Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 75379-2017

28/02/2017    S41

Magyarország-Budapest: Föld alatti vasútállomás, metróállomás

2017/S 041-075379

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01331
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Csilla
E-mail: szalaics@bkv.hu
Telefon: +36 14616500/42804
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli(Kőbánya-Kispest-Népliget állomások közötti)vonalszakasz állomásai és a Kőér utcai Járműtelep felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő terv.

Hivatkozási szám: FKLM/359/2016
II.1.2)Fő CPV-kód
45234125 Föld alatti vasútállomás, metróállomás
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozói szerződés – A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest -Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai és a Kőér utcai Járműtelep felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti)vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234125 Föld alatti vasútállomás, metróállomás
45331210 Szellőzés szerelése
45331211 Kültéri szellőzés szerelése
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45315300 Villamos hálózati szerelés
45261400 Szigetelési munkák
45323000 Hangszigetelési munka
45313000 Felvonó és mozgólépcső szerelése
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, X. kerület.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

E megvalósítás magában foglalja a rekonstrukció idejére az M3 Déli szakasz állomásainak (5 db) alábbi munkáit:

a) déli szakasz felújítási munkái:

— Kőbánya – Kispest állomás,

— Határ út állomás,

— Pöttyös utca állomás,

— Ecseri út állomás,

— Népliget állomás,

— és az állomásokhoz tartozó vonali műtárgyak.

A Déli szakasz határa a 26+50,00 jobb vágány szelvényben van (ez az elektromos táplálási körzethatár a vonalalagutakban, az épületgépészeti, a hő- és füstelvezetési, valamint a villamos szerelési munkákat eddig a szelvényig kell elvégezni);

b) metróállomások szakági munkák:

— építészeti, szerkezet építési és szigetelés javítási munkák,

— mozgólépcsők és liftek beépítése,

— épületgépészeti és különleges gépészeti berendezések felújítása,

— áramellátási rendszerek cseréje kábelezéssel és EDI interfésszel,

— állomások erőátviteli és világítási berendezéseinek cseréje,

— felszíni közműkiváltási és építési munkák;

c) kiegészítő tervezési feladatok a szerződéstervezet rendelkezései szerint.

Ajánlatkérő az állomás felújítási munkák kiviteli terveit a letölthető Közbeszerzési Dokumentumok 5. kötetében rendelkezésre bocsátja;

d) tervezői művezetési feladatok.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest (hónap) / Súlyszám: 18
Minőségi kritérium - Név: Projektvezető 60 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Szerkezetépítési, vagy építész műszaki vezető 36 hónapon felüli többlet szakmai(hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Épületgépész műszaki vezető 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: Villamossági műszaki vezető 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 3.1.0-15-2015-00001.
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Kőér utcai járműtelep felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45234180 Vasúti műhely építése
45300000 Épületszerelési munka
45213320 Vasúti szállítással kapcsolatos épületek kivitelezése
45223200 Szerkezetépítési munkák
45312100 Tűzriasztó rendszer szerelése
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, X. kerület.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

E megvalósítás magában foglalja a rekonstrukció idejére a Kőér utcai járműtelep felújítási munkáit:

— a járműtelep 6 db épületének (járműtároló, járműjavító, járműkarbantartó, mozgólépcsőjavító, központi szociális épület, villamos berendezés javító) szerkezetépítési és javítási, bővítési, építészeti, épületgépészeti és villamos installációs korszerűsítési munkái,

— járműtelep tűzjelző rendszerének kiépítése,

— M3 vonal járműállományának korszerűsítése miatt a járműfenntartáshoz közvetlen kapcsolódó épületekben lévő technológiai berendezések és rendszerek felújítása és cseréje.

Kiegészítő tervezési feladatok a szerződéstervezet rendelkezései szerint.

Ajánlatkérő a járműtelep felújítási munkák kiviteli terveit a letölthető Közbeszerzési Dokumentumok 5. kötetében rendelkezésre bocsátja.

Tervezői művezetési feladatok.

Kötbérköteles határidők: 1. Szerződés hatályba lépésétől számított 27. hónap 10. napja; 2. a Szerződéshatályba lépésétől számított 28. hónap 23. napja.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Vállalt többletjótállás minimálisan kötelező 36 hónaphoz képest (hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Szerkezetépítési, vagy építész műszaki vezető 36 hónapon felüli többlet szakmai(hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Épületgépész műszaki vezető 36 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP 3.1.0-15-2015-00001.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 251-463265
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1
Elnevezés:

A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti)vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 2
Elnevezés:

A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Kőér utcai járműtelep felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az V.1. pontokban megjelölt egyéb ok, hogy Ajánlatkérő a 2016/S 251-463265 számú Ajánlati felhívást a Kbt. 53. § (1) alapján visszavonja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/02/2017