Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 76603-2020

17/02/2020    S33    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Finnland-Helsinki: Bauarbeiten

2020/S 033-076603

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet
Nationale Identifikationsnummer: 0201256-6
Postanschrift: Elimäenkatu 5
Ort: Helsinki
NUTS-Code: FI1B
Postleitzahl: 00510
Land: Finnland
E-Mail: kilpailutusryhma.rake@hel.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=285002&tpk=95d5a112-12f4-40f6-b92a-96c53a0a1415
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=285002&tpk=95d5a112-12f4-40f6-b92a-96c53a0a1415
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Suuntimopuiston koulun ja päiväkodin tilaelementtirakennushanke

Referenznummer der Bekanntmachung: 2821U61007
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Hankinnassa on kyse Puistolan Suuntimopuistoon tilaelementtiuudisrakennuksena toteutettavista koulu- ja päiväkotitiloista. Rakennuksen tilaohjelman mukainen hyötyala on 5 700 hym2. Tilat toimivat ensikäytössä Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun tilapäistiloina.

Hankinnassa kilpailutetaan tilaelementtiuudisrakennuksen toimitus ja talotekniikan ylläpito. Hankintakokonaisuus hankitaan yhdeltä (1) toimittajalta, joka voi olla ryhmittymä. Rakennuksen omistajaksi tulee erikseen kilpailutettava leasingrahoittaja, jolta kaupunki vuokraa rakennuksen viideksi (5) vuodeksi koulu- ja päiväkotikäyttöön. Tällä jaksolla rakennuksen toimittaja vastaa rakennuksen ylläpidosta tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyllä tavalla. Leasingvuokrakauden päätyttyä kaupunki voi lunastaa rakennuksen itselleen tai osoittaa sille ulkopuolisen ostajan.

Hankintaan sisältyvät maanrakennus- ja perustamistyöt.

Tavoitteena on, että kohde luovutetaan käyttöön 1.8.2021.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
70000000
50700000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1B1
Hauptort der Ausführung:

Uudisrakennus rakennetaan Helsingin kaupunkiin Puistolan Suuntimopuistoon.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankinnassa on kyse Helsingin kaupunkiin Puistolan Suuntimopuistoon tilaelementtiuudisrakennuksena toteutettavista koulu- ja päiväkotitiloista. Päämääränä on korkeatasoinen, monikerroksinen tilaelementtiratkaisu. Tilaelementtiratkaisu tulee tehdä paloluokkaan P1 ja sen on oltava osin vähintään kolmikerroksinen. Tilaohjelman mukainen hyötyala on 5 700 hym2. Koulun pihan laajuus on tilaohjelman mukaan 7 000 m2 ja päiväkodin pihan 2 250 m2.

Tilat toimivat ensin Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun väistötilana.

Hankinnassa kilpailutetaan tilaelementtiuudisrakennuksen toimitus ja talotekniikan ylläpito. Hankintakokonaisuus hankitaan yhdeltä (1) tarjoajalta, joka voi olla ryhmittymä. Ennen rakentamisvaihetta voittaja suunnittelee uudisrakennuksen kaupungin tilavaatimusasiakirjojen ja suunnitteluohjeiden pohjalta. Nämä julkaistaan osana tarjouspyynnön liiteaineistoa. Rakennuksen omistajaksi tulee erikseen kilpailutettava leasingrahoittaja, jolta Helsingin kaupunki vuokraa rakennuksen viideksi (5) vuodeksi koulu- ja päiväkotikäyttöön. Tällä jaksolla tilaelementtiuudisrakennuksen toimittaja vastaa rakennuksen ylläpidosta tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyllä tavalla. Leasingvuokrakauden päätyttyä kaupunki lunastaa rakennuksen tai osoittaa sille ulkopuolisen ostajan.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteena käytetään parasta hinta-laatusuhdetta siten, että laadun painoarvo on 30 % ja hinnan 70 %. Laatuvertailussa huomioitavia tekijöitä ovat tarjouspyynnön liitteenä julkaistussa hankintaohjelmassa kuvatulla tavalla rakennuksen toiminnalliset ominaisuudet sekä kaupunkikuva ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu. Vertailuhinnassa huomioidaan jäljempänä kuvatulla tavalla tilaelementtiuudisrakennuksen hankintahinta (painoarvo 60 %) sekä ylläpitopalvelun kuukausihinta (painoarvo 5 %) ja maanrakennus- ja perustamistöistä annettava urakkahinta (painoarvo 5 %). Mikäli kaksi (2) tai useampi tarjous saa tarjousvertailussa samat kokonaispisteet, tarjouskilpailun voittaja arvotaan nämä tarjoukset jättäneiden joukosta.

Hankintaan sisältyvät maanrakennus- ja perustamistyöt.

Rakennus toteutetaan asemakaavan mukaiseen puistoon. Rakennuslupa haetaan viiden (5) vuoden määräajaksi. Tänä aikana alueelle pyritään tekemään kaavamuutos, joka mahdollistaa rakennuksen pysyvän sijoittamisen alueelle.

Tavoitteena on, että kohde voidaan ottaa käyttöön 1.8.2021.

Projektikieli on suomi. Tarjouksen voi jättää ja hankkeen toteuttajaksi voidaan valita ryhmittymä eli työyhteenliittymä. Lisätietoja hankinnan sisällöstä annetaan hankintailmoituksen yhteydessä julkaistussa tarjouspyyntöaineistossa. Tarjouspyyntöaineistoon sisältyvät kohderakennuksen toimitusta ja ylläpitoa koskevat keskeiset sopimusehdot, joiden mukaisiksi lopulliset sopimukset laaditaan.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 13:05

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Kaikki tämän tarjouspyynnön liitteet on tallennettu BEM-projektipankkiin, josta ne ovat noudettavissa tarjouspyynnön sisältämän linkin kautta polusta Dokumentit > Tarjouspyyntöasiakirjat > *Rakennusurakka > *Tekniset asiakirjat.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat luettavissa ja tulostettavissa BEM-projektipankissa siltä osin kuin ne eivät ole Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa. Tässä tarjouspyynnössä on linkki BEM-projektipankkiin.

Hankintaa koskevat kysymykset tulee esittää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa viimeistään 27.2.2020 klo 13:00 mennessä. Kysymyksiin annetut vastaukset pyritään julkaisemaan 2.3.2020 klo 13:00 mennessä Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa samassa osoitteessa kuin missä tarjouspyyntöaineisto julkaistaan hankintailmoituksen yhteydessä.

Tarjousten toimittamistapaa koskevat tiedot on esitetty tarjouspyynnössä.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020