Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 75084-2020

14/02/2020    S32    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Żarnów: Thermische Sonnenkollektoren

2020/S 032-075084

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 015-030334)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Żarnów oraz Gmina Paradyż
Postanschrift: ul. Opoczyńska 5
Ort: Żarnów
NUTS-Code: PL
Postleitzahl: 26-330
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Hajt
E-Mail: oze@zarnow.eu

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.zarnow.eu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów

Referenznummer der Bekanntmachung: IGWK.Z.271.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia pod nazwą dostawa, montaż i uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów jest:

Dostawa, montaż (wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych) i uruchomienie na terenie gmin Paradyż i Żarnów 275 mikroinstalacji OZE, w tym:

— 225 mikroinstalacji fotowoltaicznych,

— 30 instalacji kolektorów słonecznych,

— 20 kotłów na biomasę.

Służących do częściowego pokrycia zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną i na ciepło.

Przez mikroinstalację (nazywaną również instalacją) rozumie się zestaw urządzeń, przyrządów sterujących i kontrolnych, okablowania i innych elementów tworzących całość funkcjonalną zdolną do produkcji energii oraz roboty zrealizowane przez Wykonawcę w Lokalizacji Instalacji w zakresie umożliwiającym prawidłowe uruchomienie i funkcjonowanie Instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 015-030334

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.1
Stelle des zu berichtigenden Textes: Numer referencyjny
Anstatt:

IGWK.Z.271.26.2019

muss es heißen:

IGWK.Z.271.1.2020

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Miejsce:
Anstatt:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

muss es heißen:

Habitat Prime Sp. z o.o., al. Niepodległości 118A/10, 02-577 Warszawa, POLSKA.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: