Lavori - 75626-2018

20/02/2018    S35    - - Gradnje - Dodatne informacije - Odprti postopek 

Slovenija-Celje: Gradbena dela na cestnem predoru

2018/S 035-075626

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Gradnje

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2017/S 240-497526)

Legal Basis:

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
5814251000
Ulica XIV. divizije 4
Celje
3000
Slovenija
Kontaktna oseba: metka.celestina@dars.si, Metka Celestina Češnovar
Telefon: +386 13009959
E-naslov: metka.celestina@dars.si
Telefaks: +386 13009929
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.dars.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke

Referenčna številka dokumenta: 000209/2017
II.1.2)Glavna koda CPV
45221241
II.1.3)Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4)Kratek opis:

Izgradnja vzhodne cevi avtocestnega predora Karavanke

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/02/2018
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2017/S 240-497526

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Se glasi:

V prilogi tega dodatka št. 7 objavljamo Program povprečne pogostosti preiskav za notranjo kontrolo del.

V prilogi tega dodatka št. 7 je objavljen povzetek vseh sprememb predračuna.

S tem Dodatkom št. 7 podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelani s sistemom PIS (šifra PIS predračuna N137Z03), ki v celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra PIS predračuna N137Z01). Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra PIS predračuna N137Z03) je vsem ponudnikom dostopno na spletnem naslovu https://pis.dars.si preko anonimnega dostopa za ponudnike.

Številka oddelka: IV.2.2
Besedilo:
Datum: 06/03/2018
Lokalni čas: 10:00
Se glasi:
Datum: 20/03/2018
Lokalni čas: 10:00
Številka oddelka: IV.2.7
Besedilo:
Datum: 06/03/2018
Lokalni čas: 12:00
Se glasi:
Datum: 20/03/2018
Lokalni čas: 13:00
VII.2)Druge dodatne informacije:

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/242859/dodatek_7.zip