Dienstleistungen - 75907-2020

14/02/2020    S32

Polen-Lubaczów: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 032-075907

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 006-008846)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Lubaczów
Postanschrift: ul. Rynek 26
Ort: Lubaczów
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Postleitzahl: 37-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Piotr Bednarczyk, Alicja Rozwód
E-Mail: zamowienia@um.lubaczow.pl
Telefon: +48 166328010
Fax: +48 166321191

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lubaczow.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miejskiej Lubaczów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych

Referenznummer der Bekanntmachung: RIR.III.271.1.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Lubaczowa, zbieranych przez nich zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Lubaczów – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Lubaczów.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 006-008846

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Anstatt:

a) wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odbioru odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 2 000 Mg lub od co najmniej 12 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w 1 zamówieniu lub oddzielnie w maksymalnie 2 odrębnych zamówieniach;

b) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odbioru odpadów opakowaniowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne) o łącznej masie co najmniej 400 Mg z terenu 1 gminy o wielkości do 12 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w 1 zamówieniu lub oddzielnie w 2 odrębnych zamówieniach;

c) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odbioru odpadów biodegradowalnych o łącznej masie co najmniej 10 Mg z terenu 1 gminy o wielkości do 12 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w 1 zamówieniu lub oddzielnie w 2 odrębnych zamówieniach.

muss es heißen:

a) wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odbioru odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 1 000 Mg z terenu jednej gminy o wielkości przynajmniej 8 000 mieszkańców lub dwóch gmin o łącznej wielkości przynajmniej 10 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług w jednym zamówieniu lub łącznie w 2 odrębnych zamówieniach.

b) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odbioru odpadów opakowaniowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne) o łącznej masie co najmniej 200 Mg z terenu jednej gminy o wielkości przynajmniej 8 000 mieszkańców lub 2 gmin o łącznej wielkości przynajmniej 10 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług w jednym zamówieniu lub łącznie w 2 odrębnych zamówieniach.

c) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odbioru odpadów biodegradowalnych o łącznej masie co najmniej 5 Mg z terenu jednej gminy o wielkości przynajmniej 8 000 mieszkańców lub 2 gmin o łącznej wielkości przynajmniej 10 000 mieszkańców, przez okres 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług w jednym zamówieniu lub łącznie w 2 odrębnych zamówieniach.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: