Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 75284-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Niederlande-Woerden: Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2020/S 032-075284

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gemeente Woerden
Nationale Identifikationsnummer: 4458826
Postanschrift: Blekerij 14
Ort: Woerden
NUTS-Code: NL
Postleitzahl: 3447 GR
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): Jesse van de Weerdt
E-Mail: jesse.van.de.weerdt@psi-inkoop.nl
Telefon: +31 348428911
Fax: +31 348428451

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.woerden.nl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/708bf29b8ff3ff8c95f4d75dea756d6b
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Advies en ingenieursdiensten Brug Woerden-West en Harmelerwaard

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71300000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De gemeente Woerden gaat een aantal grote verkeersprojecten realiseren. Om dat te kunnen doen zijn advies- en ingenieursdiensten nodig. Zowel het project Brug Woerden-West als de Harmelerwaard vragen vergelijkbare kwaliteiten en ervaring. Het gaat dan om complexiteit van het proces, waarin deze projecten tot stand moeten komen en een aantal thema’s van inhoudelijke kennis en ervaring die de gemeente in samenhang wil benutten. Zo wordt in deze projecten samenhangend uitvoering gegeven aan de verkeersstrategie, is sprake van het realiseren van een beweegbare brug over de Oude Rijn en, zeker in het geval van Brug Woerden-West, gaat het om complexe binnenstedelijke inpassing.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71310000
71322300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL
Hauptort der Ausführung:

Woerden

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

De gemeente Woerden voorziet dan ook een bandbreedte van omvang van werkzaamheden tussen de 0,- EUR en 7 000 000,- EUR. De daadwerkelijke invulling hiervan is al naar gelang de gekozen (aanbestedings)strategie, de voortgang en snelheid van de verschillende projecten. Het meest aannemelijk is op dit moment dat de daadwerkelijk omvang gedurende de gehele contractperiode inclusief de verlengingsopties zich ergens tussen de 2 000 000,- EUR en 4 000 000,- EUR bevindt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gunningscriteria Kwaliteit / Gewichtung: 80
Preis - Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 92
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd tot en met 31.12.2025, met opties tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst staat gepland op 21.5.2020. De raamovereenkomst kent een wederzijdse opzegtermijn van 1 dag.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd tot en met 31.12.2025, met opties tot verlenging van twee (2) maal één (1) jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst staat gepland op 21.5.2020. De raamovereenkomst kent een wederzijdse opzegtermijn van 1 dag.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA),

— Beroepsbevoegdheid.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Financiële en economische draagkracht.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid kerncompetentie 1,

— Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid kerncompetentie 2,

— Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid kerncompetentie 3,

— ISO 9001 kwaliteitsmanagementsystemen.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

De opgave omvat producten en werkzaamheden die zeer nauw samenhangen en welke snelheid en flexibiliteit van reageren en adviseren vraagt. De opgave vraagt derhalve om een multidisciplinaire en integrale aanpak en dienstverlening, waarbij ook continuïteit van inzet en kwaliteit gedurende de opeenvolgende fasen cruciaal is. De projecten vragen om een flexibele samenwerkingspartner die gedurende de gehele looptijd hoogwaardig kwalitatieve en integrale producten kan leveren, continue inzet kan leveren, die zich dermate kan verdiepen en ontwikkelen in het project dat solide kennis van de projecten wordt opgebouwd en die in de opvolgende fase kan toepassen en zo zorg kan dragen voor consistente kwaliteit en continue verbetering. Dit vraagt een substantiële investering van de te contracteren opdrachtnemer.

Op basis hiervan acht de opdrachtgever het noodzakelijk om de Raamovereenkomst voor een langere periode dan vier jaar af te sluiten. Bovendien wordt de opdracht op basis van het bovenstaande niet in percelen opgedeeld.

IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/04/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/04/2020
Ortszeit: 11:15

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Midden-Nederland
Postanschrift: Postbus 16005
Ort: Utrecht
Postleitzahl: 3500 DA
Land: Niederlande
E-Mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl

Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020