4. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 9 — вх. 5, вх. 6, вх. 7, вх. 8 е влязла в експлоатация през 1980 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.9.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 8 (осем) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 157. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 854,31 кв. м.

5. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 15 е влязла в експлоатация през 1975 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.15.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 4 (четири) блок секции, в които са разположени 8 (осем) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 184. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 15 724,72 кв. м.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 116 742.41 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

При офериране, участниците следва да се съобразят с така упоменатите референтни стойности, определени по НПЕЕМЖС, както за общата стойност на съответната сграда, така и по видове дейности.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 21; ж.к. „Изгрев“, бл. 22-вх. 1, 2; ж.к. „Изгрев“, бл. 22-вх. 3, 4; ж.к. „Изгрев“, бл. 23-вх. 5, 6, 7, 8; ж.к. „Изгрев“, бл. 24-вх. 1, 2, 3; ж.к. „Изгрев“, бл. 24-вх. 4, 5

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000
71310000
71521000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG341
Main site or place of performance:

Гр. Бургас.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 21 е влязла в експлоатация през 1975 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.21.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 4 (четири) блок секции, в които са разположени 8 (осем) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 184. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 15 720,93 кв. м.

2. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 22 — вх. 1, вх. 2 е влязла в експлоатация през 1974 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.22.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 92. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 3 950 кв. м.

3. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 22 — вх. 3, вх. 4 е влязла в експлоатация през 1974 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.22.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 92. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 3 950 кв. м.

4. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 23 — вх. 5, вх. 6, вх. 7, вх. 8 е влязла в експлоатация през 1974 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.23.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 92. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 899,56 кв. м.

5. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 24 — вх. 1, вх. 2, вх. 3 е влязла в експлоатация през 1979 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.24.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 3 (три) блок секции, в които са разположени 5 (пет) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общия брой на самостоятелните обекти е 120. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 5 871,82 кв. м.

6. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 24 — вх. 4, вх. 5 е влязла в експлоатация през 1979 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.24.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 3 (три) блок секции, в които са разположени 5 (пет) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 120. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 3 916,14 кв. м.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 107 401.99 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

При офериране, участниците следва да се съобразят с така упоменатите референтни стойности, определени по НПЕЕМЖС, както за общата стойност на съответната сграда, така и по видове дейности.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 30; ж.к. „Изгрев“, бл. 38; ж.к. „Изгрев“, бл. 41; ж.к. „Изгрев“, бл. 67; ж.к. „Изгрев“, бл. 72-вх. 3, 4; ж.к. „Изгрев“, бл. 72-вх. 5, 6

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000
71310000
71521000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG341
Main site or place of performance:

Гр. Бургас.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 30 е влязла в експлоатация през 1973 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.30.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 92. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 899,56 кв. м.

2. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 38 е влязла в експлоатация през 1974 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.38.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 96. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 8 011,32 кв. м.

3. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 41 е влязла в експлоатация през 1976 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.41.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 7 (седем) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 140. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 19 445,10 кв. м.

4. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 67 е влязла в експлоатация през 1991 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.67.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 67. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 8 453,88 кв. м.

5. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 72 — вх. 3, вх. 4 е влязла в експлоатация през 1988 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.72.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 80. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 4 166,12 кв. м.

6. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 72 — вх. 5, вх. 6 е влязла в експлоатация през 1988 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.72.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 80. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 4 166,12 кв. м.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 135 569.47 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

При офериране, участниците следва да се съобразят с така упоменатите референтни стойности, определени по НПЕЕМЖС, както за общата стойност на съответната сграда, така и по видове дейности.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл. 4; ж.к. „Изгрев“, бл. 54 -вх. 1, вх. 2, вх. 3, вх. 4; ж.к. „Изгрев“, бл. 54 — вх. 5, вх. 6; ж.к. „Изгрев“, бл. 71; ж.к. „Изгрев“, бл. 86-вх. 3, вх. 4, вх. 5, вх. 6

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000
71310000
71520000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG341
Main site or place of performance:

Гр. Бургас.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 4 е влязла в експлоатация през 1977 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.4.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции, в които са разположени 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 78. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 846,10 кв. м.

2. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 54 — вх. 1, вх. 2, вх. 3, вх. 4 е влязла в експлоатация през 1977 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.54.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои 3 (три) блок секции, в които са разположени 6 (шест) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 118. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 846,10 кв. м.

3. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 54 — вх. 5, вх. 6 е влязла в експлоатация през 1977 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.54.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои 3 (три) блок секции, в които са разположени 6 (шест) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 118. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 3 271,32 кв. м.

4. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 71 е влязла в експлоатация през 1987 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.71.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (две) блок секции в които са разположени 3 (три) входа с по 6 (шест) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 47. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 5 343,38 кв. м.

5. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Изгрев, бл. 86 — вх. 3, вх. 4, вх. 5, вх. 6 е влязла в експлоатация през 1991 г. Сградата е с идентификатор 07079.501.86.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 4 (четири) входа с по 8 (осем) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 80. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 8 894,58 кв. м.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 86 323.87 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

При офериране, участниците следва да се съобразят с така упоменатите референтни стойности, определени по НПЕЕМЖС, както за общата стойност на съответната сграда, така и по видове дейности.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник“, бл. 19–вх. 1, 2, 3, 4, 5, 6; ж.к. „Меден Рудник“, бл. 19–вх. 7, 8; ж.к. „Меден Рудник“, бл. 132–вх. 1, 2, 3, 4; ж.к. „Меден Рудник“, бл. 23

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000
71310000
71521000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG341
Main site or place of performance:

Гр. Бургас.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Меден Рудник, бл. 19 — вх. 1, вх. 2, вх. 3, вх. 4, вх. 5, вх. 6 е влязла в експлоатация през 1980 г. Сградата е с идентификатор 07079.651.209.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 5 (пет) блок секции, в които са разположени 8 (осем) входа с по 6 (шест) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 119. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 638,78 кв. м.

2. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Меден Рудник, бл. 19 — вх. 7, вх. 8 е влязла в експлоатация през 1980 г. Сградата е с идентификатор 07079.651.209.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 5 (пет) блок секции, в които са разположени 8 (осем) входа с по 6 (шест) жилищни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 119. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 3 055,06 кв. м.

3. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Меден Рудник, бл. 132 — вх. 1, вх. 2, вх. 3, вх. 4 е влязла в експлоатация през 1986 г. Сградата е с идентификатор 07079.651.224.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 4 (четири) входа с 8 (осем) надземни етажа. Общият брой на самостоятелните обекти е 88. Видът на строителната система на сградата е „ЕПЖС“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 7 938,02 кв. м.

4. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. Меден Рудник, бл. 23 е влязла в експлоатация през 1989 г. Сградата е с идентификатор 07079.651.228.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 1 (една) секция и има 1 (един) вход. Сградата е строена по строителна система „ЕПК“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 6 478,92 кв. м.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 65 288.04 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

При офериране, участниците следва да се съобразят с така упоменатите референтни стойности, определени по НПЕЕМЖС, както за общата стойност на съответната сграда, така и по видове дейности.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Сгради с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Св. Кл. Охридски“ № 22 и ул. „Св. Патр. Евтимий“ № 25; ул. „Цариградска“ № 15, ул. „Шейново“ № 32, ул. „Св. Кл. Охридски“ № 20; ул. „Вардар“ № 1; ж.к. „Бр. Миладинови“, бл. 117, от вх. 1 до 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000
71310000
71521000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG341
Main site or place of performance:

Гр. Бургас.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Жилищната сграда с административен адрес ул. „Св. Климент Охридски“ № 22 и ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 25 е с идентификатор 07079.613.156.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Състои се от 5 (пет) входа. Три секции се състоят от партерен етаж и 10 (десет) жилищни етажа и 2 (две) секции — четириетажни с подпокривно пространство. Сградата е построена по метода „ППП“.

Разгънатата застроена площ на сградата е 2 524 кв. м.

2. Жилищната сграда с административен адрес ул. „Цариградска“ № 15, ул. „Шейново“ № 32 и ул. „Св. Климент Охридски“ № 20 е влязла в експлоатация през 1986 г. Сградата е с идентификатор 07079.613.162.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 2 (два) корпуса. В първия са разположени три входа с по 10 (десет) надземни етажа, общо с 110 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Вторият корпус се състои от 2 (два) входа с по 4 (четири) жилищни етажа с 24 самостоятелни обекта.

Разгънатата застроена площ на сградата е 12 594 кв. м.

3. Жилищната сграда с административен адрес ул. „Вардар“ № 1 е влязла в експлоатация през 1976 г. Сградата е с идентификатор 07079.620.201.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Сградата се състои от 4 (четири) входа с по 9 (девет) жилищни и 2 (два) партерни етажа. В сградата са разположени 83 броя самостоятелни обекта, от които 75 с жилищно предназначение.

Разгънатата застроена площ на сградата е 12 065 кв. м.

4. Жилищната сграда с административен адрес ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 117 — от вх. 1 до вх. 7 е влязла в експлоатация през 1979 г. Сградата е с идентификатор 07079.619.47.1 по Кадастралната карта на гр. Бургас. Вида на строителната система на сградата е „ППК“. Сградата се състои от 7 (седем) входа на 9 (девет) надземни етажи. В сградата са разположени 144 броя самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Разгънатата застроена площ на сградата е 18 484 кв. м.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 118 734.20 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2018
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

При офериране, участниците следва да се съобразят с така упоменатите референтни стойности, определени по НПЕЕМЖС, както за общата стойност на съответната сграда, така и по видове дейности.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Участникът трябва да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

— Участникът попълва поле 2) от Част IV: „Критерии за подбор“, буква А: Годност от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Заверено копие на валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

Забележка: Лицензът/удостоверението за упражняване на строителен надзор, издадени по реда на ЗУТ следва да бъде валиден/валидно/ за срока на изпълнение на поръчката. Ако датата му на валидност е преди датата на завършване на строителството/ ориентировъчно м. април 2018 г./ след да бъде представена декларация за осигуряване на токова удостоверение или подновяване на същото.

