Supplies - 76619-2021

Ogranskad maskinöversättning

15/02/2021    S31

Tyskland-Steinfurt: Engångshandskar

2021/S 031-076619

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kreis Steinfurt
Postadress: Tecklenburger Str. 10
Ort: Steinfurt
Nuts-kod: DEA37 Steinfurt
Postnummer: 48565
Land: Tyskland
Kontaktperson: Zentrale Vergabestelle
E-post: vergabestelle@kreis-steinfurt.de
Telefon: +49 2551691291
Fax: +49 25516991291
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kreis-steinfurt.de
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXPWYY29UDN/documents
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXPWYY29UDN
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av 1 miljoner nitriltestskor

Referensnummer: 30-01.59.05-32-92-EU
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
18424300 Engångshandskar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverans av 1 miljoner nitriltestskor.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141000 Engångsartiklar för icke-kemiskt medicinskt bruk och hematologiska förbrukningsartiklar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DEA37 Steinfurt
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Steinfurt

Tecklenburger Str. 10

48565 Steinfurt

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Leverans av 1 miljoner nitriltestskor.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 28
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ingen

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Egen försäkran om uteslutningskriterier

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Ett urval av handskar per storlek och ett prov på den minsta förpackningsenhet där handskarna kommer att levereras när kontraktet tilldelas ska lämnas in till den upphandlande myndigheten senast den 11.00.

Om det inte finns något urval kommer anbudet att uteslutas från ytterligare utvärdering.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/03/2021
Lokal tid: 11:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Tyska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/04/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/03/2021
Lokal tid: 11:00
Plats:

48565 Steinfurt, Tecklenburger Str. 10, sal B692

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsgivare eller andra berörda personer är inte närvarande

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Om det anbud som lämnas in av en erkänd verkstad för personer med funktionshinder eller en erkänd verkstad för blinda eller liknande anläggningar (nedan kallad den föredragna anbudsgivaren) är lika ekonomiskt som det annars ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet från en anbudsgivare som inte har valts ut, kommer kontraktet att tilldelas den anbudsgivare som valts ut. Vid bedömningen av anbudens ekonomiska bärkraft kommer det pris som erbjuds av de anbudsgivare som valts ut att beaktas med en rabatt på 15 %.

För att rabatten ska kunna beaktas måste en väsentlig del av produktionen av de föreslagna leveranserna utföras av de anbudsgivare som har valts ut. Detta gäller särskilt när de anställdas förädlingsvärde är mer än 10 % av nettovärdet av de inköpta varorna.

Publikations-id: CXPWYY29UDN

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Vergabekammer Westfalen
Postadress: Albrecht-Thaer-Str. 9
Ort: Münster
Postnummer: 48143
Land: Tyskland
E-post: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de
Telefon: +49 2514111691
Fax: +49 2514112165
Internetadress: https://www.bezreg-muenster.nrw.de/wirtschaft_finanzen_kommunalaufsicht/vergabekammer_westfalen
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Om en överträdelse av upphandlingsreglerna har upptäckts under upphandlingsförfarandet ska den upphandlande myndigheten klaga inom 10 kalenderdagar. Varje överträdelse av upphandlingsreglerna som kan konstateras till följd av meddelandet om upphandling ska bestridas senast inom den tidsfrist för inlämnande av anbud eller ansökningar som anges i meddelandet om upphandling. Överträdelser av reglerna för offentlig upphandling, som endast kan identifieras i upphandlingsdokumenten, måste bestridas senast inom den tidsfrist för inlämnande av anbud eller ansökningar som anges i meddelandet om upphandling. En begäran om prövning ska lämnas in inom 15 kalenderdagar från mottagandet av den upphandlande myndighetens meddelande om att den inte vill åtgärda ett klagomål.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/02/2021