Építési beruházás - 76298-2017

01/03/2017    S42

Magyarország-Budapest: Tematikus szórakoztatópark építése

2017/S 042-076298

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Állat- és Növénykert
Nemzeti azonosító szám: AK16926
Postai cím: Állatkerti körút 6–12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kozó László, operatív igazgató
E-mail: dr.kozo@zoobudapest.com
Telefon: +36 12734936
Fax: +36 12734986
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zoobudapest.com
A felhasználói oldal címe: http://www.zoobudapest.com
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: fővárosi önkormányzati intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: állatés növénykert üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212120 Tematikus szórakoztatópark építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Fővárosi Állat-és Növénykert részére Pannon Park projekt kulcsrakész kivitelezése meglévő építési engedélyezési és munkaközi kiviteli tervek alapján vállalkozási szerződés keretében.

Az építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212120 Tematikus szórakoztatópark építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIV. kerület, Állatkerti krt. 14-16., 29753. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Előzmények:

A Fővárosi Állat-és Növénykert fejlesztésének Pannon Park és Mesepark projektjeihez kapcsolódóberuházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek a 48/2015. (III.12.) Korm. rendeletet módosító 289/2015. (X.7.) Korm. rendelet szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősülnek.

Az Ajánlatkérő 24.4 2015-én jogerőre emelkedett KTF: 7581-3/2015. számú határozatban foglaltak szerint, a Pannon Park létesítésére vonatkozó, jogerős előzetes (környezetvédelmi) vizsgálati eljárásról szóló határozattal rendelkezik.

Az Ajánlatkérő a 29753 helyrajzi számú ingatlanok jogerős építési engedéllyel rendelkezik (ügyiratszám:BP-05/07/00048-2/2016, ÉTDR azonosító: 201500067847, jogerőre emelkedés ügyiratszáma: BP-05/07/00048-6/2016).

Közbeszerzés mennyisége.

Munkagödör kiemelés kb. 114 600 m³.

Alapozási munkák készítése: kb. 1 515 darab cölöpalap készítése melynek átlaghossza 10-11 méter.

Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m³ mennyiségben.

Acél térrács tartószerkezetek gyártása kb. 961 tonna mennyiségben, helyszíni szerelése kb. 10-15 tonnás egységekben beemelve és egymáshoz illesztve. Minimális fesztávolság 40 méter, a térrács legmagasabb pontjai az ősvadon fölött 36 méter, az akvárium fölött 24,5 méter.

Tetőlefedés 3 rétegű EFTE fólia párna (3 rétegű) alkalmazásával kb. 17 100 m² felületen.

Lakatos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 780 db.

Asztalos nyílászáró (külső vagy belső): kb. 35 db.

Állattartására alkalmas édesvizes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 510 m³.

Állattartására alkalmas sósvizes medencék kivitelezése, melynek víztérfogata: kb. 2 280 m³.

Gépészeti szerelés kb. 33 000 m²-en, körülbelül 7200 kW összesített, számított hűtési hőteljesítménnyel és körülbelül 400 000 m³/h befújandó légmennyiséggel.

Vasbeton szerkezetek építése kb. 30 380 m³ mennyiségben, körülbelül 4 000 m² vízzáró vasbetonszerkezettel.

Erősáramú szerelés kb. 33 000 m²-en.

Gyengeáramú szerelés és/vagy előkészítő szerelés kb. 33 000 m²-en.

Az épület hasznos nettó alapterületei (kb.):

Mélyszint (- 4,8 m): 7 397 m².

Akvárium – 1 szint (- 2 m): 2 013 m².

Földszint (± 0 m): 14 911 m².

1. emelet (+ 3,6 m): 2 100 m².

2. emelet (+ 7,2 m): 5 786 m².

3. emelet (lombkorona): 501 m².

Biodóm összesen 32 709 m².

Jegyárusító épület 312 m².

Mindösszesen: 33 021 m2.

A kivitelezési feladat részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok III., IV., V. része tartalmazza.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér mértéke (%-ban megadva; min. 0,05 %/nap – max. 0,11 %/nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 203-366421
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján tekintettel arra, hogy a legjobb ár-érték arányú ajánlatot benyújtó ajánlattevő sem tett a rendelkezésre álló fedezet mértékére figyelemmel megfelelő ajánlatot. A rendelkezésre álló fedezet mértéke: nettó 20 800 000 000 HUF.

2)Ajánlattevők neve, címe és adószáma.

1. Közös ajánlattevők:

Market Építő Zrt. (1037 Budapest, Bojtár u. 53.).

Adószám:14776355-2-44.

VILATI SZERELŐ Zrt. (1037 Budapest, Bojtár u. 53.).

Adószám:25440661-2-41.

2.Ajánlattevő: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.).

Adószáma: 14008915-4-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/02/2017