Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 75907-2020

14/02/2020    S32    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Lubaczów: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 032-075907

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 006-008846)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Lubaczów
Postanschrift: ul. Rynek 26
Ort: Lubaczów
NUTS-Code: PL822
Postleitzahl: 37-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Bednarczyk, Alicja Rozwód
E-Mail: zamowienia@um.lubaczow.pl
Telefon: +48 166328010
Fax: +48 166321191

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lubaczow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych

Referenznummer der Bekanntmachung: RIR.III.271.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Lubaczowa, zbieranych przez nich zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Lubaczów – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Lubaczów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 006-008846

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

a) wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odbioru odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 2 000 Mg lub od co najmniej 12 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w 1 zamówieniu lub oddzielnie w maksymalnie 2 odrębnych zamówieniach;

b) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odbioru odpadów opakowaniowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne) o łącznej masie co najmniej 400 Mg z terenu 1 gminy o wielkości do 12 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w 1 zamówieniu lub oddzielnie w 2 odrębnych zamówieniach;

c) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odbioru odpadów biodegradowalnych o łącznej masie co najmniej 10 Mg z terenu 1 gminy o wielkości do 12 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w 1 zamówieniu lub oddzielnie w 2 odrębnych zamówieniach.

muss es heißen:

a) wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odbioru odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 1 000 Mg z terenu jednej gminy o wielkości przynajmniej 8 000 mieszkańców lub dwóch gmin o łącznej wielkości przynajmniej 10 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług w jednym zamówieniu lub łącznie w 2 odrębnych zamówieniach.

b) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odbioru odpadów opakowaniowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne) o łącznej masie co najmniej 200 Mg z terenu jednej gminy o wielkości przynajmniej 8 000 mieszkańców lub 2 gmin o łącznej wielkości przynajmniej 10 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług w jednym zamówieniu lub łącznie w 2 odrębnych zamówieniach.

c) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odbioru odpadów biodegradowalnych o łącznej masie co najmniej 5 Mg z terenu jednej gminy o wielkości przynajmniej 8 000 mieszkańców lub 2 gmin o łącznej wielkości przynajmniej 10 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług w jednym zamówieniu lub łącznie w 2 odrębnych zamówieniach.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: