Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Lieferungen - 76169-2020

14/02/2020    S32    Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Elektrische Lampen und Leuchten

2020/S 032-076169

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 007-012498)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_71040624
Postanschrift: Akácfa utca 15.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110
Postleitzahl: 1980
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Gara Richárd
E-Mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bkv.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.bkv.hu/beszerzesek

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Jármű fényforrások beszerzése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001610192019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31500000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi keretszerződés jármű fényforrások beszerzése, 36 hónapos időtartamra, tapasztalati mennyiség: 130 620 db/36 hónap mennyiségben részajánlattételi lehetőség mellett:

1. rész: Autóbusz és Trolibusz járműfényforrások beszerzése: 124 140 db/36 hónap

2. rész: Metró járműfényforrások beszerzése: 1 356 db/36 hónap

3. rész: Villamos járműfényforrások beszerzése: 5 124 db/36 hónap

A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) tartalmazza.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 007-012498

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4
Stelle des zu berichtigenden Textes: Rövid meghatározás
Anstatt:

Adásvételi keretszerződés jármű fényforrások beszerzése, 36 hónapos időtartamra, tapasztalati mennyiség: 130 620 db/36 hónap mennyiségben részajánlattételi lehetőség mellett:

1. rész: Autóbusz és Trolibusz járműfényforrások beszerzése: 124 140 db/36 hónap

2. rész: Metró járműfényforrások beszerzése: 1 356 db/36 hónap

3. rész: Villamos járműfényforrások beszerzése: 5 124 db/36 hónap

A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) tartalmazza.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata.

muss es heißen:

Adásvételi keretszerződés jármű fényforrások beszerzése, 36 hónapos időtartamra, tapasztalati mennyiség: 130 170 db/36 hónap mennyiségben részajánlattételi lehetőség mellett:

1. rész: Autóbusz és Trolibusz járműfényforrások beszerzése: 123 690 db/36 hónap

2. rész: Metró járműfényforrások beszerzése: 1 356 db/36 hónap

3. rész: Villamos járműfényforrások beszerzése: 5 124 db/36 hónap

A részletezést a közbeszerzési útmutató 2. számú melléklete (ajánlati árak táblázata) tartalmazza.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata.

Abschnitt Nummer: II.2.4
Los-Nr.: 1
Stelle des zu berichtigenden Textes: A közbeszerzés ismertetése
Anstatt:

Autóbusz és Trolibusz járműfényforrások beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.

Tapasztalati mennyiség: 124 140 db/36 hónap

A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.

AK a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat. Egyenértékű termék megajánlása esetén ajánlattevőnek tételes bontásban csatolnia kell a megajánlott termékre vonatkozóan a műszaki paraméterekkel kiegészített ábrát/fotót, vagy a keresztreferencia-számot, amely egyértelműen igazolja, hogy azok megfelelnek az AK által meghatározott gyártmányok minőségének.

A szállítandó új jármű fényforrásoknak és azok műszaki, minőségi, valamint működési paramétereinek egyenértékűnek kell lennie a gyártómű által az új termékre előírtakkal. Máshol beépített, javított, felújított jármű fényforrások szállítása nem elfogadott.

AT-nek ajánlatában be kell nyújtania az ajánlatában megajánlott termékek leírását, amelyből AK számára az előírt műszaki követelményeknek megfelelőség maradéktalanul ellenőrizhető.

AT-nek az ajánlati árak táblázatban a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját és termékgyártói azonosító számát/rajzszámát, továbbá a megjelölt termékeknél az „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedély számát, valamint ajánlatában be kell nyújtania az „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedély egyszerű másolati példányát.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

AK fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás - közbeszerzési dokumentumok szerinti - tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje, a tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés és a keretösszeg növelése nélkül. Ezen tételek a szerződés módosítása nélkül, a szerződésben foglalt egyéb feltételek figyelembevételével, ajánlattevő erre vonatkozó árajánlatának ajánlatkérő általi elfogadásával rendelhetők és szállíthatók.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és ártáblázat tartalmazza.

AT-nek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— az AF-ban, közbeszerzési útmutatóban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint AK által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vette és elfogadta,

— a szerződés megkötésére és a teljesítésére vállalkozik az ajánlatban megadott ellenszolgáltatás ellenében,

— a teljesítési határidőről, mely nem lehet több mint 10 munkanap;hibájára visszavezethető károk, törések esetét,

— a szállítandó jármű fényforrások és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal,

— az AK által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,

— köteles a teljesítésre vonatkozóan az átvételtől számított 12 hónap teljes körű jótállást vállalni, km korlátozás nélkül,

— az általa megajánlott és leszállításra kerülő termékeknek megfelelnek a Közbeszerzési Útmutató 2. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja.

muss es heißen:

Autóbusz és Trolibusz járműfényforrások beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.

Tapasztalati mennyiség: 123 690 db/36 hónap

A megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. A megkötésre kerülő szerződés mellékletében csak az egységárak kerülnek feltüntetésre. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát.

AK a megjelölt gyártmánnyal és minőséggel egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre is elfogadja az ajánlatokat. Egyenértékű termék megajánlása esetén ajánlattevőnek tételes bontásban csatolnia kell a megajánlott termékre vonatkozóan a műszaki paraméterekkel kiegészített ábrát/fotót, vagy a keresztreferencia-számot, amely egyértelműen igazolja, hogy azok megfelelnek az AK által meghatározott gyártmányok minőségének.

A szállítandó új jármű fényforrásoknak és azok műszaki, minőségi, valamint működési paramétereinek egyenértékűnek kell lennie a gyártómű által az új termékre előírtakkal. Máshol beépített, javított, felújított jármű fényforrások szállítása nem elfogadott.

AT-nek ajánlatában be kell nyújtania az ajánlatában megajánlott termékek leírását, amelyből AK számára az előírt műszaki követelményeknek megfelelőség maradéktalanul ellenőrizhető.

AT-nek az ajánlati árak táblázatban a tételek mellett fel kell tüntetnie az ajánlott és szállítani kívánt termékek gyártóját és termékgyártói azonosító számát/rajzszámát, továbbá a megjelölt termékeknél az „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedély számát, valamint ajánlatában be kell nyújtania az „E” vagy „e” jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedély egyszerű másolati példányát.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

AK fenntartja a jogot, hogy a szerződés hatálya alatt a keretszerződés egységárak táblázat mellékletében szereplő tételeken felül egyéb, az eljárás – közbeszerzési dokumentumok szerinti – tárgyát képező tételek szállítását is megrendelje, a tárgytól eltérő új elemre való kiterjesztés és a keretösszeg növelése nélkül. Ezen tételek a szerződés módosítása nélkül, a szerződésben foglalt egyéb feltételek figyelembevételével, ajánlattevő erre vonatkozó árajánlatának ajánlatkérő általi elfogadásával rendelhetők és szállíthatók.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és ártáblázat tartalmazza.

AT-nek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell, hogy:

— az AF-ban, közbeszerzési útmutatóban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint AK által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vette és elfogadta,

— a szerződés megkötésére és a teljesítésére vállalkozik az ajánlatban megadott ellenszolgáltatás ellenében,

— a teljesítési határidőről, mely nem lehet több mint 10 munkanap;hibájára visszavezethető károk, törések esetét,

— a szállítandó jármű fényforrások és azok műszaki, minőségi, valamint működési paraméterei egyenértékűek a gyártómű által az új termékre előírtakkal,

— az AK által kért ütemezésben és megrendelések szerinti mennyiségben vállalja a teljesítést,

— köteles a teljesítésre vonatkozóan az átvételtől számított 12 hónap teljes körű jótállást vállalni, km korlátozás nélkül,

— az általa megajánlott és leszállításra kerülő termékeknek megfelelnek a Közbeszerzési Útmutató 2. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja.

Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Anstatt:

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során összesen a szerződésnek és előírásoknak megfelelően teljesített

— az 1. rész esetében összesen legalább 34 millió forint értékű N2, N3, vagy M3 kategóriájú haszongépjárművekhez tartozó jármű fényforrások szállítására vonatkozó referenciával,

— a 2. rész esetében összesen legalább 13 millió forint értékű jármű fényforrások szállítására vonatkozó referenciával

— a 3. rész esetében összesen legalább 350 000 forint értékű jármű fényforrások szállítására vonatkozó referenciával

Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az előírt referencia feltétel több szerződésből is teljesíthető.

A referencia követelmények részenként nem adódnak össze, amennyiben az ajánlattevő minden részre benyújtja ajánlatát, elegendő a magasabb követelmény igazolása.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább egy megfelel.

muss es heißen:

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap során összesen a szerződésnek és előírásoknak megfelelően teljesített

— az 1. rész esetében összesen legalább 31 millió forint értékű N2, N3, vagy M3 kategóriájú haszongépjárművekhez tartozó jármű fényforrások szállítására vonatkozó referenciával,

— a 2. rész esetében összesen legalább 13 millió forint értékű jármű fényforrások szállítására vonatkozó referenciával

— a 3. rész esetében összesen legalább 350 000 forint értékű jármű fényforrások szállítására vonatkozó referenciával

Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az előírt referencia feltétel több szerződésből is teljesíthető.

A referencia követelmények részenként nem adódnak össze, amennyiben az ajánlattevő minden részre benyújtja ajánlatát, elegendő a magasabb követelmény igazolása.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül legalább egy megfelel.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Anstatt:
Tag: 11/02/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 25/02/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Bontás dátuma
Anstatt:
Tag: 11/02/2020
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 25/02/2020
Ortszeit: 14:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Az ajánlati felhívás mellett Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumokat (Útmutató, 1. részben ártáblázat) is módosította.