Szolgáltatások - 75555-2020

14/02/2020    S32

Magyarország-Budapest: Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét

2020/S 032-075555

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50301012
Postai cím: Hermina út 63.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdős Balázs
E-mail: balazs.erdos@kisfaludy2030.hu
Telefon: +36 302060339
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisfaludyprogram.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46011804
Postai cím: Kacsa utca 15–23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Andrea
E-mail: andrea.toth@hungaryexpo2020.hu
Telefon: +36 307013347
Fax: +36 17888931
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_24118123
Postai cím: Joseph Haydn út 2.
Város: Fertőd
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Egresitsné Firtl Katalin Barbara
E-mail: titkarsag@eszterhaza.hu
Telefon: +36 99537640
Fax: +36 99537640
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eszterhaza.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_61144901
Postai cím: Grassalkavich-kastély
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ujváry Tamás
E-mail: titkarsag@kiralyikastely.hu
Telefon: +36 28420331
Fax: +36 28420331
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kiralyikastely.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13950961
Postai cím: Kastély utca 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálinkás Róbert
E-mail: titkarsag@helikonkastely.hu
Telefon: +36 83314194
Fax: +36 83315039
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.helikonkastely.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Balatoni Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_31582072
Postai cím: Krúdy sétány 2.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsányi Zoltán
E-mail: borsanyi.zoltan@balatonihajozas.hu
Telefon: +36 84312144
Fax: +36 84312144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.balatonihajozas.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80594590
Postai cím: Belgrád Rakpart Nemzetközi Hajóállomás
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Spányik Gábor
E-mail: spanyik.gabor@mahartpassnave.hu
Telefon: +36 14844001
Fax: +36 12666370
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szemelyhajozas.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Felső-Szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88212063
Postai cím: Szent László utca 7–11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bérczi László
E-mail: laszlo.berczi@kisfaludy2030.hu
Telefon: +36 307038172
Fax: +36 14888600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Projekt koordinációs, tanácsadói feladatok ellátása

Hivatkozási szám: EKR001076642019
II.1.2)Fő CPV-kód
79421100 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. a tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó szervezet(ek) hazai forrásból megvalósuló, turisztikai fejlesztési térségekre irányuló projektek esetében kíván projektfejlesztési koordináció kapcsán tanácsadási szolgáltatásokat igénybe venni. A hazai forrásból megvalósuló projektek olyan turisztikai fejlesztési térségekre irányulnak, melyek már ma is jelentős turisztikai teljesítménnyel bírnak, vagy olyan fókuszterületek, melyek hordozzák annak lehetőségét, hogy a megfelelő fejlesztéssel jelentős hazai és/vagy nemzetközi érdeklődést generáljanak. Olyan termékfejlesztések, látogatómenedzsment-kialakítások, kereszt promóciók és márkaépítések valósulnak meg, melyek által a turisztikai hatás maximalizálhatóvá válik. Folytatás a II.2.4) pontban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79410000 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások
79412000 Pénzügyi vezetői tanácsadó szolgáltatások
85312320 Tanácsadási szolgáltatások
79421100 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK, SZLOVÁKIA, UKRAJNA, ROMÁNIA, SZERBIA, HORVÁTORSZÁG, SZLOVÉNIA, AUSZTRIA

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő célja, hogy az egyes projektek fejlesztésében résztvevő személyi állomány minden szükséges támogatást megkapjon annak érdekében, hogy az általuk kezelt projektek eredményesen, hatékonyan valósuljanak meg, ezáltal biztosítva, hogy a projektek közvetlen célkitűzései a kockázatok minimalizálásával valósuljanak meg. Az egyes projektek keretében igénybe venni kívánt szolgáltatás konkrét tárgyát és konkrét mennyiségét Ajánlatkérő Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja alapján a konzultációra szóló felhívásban határozza meg.

Nyertes Ajánlattevő feladata a konzultációra szóló felhívás függvényében:

Támogatói okirattal és támogatási szerződéssel kapcsolatos feladatok (eljárásrendek, határidők, útmutatók, sablonok kidolgozása) – minimum 1 000 db támogatási jogviszony érintett a feladat megvalósítása során

Pénzügyi lebonyolítás, beszámolók ellenőrzése (eljárásrendek, útmutatók, sablonok kidolgozása) – beszámolók és részbeszámolók nagyságrendi mennyisége kb. 2 000 db

Szabálytalanságkezelés (eljárásrendek, határidők, útmutatók, sablonok kidolgozása)

Fenntartási jelentésekkel kapcsolatos feladatok (eljárásrendek, útmutatók, sablonok kidolgozás, fenntartási helyszíni ellenőrzések lefolytatása)

Helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok (eljárásrendek, útmutatók, sablonok kidolgozás, helyszíni ellenőrzések lefolytatása) – helyszíni ellenőrzések száma összesen kb. 2 000 db

Projekt koordináció

Fenti feladatokat logikailag egymáshoz kapcsolódóan, Ajánlatkérő az adott projekthez rendelve, a konkrét projekt tartalom ismeretében kívánja majd a konzultációs felhívás keretében Nyertes Ajánlattevőtől (tanácsadó szervezettől) megrendelni.

Ajánlatkérő nem kizárólagosan, de várhatóan a következő főbb célterületek vonatkozásában várja el nyertes Ajánlattevő feladat ellátását: Turisztikai attrakció fejlesztés beleértve a műemléki védettség alatt álló attrakció fejlesztést, szálláshely fejlesztés, vízminőség javítás, városrehabilitáció, közösségi közlekedés fejlesztés, turizmus fejlesztés.

A beszerzés teljes mennyisége az 5 000 000 000 HUF keretösszeg, amelynek lehívására Ajánlatkérők a Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján nem köteles.

További részletezés a Közbeszerzési Dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Mintaprojekt kidolgozottsága / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 165-405021
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Projekt koordinációs, tanácsadói feladatok ellátás

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/01/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Eubility Group Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84237800
Postai cím: Pauler utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
E-mail: szucs.edit@eubility.eu
Telefon: +36 306422554
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Karekterkorlát okán a VI.3) pontban került megadásra

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Karakterkorlát okán a V.2.5) pont itt kerül kifejtésre: Támogatói okirattal és Támogatási szerződéssel kapcsolatos feladatok ellátása és ehhez kapcsolódóan eljárásrendek, határidők, útmutatók, sablonok kidolgozása; Pénzügyi lebonyolítás, beszámolók ellenőrzése és ehhez kapcsolódóan eljárásrendek, útmutatók, sablonok kidolgozása; Szabálytalanság kezelés és ehhez kapcsolódóan eljárásrendek, határidők, útmutatók, sablonok kidolgozása; Fenntartási jelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása és ehhez kapcsolódóan eljárásrendek, útmutatók, sablonok kidolgozása, fenntartási helyszíni ellenőrzések lefolytatása; Helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása és ehhez kapcsolódóan eljárásrendek, útmutatók, sablonok kidolgozása, Projekt koordináció.

Ajánlattevők:

1. Eubility Group Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1013 Budapest, Pauler utca 2., adószám: 12479399-2-41

2. Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány, 3530 Miskolc, Leiningen Károly utca 3., adószám: 19331492-2-05

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/02/2020