Lieferungen - 76171-2020

14/02/2020    S32

Česko-Praha: Kolejová vozidla

2020/S 032-076171

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 249-619628)

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: České dráhy, a.s.
Národní identifikační číslo: 70994226
Poštovní adresa: Nábřeží L. Svobody 1222
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 15
Země: Česko
Kontaktní osoba: David Efler
E-mail: efler@gr.cd.cz
Tel.: +420 602687056
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.cd.cz
Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profily/CD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Modernizace motorových jednotek D6460

Spisové číslo: 59039/2019-O3
II.1.2)Hlavní kód CPV
34620000 Kolejová vozidla
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace celkem 12 motorových jednotek označovaných jako D6460 v rozsahu provedení technického zhodnocení jednotek (zejména celková modernizace interiéru, dosazení chybějících prvků výbavy pro cestující atd.), provedení základního rozsahu periodické opravy jednotek a provedení souvisejících opravárenských prací periodické opravy jednotek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
10/02/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 249-619628

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: I.1
Místo v textu, které má být změněno: Kontaktní osoba:
Namísto:

David Efler

Má být:

Jakub Zápotocký

Číslo oddílu: I.1
Místo v textu, které má být změněno: Tel.:
Namísto:

+420 602687056

Má být:

+420 773800258

Číslo oddílu: I.1
Místo v textu, které má být změněno: E-mail:
Namísto:
Má být:
VII.2)Další dodatečné informace: