Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 75849-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Estland-Tartu linn: Forschungsdienste

2020/S 032-075849

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 016-033906)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tartu Ülikool
Nationale Identifikationsnummer: 74001073
Postanschrift: Ülikooli tn 18
Ort: Tartu linn
NUTS-Code: EE
Postleitzahl: 50090
Land: Estland
Kontaktstelle(n): Kerli Tamberg
E-Mail: kerli.tamberg@ut.ee
Telefon: +372 7375138

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.ut.ee

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Uuringu tellimine Eesti kilu ja räime ekspordivõimaluste suurendamise kaardistamiseks Ukraina turul

Referenznummer der Bekanntmachung: 218671
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
73110000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Käesoleva hankemenetluse esemeks on uuringu läbiviimine Eesti kilu ja räime ekspordivõimaluste suurendamise kaardistamiseks Ukraina turul vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 016-033906

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Anstatt:

1) Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 (kolmekümne kuue) kuu jooksul täitnud vähemalt 3 (kolm) lepingut järgmistes valdkondades (kummaski nimetatud valdkonnas vähemalt ühe lepingu) ja lisaks peab vähemalt 1 (ühe) lepingu objektiks olema uuringu läbiviimine väljaspool Euroopa Liitu:

– toiduainete tarbimist ja ostmist puudutavad esinduslikud uuringud elanikkonnas või

– ärisektori (B2B) uuringud, kus sihtrühmaks on ettevõtete esindajad,

Esitada andmed: ostja nimi ja kontaktandmed, lepingu objekti kirjeldus, lepingu täitmise periood. Pakkuja esitab nõutud andmed hankepassis (IV osa C alajaotus „Teenuslepingute puhul: täpsustatud liiki teenuste osutamine“).

Periood „eelneva 36 kuu jooksul“ on ajavahemik, mis kestab 36 kuud ja lõpeb käesoleva riigihanke alustamise kuupäevaga, s.o hanketeate avaldamise kuupäevaga.

muss es heißen:
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Anstatt:
muss es heißen:

2) Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 (kolmekümne kuue) kuu jooksul täitnud vähemalt 3 (kolm) lepingut järgmistes valdkondades (kummaski nimetatud valdkonnas vähemalt ühe lepingu):

– toiduainete tarbimist ja ostmist puudutavad esinduslikud uuringud elanikkonnas või

– ärisektori (B2B) uuringud, kus sihtrühmaks on ettevõtete esindajad.

Esitada andmed: ostja nimi ja kontaktandmed, lepingu objekti kirjeldus, lepingu täitmise periood. Pakkuja esitab nõutud andmed hankepassis (IV osa C alajaotus „Teenuslepingute puhul: täpsustatud liiki teenuste osutamine“).

Periood „eelneva 36 kuu jooksul“ on ajavahemik, mis kestab 36 kuud ja lõpeb käesoleva riigihanke alustamise kuupäevaga, s.o hanketeate avaldamise kuupäevaga.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Anstatt:
Tag: 26/02/2020
Ortszeit: 15:00
muss es heißen:
Tag: 27/02/2020
Ortszeit: 15:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Pakkumuste avamise tingimused
Anstatt:
Tag: 26/02/2020
Ortszeit: 15:00
muss es heißen:
Tag: 27/02/2020
Ortszeit: 15:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: