Bauleistung - 76826-2020

17/02/2020    S33

Sverige-Stockholm: Anläggningsarbete

2020/S 033-076826

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Polismyndigheten
Postadress: Polhemsgatan 30
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 102 26
Land: Sverige
E-post: bjarne.norrgard@polisen.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://polisen.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av byggentreprenad för polishus i Huddinge.

Referensnummer: A293.418/2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45000000 Anläggningsarbete
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenaden avser ombyggnation av lokaler för Polismyndigheten på Glömstavägen 37 i Huddinge. Upphandlingen föranleds av ett behov av att utöka de verksamhetsanpassade lokalerna i området mot bakgrund av att antalet medarbetare kommer att öka inom de kommande åren. Syftet är även att lokalerna ska anpassas bättre till verksamhetens behov och att underlätta den polisiära verksamheten.

Projektet omfattar ombyggnation av tre byggnader innehållande kontorsverksamhet, gym, övningsytor och övriga specialytor.

Utöver detta ingår att tillskapa en extern del med reception, anmälningsrum och extern konferensdel för samverkan. I projektet ingår även anpassningar av garage och markytor. Berörda ytor uppgår till ca 5 190 kvm ¨kontorsyta¨ och ca 990 kvm garage.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden avser ombyggnation av lokaler för Polismyndigheten på Glömstavägen 37 i Huddinge. Upphandlingen föranleds av ett behov av att utöka de verksamhetsanpassade lokalerna i området mot bakgrund av att antalet medarbetare kommer att öka inom de kommande åren. Syftet är även att lokalerna ska anpassas bättre till verksamhetens behov och att underlätta den polisiära verksamheten.

Projektet omfattar ombyggnation av tre byggnader innehållande kontorsverksamhet, gym, övningsytor och övriga specialytor.

Utöver detta ingår att tillskapa en extern del med reception, anmälningsrum och extern konferensdel för samverkan. I projektet ingår även anpassningar av garage och markytor. Berörda ytor uppgår till ca 5 190 kvm ¨kontorsyta¨ och ca 990 kvm garage.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 108-262325
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Upphandling av byggentreprenad för polishus i Huddinge.

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/02/2020