Építési beruházás - 76287-2021

15/02/2021    S31

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2021/S 031-076287

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kajtár Szilárd Gordon
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14388566
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kerékpáros útvonal Székesfvár-Polgárdi-710sz. főút

Hivatkozási szám: EKR000819932020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

1. rész: Budapest-Balaton kerékpáros útvonal - Székesfehérvár-Polgárdi közötti szakasz megvalósítása és opcionálisan közműkiváltások elvégzése PST 3. szintű kód: B005.03.73; B005.04.73;

2. rész: Budapest-Balaton kerékpáros útvonal - Polgárdi-710. sz. főút közötti szakasz megvalósítása és opcionálisan a közműkiváltások elvégzése PST 3. szintű kód: B005.04.73

Részletek: Közbeszerzési Dokumentációban

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 699 376 424.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Székesfvár-Polgárdi közötti szakasz kiviteli terv

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233162 Kerékpárút építése
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45233200 Különféle útburkolatok
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Fejér megye, Székesfehérvár, Szabadbattyán, Kőszárhegy, Polgárdi

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen rész a Székesfehérvár-Polgárdi közötti engedélyezési tervdokumentáció alapján kiviteli tervek elkészítését, és ezek alapján a kerékpárút/kerékpárosbarát út megépítését tartalmazza.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1 201 sor, valamint az 1/a. melléklet 1.58 sor rögzíti a „Budapest Budapest-Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest-Etyek-Velence-Székesfehérvár-Balatonakarattya)” infrastruktúra fejlesztést.

A Székesfehérvár és Polgárdi közötti kerékpáros útvonal megvalósítása során, mintegy 15,7 km egybefüggő hosszon önálló, új nyomvonalon vezetett kerékpárút építése és meglévő közutakon forgalomtechnikai beavatkozás valósul meg. A szakaszon létesítésre kerül egy kétnyílású, mindösszesen 38 m szabadnyílású kerékpárút híd a 7-8. sz. elkerülő út felett, valamint két kisebb kerékpárút híd a Nádor-csatorna és a Malomcsatorna felett.

A projekt Székesfehérváron, a Balatoni út - Nagykárolyi utca csomópontjától kezdődik. Az önálló, 3,30 m széles, 1418 m hosszú önálló kerékpárút a 7. sz. főúttal párhuzamosan halad Székesfehérvár közigazgatási határáig. A szakaszon a 7-8. sz. főút Székesfehérvár elkerülő felett önálló, mindösszesen 38 m (legnagyobb szabadnyílás: 19 m) szabadnyílású kerékpárúti műtárgy létesítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (0+000-1+418).

A nyomvonal Szabadbattyán külterületén folytatódik a megelőző szakaszhoz hasonlóan 3,30 m szélességgel és 3497 m hosszan a 7. sz. főúttal párhuzamosan. A szakaszon két műtárgy létesítése szükséges a Séd-Sárvíz csatorna (17m szabadnyílás) felett és a Malomcsatorna felett (10m szabadnyílás). Építési engedélyköteles beavatkozás (1+418-4+915).

Szabadbattyán lakott területén a meglévő helyi közút kerül kijelölésre forgalomtechnikai elemekkel 910 m hosszon. Nem engedélyköteles beavatkozás (4+915-5+825).

Szabadbattyán és Kőszárhegy lakott terület határai között a 7. sz. főúttal párhuzamosan önálló, 3,30 m széles és 2255 m hosszú önálló kerékpárút megvalósítása a feladat. Építési engedélyköteles beavatkozás (5+825-8+080).

Kőszárhegy lakott területén, a 7. sz. főúton meglévő irányhelyes kerékpársávok kerülnek forgalomtechnikai elemekkel fejlesztésre 1725 m hosszon. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (8+080-9+805).

Kőszárhegy lakott terület határától Polgárdi, Ipartelephez vezető útig 3,30 m széles 650 m hosszú kerékpárút létesítése a feladat a 7. sz. főúttal párhuzamosan. Építési engedélyköteles beavatkozás (9+805-10+455).

Polgárdi közigazgatási területén az Ipartelephez vezető út kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 2320 m hosszan a 7205. j. országos közútig. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (10+455-12+775).

A 7205. j. országos közúttal párhuzamosan az Ipartelephez vezető út és Polgárdi lakott terület határa között önálló, 3,30 m széles 325 m hosszú kerékpárút létesítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (12+775-13+100).

Polgárdi lakott területén részben a helyi közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 1375 m hosszon. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (13+100-14+475).

Polgárdi lakott terület egyes szakaszán új, önálló 3,30 m széles és 800 m hosszú kerékpárút kiépítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (14+475-15+275).

Polgárdi vasútállomástól kezdődően a 72303. j. országos közút, illetve a 7206. j. országos közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 448 m hosszan. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (15+275-15+723).

A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, villamosvezetékek, víz- és csatornavezetékek védelembe helyezése, tűzcsapok átalakítása, kőolaj szállítóvezeték átépítése, valamint út- és közvilágítási vezetékek építése.

Részletek: Közbeszerzési Dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 - Előteljesítés időtartama (egész munkanapban megadva) (min.0, max.66 munkanap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2 - III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A 2006. évi LIII. törvény hatálya alá eső közműkiváltási feladatok elvégzésének megrendelésére opcionális jelleggel kerülhet sor. Amennyiben Megrendelő által lehívásra kerül, úgy Vállalkozó feladata a közműkiváltás és amennyiben a lehívás úgy rendelkezik, minden hozzá kapcsolódó terveztetés, egyeztetés és engedélyeztetés lefolytatása. Megrendelő a szerződés teljesítésére nyitva álló időtartam alatt rendelheti meg az opciós mennyiséget közművenként több részletben vagy egyszerre az egész opciós mennyiséget. Az opciós mennyiség teljesítési határideje a Megrendelő által az opciós mennyiségre vonatkozó megrendelésében meghatározott határidő, azzal, hogy az opció szerinti feladatok határideje nem lehet későbbi, mint a vállalkozási szerződés szerinti határidő.

Részletek: Közbeszerzési Dokumentációban.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Polgárdi-710 sz főút közötti szakasz kiviteli terv

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45233162 Kerékpárút építése
45233200 Különféle útburkolatok
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Fejér és Veszprém megye, Polgárdi, Füle, Balatonfőkajár

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen rész a Polgárdi-710. sz. főút közötti engedélyezési tervdokumentáció alapján kiviteli tervek elkészítését, és ezek alapján a kerékpárút/kerékpárosbarát út megépítését tartalmazza.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1 201 sor, valamint az 1/a. melléklet 1.58 sor rögzíti a „Budapest Budapest-Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest-Etyek-Velence-Székesfehérvár-Balatonakarattya)” infrastruktúra fejlesztést.

A Polgárdi és 710. sz. főút közötti kerékpáros útvonal megvalósítása során, mintegy 10,4 km egybefüggő hosszon önálló, új nyomvonalon vezetett kerékpárút építése és meglévő közutakon forgalomtechnikai beavatkozás valósul meg. A szakaszon 3 db új vasúti átkelőhely kerül kialakításra, melyből 2 db a 29. sz. vasútvonalat, míg 1 db a 27. számú vasútvonalat keresztezi. A vasúti átkelőhelyek tekintetében a 29. sz. vasútvonalat keresztező 2 db vasúti átjáró tervei elépítésre kerültek, az újbóli engedélyeztetés lefolytatása válhat szükségessé.

A projekt Polgárdi lakott terület határában csatlakozik a megelőző Székesfehérvár-Polgárdi szakaszhoz. Polgárdi és Füle lakott terület határa között önálló, 3,30 m széles és 3065 m hosszú kerékpárút kiépítése. A kerékpárút önálló nyomvonalon keresztezi a 29. sz. vasútvonalat, valamint 2,0 m szabadnyílású műtárggyal egy vízfolyást. A vasúti átkelőhely és a műtárgy kiépítése Vállalkozó feladata. Építési engedélyköteles beavatkozás (0+000-3+065).

Füle lakott területén a meglévő helyi közút, valamint a 7205. j. országos közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 920 m hosszan. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (3+065-3+985).

Füle lakott terület határa és Balatonfőkajár lakott terület határa között a 7205. j. országos közúttal párhuzamos kerékpárút kiépítése a feladat 3,30 m szélességben és 3764 m hosszban. A kerékpárút önálló nyomvonalon keresztezi a 29. sz. vasútvonalat. A vasúti átkelőhely kiépítése Vállalkozó feladata. Építési engedélyköteles beavatkozás (3+985-7+749).

Balatonfőkajár lakott területén a 7205. j. országos közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 1635 m hosszan. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (7+749-9+384).

Balatonfőkajár lakott terület határa és a más beruházásban elkészült 710. sz. főút alatti kerékpárút alagúthoz vezető TF3 j-szervízút között önálló 3,30 m széles 1000 m hosszú kerékpárút kiépítése a feladat. A kerékpárút önálló nyomvonalon keresztezi a 27. sz. vasútvonalat, valamint 2,0 m szabadnyílású műtárggyal egy vízfolyást. A vasúti átkelőhely és a műtárgy kiépítése Vállalkozó feladata. Építési engedélyköteles beavatkozás (9+384-10+384).

A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, gázvezetékek, víz- és csatornavezetékek védelembe helyezése.

Részletek: Közbeszerzési dokumentációban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 - Előteljesítés időtartama (egész munkanapban megadva) (min.0, max.66 munkanap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2 - III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A 2006. évi LIII. törvény hatálya alá eső közműkiváltási feladatok elvégzésének megrendelésére összege opcionális jelleggel kerülhet sor. Amennyiben Megrendelő által lehívásra kerül, úgy Vállalkozó feladata a közműkiváltás és amennyiben a lehívás úgy rendelkezik, minden hozzá kapcsolódó terveztetés, egyeztetés és engedélyeztetés lefolytatása. Megrendelő a szerződés teljesítésére nyitva álló időtartam alatt rendelheti meg az opciós mennyiséget közművenként több részletben vagy egyszerre az egész opciós mennyiséget. Az opciós mennyiség teljesítési határideje a Megrendelő által az opciós mennyiségre vonatkozó megrendelésében meghatározott határidő, azzal, hogy az opció szerinti feladatok határideje nem lehet későbbi, mint a vállalkozási szerződés szerinti határidő.

Részletek: Közbeszerzési Dokumentációban.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 162-391594
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Székesfvár-Polgárdi közötti szakasz kiviteli terv

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@reaszfalt.hu
Telefon: +36 305950301
Fax: +36 12076044
Internetcím: http://www.reaszfalt.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 499 805 210.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Útépítési munkálatok; úttervezési feladatok geozézia őrzésvédelem közúti híd építési / felújítási munkálatok, melynek két, egymással közvetlenül szomszédos támasza közötti legnagyobb szabadnyílása legalább 13 m

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Polgárdi-710 sz főút közötti szakasz kiviteli terv

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_31408697
Postai cím: Ócsai út hrsz: 2405/4
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
E-mail: hazaiepitogep@epitogep.com
Telefon: +36 29537626
Fax: +36 29537626
Internetcím: http://www.epitogep.com
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 199 571 214.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési feladatok ellátása, közmüvek építési munkái, vízépítési munkák, növénytelepítés, forgalomtechnika, vasútépítés,

Műtárgyépítés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. rész ajánlattevői:

1. Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság, Magyarország,1225 Budapest, Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em. (adószám: 23721250243)

2. STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. (adószám: 12961555443)

3. Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország, 1113 Budapest, Bocskai Út 73. (adószám: 14904134244)

4. SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország, 1016 Budapest, Mészáros Utca 13. (adószám: 14300327244)

5. Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország, 2351 Alsónémedi, Ócsai Út hrsz: 2405/4 (adószám: 26647184213)

2. rész ajánlattevői:

1. Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság, Magyarország,1225 Budapest, Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em. (adószám: 23721250243)

2. STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. (adószám: 12961555443)

3. Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország, 1113 Budapest, Bocskai Út 73. (adószám: 14904134244)

4. SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország, 1016 Budapest, Mészáros Utca 13. (adószám: 14300327244)

5. Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország, 2351 Alsónémedi, Ócsai Út hrsz: 2405/4 (adószám: 26647184213)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/02/2021