Supplies - 76704-2021

Ogranskad maskinöversättning

15/02/2021    S31

Portugal-Évora: Operationshandskar

2021/S 031-076704

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hospital do Espírito Santo de Évora, E. P. E.
Nationellt registreringsnummer: 508085888
Postadress: Largo Senhor da Pobreza
Ort: Évora
Nuts-kod: PT187 Alentejo Central
Postnummer: 7000-811
Land: Portugal
E-post: rramires@hevora.min-saude.pt
Internetadress(er):
Allmän adress: www.hese.pt
I.3)Kommunikation
Tillgång till upphandlingsdokumenten är begränsad. Ytterligare upplysningar kan erhållas från: www.vortal.biz
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Sjukhushandskar

Referensnummer: 120061/21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33141420 Operationshandskar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Handskar för sjukhusbruk.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 40 280.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Handskar: steril cytostatisk hantering.

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PT187 Alentejo Central
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Handskar för sjukhusbruk.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 620.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 365
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Nitrilhandskar, ej pulveriserade i dispenser

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PT187 Alentejo Central
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Handskar för sjukhusbruk.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 35 400.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 365
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Latexhandskar med icke-sterilt pulver

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: PT187 Alentejo Central
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Handskar för sjukhusbruk.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 260.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal dagar: 365
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/03/2021
Lokal tid: 18:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Portugisiska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/03/2021
Lokal tid: 09:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Conselho de Administração do HESE, E. P. E.
Postadress: Largo Senhor da Pobreza
Ort: Évora
Postnummer: 7000-811
Land: Portugal
E-post: rramires@hevora.min-saude.pt
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/02/2021