*** По отношение на лиценза, когато участникът е чуждестранно лице, следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ.

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такъв лиценз трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителен надзор. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейностите по строителен надзор.

*** Дейностите по упражняване на строителен надзор следва да се извършват от лица, притежаващи валиден Лиценз или Удостоверение за упражняването им, съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, като съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ тези дейности могат да се извършват и от лице, представило копие от валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното му законодателство.

2. Участникът трябва да притежава правоспособност за оценка на съответствие със ЗЕЕ, а именно — валидна регистрация в АУЕР.

— Участникът попълва поле 1) от Част IV: „Критерии за подбор“, буква А: Годност от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Заверено копие на валидно удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, воден от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Квалификацията на консултантите по енергийна ефективност следва да бъде на І ниво.

Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.

Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Възложителят не поставя минимални изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на услуга с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

— Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

2. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

— Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител списък с имената на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

3. Участникът следва да разполага с правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър за извършване на геодезическото заснемане на целия строеж, за изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

— Участникът попълва поле 6 от раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител списък с името на правоспособното лице по Закона за кадастъра и имотния регистър за извършване на геодезическото заснемане на целия строеж, за изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

За идентични или сходни с тези на настоящата поръчка се приемат услуги — услуги, свързани с извършване на строителен надзор в проектирането и строителството за изграждане и/или ремонт на обекти представляващи сгради от ІV-та категория.

2. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, отговарящи на следните изисквания:

Ключовите специалисти на участника задължително трябва да са включени в основния заверен списък на правоспособните физически лица, които упражняват дейността. Списъкът е неразделна част от лиценза/удостоверението за упражняване на дейността съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ. Ключовите специалисти трябва да присъстват на обекта, съгласно приложения график на ангажираността им по време на целия строителен период.

Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови специалисти в областите, покриващи предмета на поръчката в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, както следва:

Ключов експерт 1: Ръководител екип.

Квалификация и умения:

Образование — строителен инженер (степен магистър), специалност ПГС /ССС/ или еквивалент;

Ключов експерт 2: по част „Архитектура“.

Квалификация и умения:

Образование — Архитект, специалност „Архитектура“;

Ключов експерт 3: по част „Конструкции“.

Квалификация и умения:

Образование — строителен инженер (степен магистър), специалност ПГС /ССС/ или еквивалент;

Удостоверение за Технически контрол, издадено от КИИП, валидно за 2016 г.

Ключов експерт 4: по част „ВиК“.

Квалификация и умения:

Образование — строителен инженер (степен магистър), специалност „ВиК“ или еквивалент;

Ключов експерт 5: по част „Електроинсталации“.

Квалификация и умения:

Образование — техническо (степен магистър), електроинженер или еквивалент;

Ключов експерт 6: по част „Отопление и вентилация“.

Квалификация и умения:

Образование — техническо (степен магистър), инженер по топлотехника или еквивалент;

Ключов експерт 7: Координатор/специалист по безопасност и здраве, който да отговаря на следните минимални изисквания на възложителя:

а) да има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалент;

б) има валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ или „Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалентен документ.

3. Участникът следва да разполага с правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър за извършване на геодезическото заснемане на целия строеж, за изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по кадастъра за изпълнение на задължението по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

ЗУТ; КИИП; ЗКИР; ЗЕЕ.

III.2.2)Contract performance conditions:

Условията за изпълнение на поръчката са указани в документацията за обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение е в размер 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.

Условията, размера и начина на плащане са посочени в раздел V от документацията за обществената поръчка и проекта на договор.

Обемът и стойността на предвидените опции, както и условията и реда за осъществяването им се съдържат в документацията и проекта на договор.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/04/2017
Local time: 17:15
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/04/2017
Local time: 11:00
Place:

Сградата на Община Бургас, гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26, етаж 1, Заседателната зала.

Information about authorised persons and opening procedure:

На публичното заседание може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.

2. Срокът за изготвяне на оценка съответствието на проекта за конкретната сграда по чл. 142 от ЗУТ е по предложение на участника, но не повече от 7 (седем) работни дни, считано от датата на предавате на проекта с официално писмо от страна на възложителя.

3. Срокът за изготвяне на окончателен доклад за строежа за конкретната сграда, след подписване на Констативен акт обр. 15 е по предложение на участника, но не повече от 20 (двадесет) работни дни.

4. Срок за актуализация на техническия паспорт, след подписване на Констативен акт обр. 15 за конкретния обект е по предложение на участника, но не повече от 10 (десет) работни дни.

5. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg http://www3.moew.government.bg www.mlsp.government.bg http://www.gli.government.bg http://www.az.government.bg/).

6. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл. 112 от ЗОП.

7. Съгласно чл. 67, ал. 6 ЗОП, преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител предоставя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗОП.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/02/2017