Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 76053-2019

18/02/2019    S34

Magyarország-Budapest: Jégpálya építése

2019/S 034-076053

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Újpesti Torna Egylet
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_59572736
Postai cím: Megyeri Út 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Őze István
E-mail: moczar.anita@ute.hu
Telefon: +36 12721272
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ute.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Sportegyesület
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

UTE Jég- és Curling csarnok építése

Hivatkozási szám: EKR000468512018
II.1.2)Fő CPV-kód
45212211 Jégpálya építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Zöldmezős beruházás, új gyakorló jég- és curling csarnok építése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 689 238 409.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212211 Jégpálya építése
45212225 Sportcsarnok építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1046 Budapest, Szilágyi utca 30. hrsz.: 76334/7

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az Újpesti Torna Egylet által üzemeltetett Szilágyi utcai atlétikai sporttelepen kerül megépítésre egy új gyakorló jég- és curling csarnok. Az eljárás alap műszaki tartalma a jégcsarnok megépítését tartalmazza, opcionális rész a curling csarnok építése kiszolgáló helyiséggel, a jégcsarnokhoz kapcsolódó kiszolgáló helyiségek és a csarnokok környezet-, kert-, út- és parkoló kialakításai. Az épületegyüttes alapvetően két előregyártott szerkezetből álló hűtött csarnok épületből és falazott szerkezetű fűtött kiszolgáló épületből fog állni. A csarnokok talajon fekvő, alápincézetlenek, ipari padlószerkezettel, az öltözők és az épületek talajnedvesség elleni szigeteléssel ellátott, úsztatott padlószerkezettel készülnek. Az oldalfalak vasbeton tartókon, hőszigetelt szendvicspanelek, a csarnokokon lapostető készülne PVC lemez szigetelésű, egyenes rétegrendű, míg az öltözőket magában foglalórész vasbeton zárófödémein fordított rétegrendű, bitumenes lemez szigetelésű extenzív zöld- illetve helyenként kavics leterhelésű lapostetők készülnek. A Jégcsarnok alapterülete 3962 m2, amely magában foglal egy darab megközelítőleg 2000 m2 nagyságú jégpályát. A csarnok nyílászárói 3 kamrás hőhídmentes műanyag profilrendszerrel készülnek.

A jégsport csarnok kiszolgálásához hűtőberendezés kerül kialakításra. A hűtőrendszer központi elrendezésű, ammónia hűtőközegű egy fokozatú körfolyamatot megvalósító, kompakt egyedi folyadékhűtő alapú hűtőberendezés lesz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (hónap, minimum 24, maximum 48 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Előteljesítés vállalása (naptári nap, maximum 61 naptári nap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opciók az alábbi tételekre és mennyiségekre (a továbbiakban: opciós tételek) terjednek ki:

Opcionális tétel: Curling csarnok teljes körű kialakítása. A csarnok alapterülete 1638 m2, mely magában foglalja a megközelítőleg 1000 m2 nagyságú játékteret, 2 db öltözőt vizesblokkokkal, nézőteret, valamint raktár és műhely helységeket. A csarnok nyílászárói 3 kamrás hőhídmentes alumínium profilrendszerrel készülnek. A jégsport csarnok kiszolgálásához hűtőberendezés kerül kialakításra. A hűtőrendszer központi elrendezésű, ammónia hűtőközegű egy fokozatú körfolyamatot megvalósító, kompakt egyedi folyadékhűtő alapú hűtőberendezés lesz.

Opcionális tétel: Jégcsarnok épületéhez tartozó kiszolgáló helyiségek teljes körű kialakítása, mely magában foglal 10 darab öltözőt vizesblokkokkal, 1 db korcsolyaélezőt. Az emeleten kerül kialakításra orvosi szoba, rekreációs helység vizesblokkokkal, szertár, gépészeti helység és a megközelítőleg 109 m2 nagyságú konditerem.

Opcionális tétel: A két egymás mellett elhelyezkedő csarnokhoz tartozó kert és környezet, valamint út és parkoló kialakítások.

Az opciók alkalmazása tekintetében Ajánlatkérő jogosult eldönteni, hogy;

— mely tétel(ek)re, és

— e tétel(ek) tekintetében (legfeljebb az adott tétel maximális mennyiségének erejéig) mekkora mennyiség vonatkozásában

Kívánja e jogát gyakorolni. Ennek megfelelően az opcióval összefüggésben az Ajánlatkérő nem kötelezhető az opciós tételek bármelyikének vagy az ezekhez meghatározott maximális mennyiségek részleges és/vagy teljes körű lehívására.

A továbbiakban a vállalkozási szerződés-tervezet 3.1.2-3.1.7 pontjai irányadók!

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.1.5. pontban, valamint a II.2.6. pontban Ajánlatkérő „technikai számot” tűntetett fel a hirdetmény megjelentetése érdekében, Ajánlatkérő az eljárás ezen szakaszában nem kívánja megadni a becsült értéket.

A tárgyalásos eljárás jogalapja a Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pontja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 168-381783
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

UTE Jég- és Curling csarnok építése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56813281
Postai cím: Millennium Köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@zaev.hu
Telefon: +36 302488171
Fax: +36 92504195
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 180 296 062.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 689 238 409.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. D.V.M. construction Fővállalkozó Kft.

Cím: 1052 Budapest, Türr István u. 8.

Adószám: 12667093-2-41

2. ZÁÉV Építőipari Zrt.

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Adószám: 10738885-2-20

3. FK-Raszter Építő Zrt.

Cím: 3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.

Adószám: 11887827-2-05

4. Laterex Építő Zrt.

Cím: 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.

Adószám: 25098367-2-43

5. Mester-Építő Kft.

Cím: 1042 Budapest, Munkásotthon u. 46.

Adószám: 13707824-2-41

A nyertes ajánlattevő adatai:

Név: ZÁÉV Építőipari Zrt.

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.

Adószám: 10738885-2-20

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/02/2019