Услуги - 75163-2017

TIЗаглавиеБългария-Габрово: Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
NDНомер на документа75163-2017
PDДата на публикуване28/02/2017
OJНомер на броя41
TWМястоГАБРОВО
AUНаименование на органаМногопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД (107507217)
OLЕзик на произходBG
CYДържаваBG
AAВид на органа6 - Орган на подчинение на публичното право
HAEU Institution-
DSДокумент изпратен23/02/2017
NCПоръчка4 - Услуги
PRПроцедураT - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка
TDВид на документа7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCКод CPV50400000 - Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати
RCКод NUTSBG322
IAИнтернет адрес (URL)http://.mbalgabrovo.com
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС