Dienstleistungen - 75849-2020

14/02/2020    S32

Estland-Tartu linn: Forschungsdienste

2020/S 032-075849

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 016-033906)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Tartu Ülikool
Nationale Identifikationsnummer: 74001073
Postanschrift: Ülikooli tn 18
Ort: Tartu linn
NUTS-Code: EE EESTI
Postleitzahl: 50090
Land: Estland
Kontaktstelle(n): Kerli Tamberg
E-Mail: kerli.tamberg@ut.ee
Telefon: +372 7375138

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.ut.ee

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Uuringu tellimine Eesti kilu ja räime ekspordivõimaluste suurendamise kaardistamiseks Ukraina turul

Referenznummer der Bekanntmachung: 218671
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
73110000 Forschungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Käesoleva hankemenetluse esemeks on uuringu läbiviimine Eesti kilu ja räime ekspordivõimaluste suurendamise kaardistamiseks Ukraina turul vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 016-033906

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Anstatt:

1) Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 (kolmekümne kuue) kuu jooksul täitnud vähemalt 3 (kolm) lepingut järgmistes valdkondades (kummaski nimetatud valdkonnas vähemalt ühe lepingu) ja lisaks peab vähemalt 1 (ühe) lepingu objektiks olema uuringu läbiviimine väljaspool Euroopa Liitu:

– toiduainete tarbimist ja ostmist puudutavad esinduslikud uuringud elanikkonnas või

– ärisektori (B2B) uuringud, kus sihtrühmaks on ettevõtete esindajad,

Esitada andmed: ostja nimi ja kontaktandmed, lepingu objekti kirjeldus, lepingu täitmise periood. Pakkuja esitab nõutud andmed hankepassis (IV osa C alajaotus „Teenuslepingute puhul: täpsustatud liiki teenuste osutamine“).

Periood „eelneva 36 kuu jooksul“ on ajavahemik, mis kestab 36 kuud ja lõpeb käesoleva riigihanke alustamise kuupäevaga, s.o hanketeate avaldamise kuupäevaga.

muss es heißen:
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Anstatt:
muss es heißen:

2) Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 (kolmekümne kuue) kuu jooksul täitnud vähemalt 3 (kolm) lepingut järgmistes valdkondades (kummaski nimetatud valdkonnas vähemalt ühe lepingu):

– toiduainete tarbimist ja ostmist puudutavad esinduslikud uuringud elanikkonnas või

– ärisektori (B2B) uuringud, kus sihtrühmaks on ettevõtete esindajad.

Esitada andmed: ostja nimi ja kontaktandmed, lepingu objekti kirjeldus, lepingu täitmise periood. Pakkuja esitab nõutud andmed hankepassis (IV osa C alajaotus „Teenuslepingute puhul: täpsustatud liiki teenuste osutamine“).

Periood „eelneva 36 kuu jooksul“ on ajavahemik, mis kestab 36 kuud ja lõpeb käesoleva riigihanke alustamise kuupäevaga, s.o hanketeate avaldamise kuupäevaga.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Anstatt:
Tag: 26/02/2020
Ortszeit: 15:00
muss es heißen:
Tag: 27/02/2020
Ortszeit: 15:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Pakkumuste avamise tingimused
Anstatt:
Tag: 26/02/2020
Ortszeit: 15:00
muss es heißen:
Tag: 27/02/2020
Ortszeit: 15:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: