Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 76288-2021

15/02/2021    S31

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2021/S 031-076288

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Andresz-Bódi Zita Anna
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 17829640
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest–Balaton kerékpáros útvonal–Tordas–Velence

Hivatkozási szám: EKR000821522020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest–Balaton kerékpáros útvonal – Etyek–Velence közötti szakaszon a Tordas–Velence részszakasz megvalósítása (PST 3. szintű kód: B005.02.73)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 995 996 680.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45233162 Kerékpárút építése
45233200 Különféle útburkolatok
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Fejér megye, Tordas, Kajászó, Pázmánd, Nadap, Velence

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Budapest-Balaton kerékpáros útvonal – Etyek–Velence közötti szakaszon a Tordas-Velence részszakasz megvalósítása (PST 3. szintű kód: B005.02.73)

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1 201 sor, valamint az 1/a. melléklet 1.58 sor rögzíti a „Budapest Budapest-Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest-Etyek-Velence-Székesfehérvár-Balatonakarattya)” infrastruktúra fejlesztést.

Jelen közbeszerzési eljárás a Tordas és Velence közti engedélyezési tervdokumentáció alapján egységes kiviteli tervek elkészítését, és a kerékpáros útvonal kiépítését tartalmazza mintegy 17,5 km egybefüggő hosszan.

A projekt a más eljárásból megvalósuló Budapest-Balaton kerékpáros útvonal Etyek-Tordas szakaszhoz kapcsolódik Tordason a Köztársaság úton. Tordas közigazgatási határáig, 1104 méter hosszon 3,5 m szélességben a meglévő földút burkolásával és forgalomtechnikai jelzések elhelyezésével kerül kialakításra a kerékpáros útvonal. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (0+000-1+104).

Kajászó közigazgatási területén a tordasi szakasz folytatásaként, a meglévő mezőgazdasági út szilárd burkolattal történő ellátásával és a forgalomtechnikai jelzések elhelyezésével folytatódik a nyomvonal az Ady Endre utcába való csatlakozásig. A szakasz hossza 1175 méter, a mezőgazdasági út hasznos szélessége 3,5 méter. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (1+104-2+279).

Kajászó lakott területén a Rákóczi utca – Kossuth utca nyomvonalában, mintegy 922 méter hosszon forgalomtechnikai elemekkel kerül kialakításra a kerékpáros útvonal. A szakasz nem engedélyköteles (2+279-3+232). A 2+587 km. sz-ben a Rákóczi utca – Kossuth utca csomópontjában kijelölt gyalog-átkelőhely és kerékpárút-átkelőhely megvalósítása tervezett. A beavatkozás engedélyköteles, hossza 31 méter.

Kajászó lakott területén kívül, a Kossuth utca folytatásában a meglévő földút kerül burkolásra. A mezőgazdasági út hossza 3148 m, hasznos szélessége 3,5 méter. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (3+232-6+380).

Pázmánd közigazgatási területén a kajászói burkolt mezőgazdasági úthoz csatlakozva 3093 méter hosszú szilárd burkolatú mezőgazdasági út kerül kialakításra 3,5 méter szélességben. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (6+380-9+473).

Pázmánd lakott területén a kerékpáros útvonal forgalomtechnikai elemekkel kerül kijelölésre a József Attila utca – Jókai Mór utca tengelyben. A szakasz nem engedélyköteles beavatkozásnak minősül (9+473-10+042).

Pázmándon, a Vereb-Pázmánd vízfolyás felett 6,0 m szabadnyílású műtárgy és a hozzá vezető önálló kerékpárút kialakítása, valamint az önkormányzat által kijelölt helyen kerékpáros pihenőhely megvalósítása szükséges. A kerékpárút hossza 268 méter, hasznos szélessége 3,0 méter. A kerékpárút végszelvényében és a Nadapi út csatlakozásában kijelölt gyalog-átkelőhely és kerékpárút-átvezetés kerül megvalósításra. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (10+042-10+310).

A Nadapi út folytatásában forgalomtechnikai elemekkel kerül kijelölésre a kerékpáros útvonal Nadap közigazgatási határáig, 2467 méter hosszon. A szakasz a meglévő műtárgyon keresztezi a Cibulka-ér vízfolyást. A szakasz nem engedélyköteles beavatkozásnak minősül (10+310-12+777).

Nadap közigazgatási területén a pázmándi szakaszhoz kapcsolódva forgalomtechnikai elemekkel kerül kijelölésre a kerékpáros útvonal a Szabadság utca – Bem utca nyomvonalában. A nem engedélyköteles szakasz a 8119. j. országos közúthoz kapcsolódva végződik. A szakasz hossza 2018 méter (12+777-14+795).

Nadapon a Bem utcától kezdődően a 8119. j. országos közúttal párhuzamos önálló kerékpárút kialakítása a feladat a közigazgatási határig. Az önálló kerékpárút hossza 743 méter, hasznos szélessége 3,0 méter. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (14+795-15+538).

Velence közigazgatási területén a nadapi kerékpárút szakaszhoz csatlakozva, a 8119. j. országos közúttal párhuzamos 3,0 méter széles önálló kerékpárút tervezett 851 méter hosszan. A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (15+538-16+389).

Velence lakott területén a kerékpáros útvonal a Panoráma úton kerül kijelölésre forgalomtechnikai elemekkel 387 méter hosszon. A szakasz nem engedélyköteles beavatkozásnak minősül (16+389-16+777).

Az M7 autópálya felett a meglévő gyalogos-kerékpáros műtárgyat felhasználva kerül átvezetésre a kerékpáros útvonal. Az autópálya pihenőhelyek területét felhasználva, 2,75 méter széles önálló kerékpárút kerül kialakításra, 384 méter hosszon (műtárggyal együtt). A szakasz engedélyköteles beavatkozásnak minősül (16+777-17+161).

A kerékpáros útvonal az önkormányzat kezelésében lévő Enyedi utca forgalomtechnikai fejlesztésével kerül kialakításra 328 méteren, melyet követően becsatlakozik a Velence-tó körüli kerékpáros útvonalhoz.

A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, villamosvezetékek, víz- és csatornavezetékek védelembe helyezése, tűzcsapok átalakítása, kőolaj szállítóvezeték átépítése, valamint út- és közvilágítási vezetékek építése.

Részletek: KD

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1 - Előteljesítés időtartama (egész munkanapokban megadva) (min.0, max.66 munkanap) / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: 2. III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max. 36 hó) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A 2006. évi LIII. törvény hatálya alá eső közműkiváltási feladatok elvégzésénekmegrendelésére opcionális jelleggel kerülhet sor. Amennyiben Megrendelő által lehívásra kerül, úgy Vállalkozó feladata a közműkiváltás és amennyiben a lehívás úgy rendelkezik, minden hozzá kapcsolódó terveztetés, egyeztetés és engedélyeztetés lefolytatása. Megrendelő a szerződés teljesítésére nyitva álló időtartam alatt rendelheti meg az opciós mennyiséget közművenként több részletben vagy egyszerre az egész opciós mennyiséget. Az opciós mennyiség teljesítési határideje a Megrendelő által az opciós mennyiségre vonatkozó megrendelésében meghatározott határidő, azzal, hogy az opció szerinti feladatok határideje nem lehet későbbi, mint a vállalkozási szerződés szerinti határidő.

Részletek: KD.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 162-391593
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Budapest–Balaton kerékpáros útvonal–Tordas–Velence

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_11588133
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
Internetcím: http://www.swietelskymagyarorszag.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 995 996 680.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Labor, forgalomtechnika, szállítási feladatok, őrzés, hídépítés, vízépítési munkák, útépítési munkák részfeladatai, közműépítés, tervezés, fémmentesítés, geodézia

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2225 Üllő, Belterület hrsz 3753. (adószám: 13125811244)

2. STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. (adószám: 25355929443)

3. SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, Mészáros Utca 13. (adószám: 14300327244)

4. Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország, 2351 Alsónémedi, Ócsai Út hrsz: 2405/4 (adószám: 26647184213)

5. Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság, Magyarország,1225 Budapest, Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em. (adószám: 23721250243)

6. ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Szlovák Utca 6. (adószám: 24105099207)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/02/2021