Dienstleistungen - 76233-2020

14/02/2020    S32

Dänemark-Fredericia: Softwareprogrammierung und -beratung

2020/S 032-076233

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gas Storage Denmark A/S
Nationale Identifikationsnummer: 29851247
Postanschrift: Tonne Kjærsvej 65
Ort: Fredericia
NUTS-Code: DK032 Sydjylland
Postleitzahl: 7000
Land: Dänemark
E-Mail: procurement@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Fax: +45 76245180

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.energinet.dk/tenders

Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ENERGINET

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opgradering af SCADA system for Stenlille Gaslager

Referenznummer der Bekanntmachung: 19/10979
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72200000 Softwareprogrammierung und -beratung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Gas Storage Denmark (GSD) har 2 gaslagre i hhv. Lille Thorup og Stenlille, som begge spiller en væsentlig faktor i sikker og pålidelig gasforsyning af hele Danmark og Syd Sverige. Gaslageret i Lille Thorup er udstyret med et SCADA system opbygget med ABB hardware og software, mens Stenlille er udstyret med et SCADA system opbygget med Siemens hardware og software.

Det eksisterende SCADA system i Stenlille er SIDANX. Fra slut 2021 vil SIDANX ikke længere kunne vedligeholdes af Siemens, hvorfor opgradering til et nyere system er nødvendigt. For at kunne forstå denne

opgradering er det en nødvendighed at have fuld viden og indsigt i opbygningen af SIDANX systemet.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48800000 Informationssysteme und Server
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK DANMARK
Hauptort der Ausführung:

Stenlille

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opgraderingen omfatter levering og idriftsættelse af et SCADA system med en arkitektur som understøtter et fuldt redundant system af både hardware og software. Leverancen skal sikre alle funktionaliteter til

overvågning, kontrol og drift af et aquifer naturgas lager samt databehandlingsfunktioner for optimering af drift, lagerberegninger, arkivering, og alarm behandling.

Ved idriftsættelse af nyt SCADA system accepteres ingen nedetid for gaslageret.

II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

For nærværende anskaffelse lægges det til grund, at alene Siemens kan håndtere særligt de projektadministrative opgaver for opgradering af SIDANX SCADA systemet, da et skift af leverandør på baggrund af de forsyningskritiske elementer nævnt nedenfor, ikke er mulig af tekniske årsager på baggrund af software,

Tjenesteydelser og installationer indkøbt i forbindelse med det oprindelige udbud af SIDANX, samt ville forårsage betydelige problemer og en væsentlig forøgelse af omkostninger forbundet hermed. I forbindelse med opgradering af SCADA systemet i Stenlille, er der behov for at anvende samme leverandør som den nuværende, på baggrund af følgende forsyningskritiske elementer:

- Stenlille gaslager skal være i drift under hele transitionsfasen ved opgradering fra det eksisterende SIDANX til et nyt system, hvilket stiller skærpede krav til den leverandør som skal udføre opgaven. Dette være sig krav om detail kendskab til processer og brugerinterfaces for et aquifer gaslager, samt indgående kendskab til SIDANX. Den nuværende leverandør har over tid oparbejdet stor viden, færdigheder og kompetencer ifm. Stenlilles drifts-og beredskabsprocesser, systemarkitektur og systemadfærd. Det vurderes at være afgørende for at sikre en customiseret og sømløs integration, med efterfølgende implementering og drift, hvilket er en yderst kritisk succesparameter ifm. at opretholde gasforsyningssikkerheden,

- Historisk data og dataformat skal kunne integreres og anvendes i det opgraderede system, da det er centralt i forhold til driften af gaslageret i forbindelse med udarbejdelse af prognoser,

- De 2 gaslagre i henholdsvis Lille Thorup og Stenlille har en væsentlig rolle for sikker og pålidelig gasforsyning, hvorfor der er truffet en strategisk beslutning om anvendelse af forskellige leverandører på forsyningskritisk infrastruktur. Dette til sikring af, at gas forsyningen ved sårbarheder og nedbrud hos én leverandør, kan oppebæres af en anden leverandør,

- Leverandørens medarbejdere som arbejder med opgraderingen skal være sikkerhedsgodkendt af PET. Den nuværende leverandør er en stor international aktør på markedet og har en klar fastlagt personalepolitik til screening af deres medarbejdere. Sikkerhedsgodkendelse af en ny leverandør, vurderes at kunne forsinke processen yderligere og øge omkostninger ved implementering af et nyt system.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 228-560933
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Opgradering af SCADA system for Stenlille Gaslager

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2020
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Siemens
Nationale Identifikationsnummer: 16993085
Ort: Ballerup
NUTS-Code: DK DANMARK
Postleitzahl: 2750
Land: Dänemark
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus - Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale;

4) inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (i de tilfælde hvor ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud). Energinet følger proceduren i Klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. Klagenævnslovens § 4, stk.1, nr.2.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internet-Adresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020