Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 76889-2020

17/02/2020    S33    Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Ungarn-Győr: Bauarbeiten

2020/S 033-076889

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 010-018641)

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_21314713
Postanschrift: Városház tér 1.
Ort: Győr
NUTS-Code: HU221
Postleitzahl: 9021
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Csapó Krisztina
E-Mail: csapo.krisztina@gyor-ph.hu
Telefon: +36 96500120
Fax: +36 96500189

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.gyor.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Bezerédj kastély energetikai korszerűsítése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001559662019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Bezerédj kastély energetikai korszerűsítése

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 010-018641

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Anstatt:
Tag: 14/02/2020
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 20/02/2020
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Bontás dátuma
Anstatt:
Tag: 14/02/2020
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 20/02/2020
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: További információk
Anstatt:

1. Az ajánlatba csatolni kell

— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap,

— a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat,

— nyilatkozat a 2-3. értékelési szempont vonatkozásában bemutatott szakemberről,

— üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat,

— fordításról szóló nyilatkozat,

— árazott költségvetés.

2. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő (AT) (közös AT), az alvállalkozó illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítására szolgáló dokumentumot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

3. Az ajánlatba csatolni kell továbbá valamennyi, a Dokumentációban meghatározott dokumentumot.

4. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes AT-k számára gazdasági szervezet (projekttársaság) alapítását.

5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös AT-k megállapodását a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal.

6. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

7. Az értékelés módszere a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont]. Értékelés módszere: fordított arányosítás (1. értékelési szempont), egyenes arányosítás (2-3. értékelési szempont), arányosítás (4.értékelési szempont). Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje:

— 2-4. értékelési szempont: 60 hónap

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem vonatkozásában azon elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet:

— 2-3. értékelési szempont: 0 hónap,

— 4. értékelési szempont: 24 hónap.

Az ennél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

8. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-ban foglaltak alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT rendelkezzen építési-szerelési felelősségbiztosítással legalább káreseményenként 20 000 000 Ft és évi 40 000 000 Ft vagyoni kárértékre. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a környezetvédelmi kárra, harmadik személynek okozott kárra, továbbá a Kivitelező, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelősségre.

9. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történik. Az EKR-el kapcsolatos útmutatók elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

10. A 2-3. értékelési szempont vonatkozásában csatolni kell a bemutatott szakember a felolvasólapon feltüntetett mértékű szakmai tapasztalatát alátámasztó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot a közbeszerzési dokumentumokban (Útmutató) meghatározott tartalommal.

11. Az ajánlatba csatolni kell az AT (közös AT) adatait tartalmazó nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal.

12. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

13. AK helyszíni bejárást tart, időpontja: 22.1.2020 10:00 órai kezdettel a 9012 Győr, Győri út 90. hrsz: 27251/3 helyszínen.

14. AK nem teszi lehetővé a többváltozatú ajánlattételt.

15. FAKSZ: dr. Deli András; lajstromszám: 01141

16. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati kötöttség mértéke a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

17. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

A támogatás intenzitása: 100,000000 %

18. Jótállás kezdő időpontja: a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

muss es heißen:

1. Az ajánlatba csatolni kell

— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap,

— a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozat,

— a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat,

— nyilatkozat a 2-3. értékelési szempont vonatkozásában bemutatott szakemberről,

— üzleti titokra vonatkozó nyilatkozat,

— fordításról szóló nyilatkozat,

— árazott költségvetés.

2. Az ajánlatba csatolni kell az ajánlattevő (AT) (közös AT), az alvállalkozó illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlat részeként nyilatkozatot benyújtó személyek aláírásának azonosítására szolgáló dokumentumot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.

3. Az ajánlatba csatolni kell továbbá valamennyi, a Dokumentációban meghatározott dokumentumot.

4. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes AT-k számára gazdasági szervezet (projekttársaság) alapítását.

5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös AT-k megállapodását a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal.

6. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

7. Az értékelés módszere a legjobb ár-érték arány [Kbt. 76. § (2) bek. c) pont]. Értékelés módszere: fordított arányosítás (1. értékelési szempont), egyenes arányosítás (2-3. értékelési szempont), arányosítás (4.értékelési szempont). Az értékelés során adható pontszámok alsó és felső határa: 0-100. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje:

— 2-4. értékelési szempont: 60 hónap

A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján az ajánlati elem vonatkozásában azon elvárás, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet:

— 2-3. értékelési szempont: 0 hónap,

— 4. értékelési szempont: 24 hónap.

Az ennél kedvezőtlenebb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

8. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-ban foglaltak alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT rendelkezzen összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítással (C.A.R.) legalább káreseményenként 20 000 000 Ft és évi 40 000 000 Ft vagyoni kárértékre. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a harmadik személynek okozott kárra, továbbá a Kivitelező, valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelősségre.

9. A kommunikáció a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az EKR-ben történik. Az EKR-el kapcsolatos útmutatók elérhetősége: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan AK kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

10. A 2-3. értékelési szempont vonatkozásában csatolni kell a bemutatott szakember a felolvasólapon feltüntetett mértékű szakmai tapasztalatát alátámasztó, a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot a közbeszerzési dokumentumokban (Útmutató) meghatározott tartalommal.

11. Az ajánlatba csatolni kell az AT (közös AT) adatait tartalmazó nyilatkozatot a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalommal.

12. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.

13. AK helyszíni bejárást tart, időpontja: 22.1.2020 10:00 órai kezdettel a 9012 Győr, Győri út 90. hrsz: 27251/3 helyszínen.

14. AK nem teszi lehetővé a többváltozatú ajánlattételt.

15. FAKSZ: dr. Deli András; lajstromszám: 01141

16. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlati kötöttség mértéke a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.

17. A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

A támogatás intenzitása: 100,000000 %

18. Jótállás kezdő időpontja: a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Ajánlatkérő módosítja az árazatlan költségvetést, valamint a műszaki dokumentációt kiegészíti a fotódokumentációval. A módosított dokumentumok, valamint a fotódokumentáció az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen elérhető az EKR-ben.