Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 75086-2020

14/02/2020    S32    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Tischcomputer

2020/S 032-075086

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 243-596484)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Poznań
Postanschrift: pl. Kolegiacki 17
Ort: Poznań
NUTS-Code: PL415
Postleitzahl: 61-841
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Liliana Janiak
E-Mail: zp@um.poznan.pl
Telefon: +48 618785210
Fax: +48 618785203

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.poznan.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, montaż, konfigurację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie dla nauczycieli.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZOU-XII.271.226.2019.LJ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30213300
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w nowym załączniku nr 2 do wzoru umowy – Opis przedmiotu zamówienia dla części I i II. Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowania nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

Zamówienie podzielone jest na części:

— część I: pracownie dydaktyczne CKP i CKZIU,

— część II: sale dydaktyczne CKZIU.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą jednej lub wszystkich części.

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy (dla obu części), stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Uczestnictwo należy zgłosić na adres: zp@um.poznan.pl do dnia poprzedzającego wizję.

Wizja lokalna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu odbędzie się w czwartek, tj. 16.1.2020 r. o godz. 10:00 w budynku przy ul. Jawornickiej 1 w Poznaniu (spotkanie przy sekretariacie).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 243-596484

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 17/02/2020
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 02/03/2020
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 17/02/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 02/03/2020
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: