Szolgáltatások - 75111-2021

12/02/2021    S30

Magyarország-Budapest: Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások

2021/S 030-075111

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28360577
Postai cím: Garibaldi utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Adrienn
E-mail: adrienn.fodor@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 17951231
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nkoh.kormany.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MNV Zrt.humáp. tev. kommunik. mediaügynöks.feladat

Hivatkozási szám: EKR000001412020
II.1.2)Fő CPV-kód
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

MNV Zrt.humáp. tev. kommunik. mediaügynöks.feladat

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45451000 Dekorációs munka
51000000 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
55000000 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások
79310000 Piackutatási szolgáltatások
79320000 Közvélemény-kutatási szolgáltatások
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
79960000 Fényképészeti és járulékos szolgáltatások
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. humánpolitikai tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációs és médiaügynökségi feladatok ellátása”

A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 28 000 000,-Ft, azaz nettó huszonnyolcmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 8 400 000,-Ft, azaz nettó nyolcmillió-négyszázezer forint opció.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 16/10/2019
Befejezés: 31/01/2021
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 020-044629

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

MNV Zrt.humáp. tev. kommunik. mediaügynöks.feladat

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_30790140
Postai cím: Petzval József utca 31–33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 209541773
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 28 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés aláírásának dátuma: 2019. október 16.

Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. január 28.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/02/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
45451000 Dekorációs munka
51000000 Beszerelési szolgáltatások (kivéve szoftverek)
55000000 Szállodaipari, éttermi és kiskereskedelmi szolgáltatások
79310000 Piackutatási szolgáltatások
79320000 Közvélemény-kutatási szolgáltatások
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
79960000 Fényképészeti és járulékos szolgáltatások
92370000 Hangtechnikusi szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az egyedi megrendelésekben meghatározott helyszíneken.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzés tárgyának meghatározása: „A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. humánpolitikai tevékenységéhez kapcsolódó kommunikációs és médiaügynökségi feladatok ellátása”

A műszaki leírásban részletesen meghatározottak szerint.

A műszaki leírásban részletesen meghatározott kommunikációs feladatok elvégzése legfeljebb a nettó 28 000 000 Ft, azaz nettó huszonnyolcmillió forint keretösszeg kimerüléséig. A KM 18.3 pontjával összhangban a nettó keretösszeg 30 %-a, nettó 8 400 000 Ft, azaz nettó nyolcmillió-négyszázezer forint opció.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 16/10/2019
Befejezés: 31/08/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 28 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: "Antenna Hungária" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 10834730244
Postai cím: Petzval József utca 31–33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: htsz@htsz.eu
Telefon: +36 209541773
Internetcím: https://www.ahrt.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek elöljáróban rögzítik, hogy közöttük 2019. október 16. napján vállalkozási keretszerződés jött létre, melyet 2021. január 28. napján módosítottak. A felek a szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjával összhangban módosítják, melynek következtében az alapszerződésben meghatározott időbeli hatály változik oly módon, hogy a keretszerződés az abban meghatározott Keretösszeg (ideértve az opciós összeget is) kimerüléséig, de legkésőbb a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésétől számított 176 nap határozott időtartamra jön létre. Tekintettel erre, jelen hirdetmény VII.1.5. pontjában megadott "Befejezés dátuma" tájékoztató jellegű, mivel felek a szerződés hatályát a fent leírt módon határozták meg.

Felek egyezően megállapítják, hogy a szerződésben foglalt a szerződés határozott idejének lejártáig (2021.1.31) tartó teljesítési határidő a Feleken kívül álló okból nem tartható, a SARS-CoV-2 járvány miatti, kihirdetett veszélyhelyzet okán, amikor is

— első alkalommal a 2020.3.16 és 2020.6.18. napjai között 94 napig hatályban volt, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III.16) Korm.rendelet 4.§ (1) bekezdés alapján

— második alkalommal, a 2020.11.10. napjától 2021.2.8. napjáig meghosszabbított hatályú a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet, alapján a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5.§ bekezdése

Alapján, a rendezvények (ide értve a magánrendezvényeket is) a jogszabály kötelező erejénél fogva megtiltásra kerültek, így a szerződés szerinti a csapatépítő tréningekre, mint munkahelyi magánrendezvényekre vonatkozó megrendelésekre vonatkozó lehetőségek lehívása, a szerződés 2019.10.16. napjától 2021.1.31. napjáig tartó határozott időtartam alatt mindösszesen 176 nap időtartamra vonatkozóan ellehetetlenült.

A teljesítési határidő változása közvetlen összefüggésben áll a veszélyhelyzet elrendelésével, a rendezvények megtartására vonatkozó jogszabályi tiltó rendelkezések alapján közvetlenül igazolható, hogy a szerződés tárgya szerinti a Megrendelőre vonatkozó szolgáltatás megrendelési, és így a a keretösszeg felhasználására vonatkozó kötelezettség teljesítése a veszélyhelyzettel fennállta alatt nem megvalósítható az eredeti szerződés tartalma szerint.

A teljesítési határidő időtartamának meghosszabbítása az akadályozó körülmény terjedelméhez igazodóan, mindösszesen a rendkívüli helyzet (veszélyhelyzet) által megkívánt mértékben és módon, annak megszűnésétől számított a szerződés eredeti határozott időtartam alatt fennállt, illetve fennálló veszélyhelyzetei időtartamokkal egyező idővel, a veszélyhelyzet megszűnését követően hatályosul.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A teljesítési határidő változása közvetlen összefüggésben áll a veszélyhelyzet elrendelésével, a rendezvények megtartására vonatkozó jogszabályi tiltó rendelkezések alapján közvetlenül igazolható, hogy a szerződés tárgya szerinti a Megrendelőre vonatkozó szolgáltatás megrendelési, és így a a keretösszeg felhasználására vonatkozó kötelezettség teljesítése a veszélyhelyzettel fennállta alatt nem megvalósítható az eredeti szerződés tartalma szerint.

A teljesítési határidő időtartamának meghosszabbítása az akadályozó körülmény terjedelméhez igazodóan, mindösszesen a rendkívüli helyzet (veszélyhelyzet) által megkívánt mértékben és módon, annak megszűnésétől számított a szerződés eredeti határozott időtartam alatt fennállt, illetve fennálló veszélyhelyzetei időtartamokkal egyező idővel, a veszélyhelyzet megszűnését követően hatályosul.

Fentiekre tekintettel a módosítás jogszerű,. tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzetet kihirdető jogszabályok alapján fennálló rendezvénytartási tilalom alapvetően és közvetlenül befolyásolja a teljesítési határidőt, így a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogalap alkalmazhatóságának feltétele – nevezetesen, hogy a határozott idő meghosszabbítása a Szerződés teljesítéséhez szükséges, és a teljesítési határidő meghosszabbítása a Szerződés eredeti határozott ideje alatt fennállt veszélyhelyzet időtartamának mértékéhez igazodik.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 28 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 28 000 000.00 HUF