Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Bauleistung - 76896-2020

17/02/2020    S33    Bauleistung - Freiwillige ex ante-transparenzbekanntmachung - Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung 

Dänemark-Frederiksberg: Bauarbeiten

2020/S 033-076896

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Rødovre almennyttige Boligselskab, afdeling Roskildevej
Postanschrift: Finsensvej 33
Ort: Frederiksberg
NUTS-Code: DK02
Postleitzahl: 2000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Lene B. Rasmussen
E-Mail: lbr@dabbolig.dk
Telefon: +45 77320000
Fax: +45 77320001

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dabbolig.dk/roedovre-almennyttige-boligselskab/

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Totalentreprise vedrørende 29 stk. nøglefærdige almene familieboliger

Referenznummer der Bekanntmachung: PRJ-2018-00017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Kontrakten omfatter opførelse af 29 nøglefærdige, offentligt støttede almene familieboliger med tilhørende fælles arealer. Byggeriet opføres på en eksisterende ejendom under omdannelse beliggende Roskildevej 340, Rødovre, som vil rumme et supermarked, Lidl, og almene familieboliger på 1. til 4. etage. Projektet udgør et samlet etageareal på 2 857 kvadratmeter bruttoareal.

Lidl Danmark K/S' successor, Acces Invest A/S, skal i forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne vedrørende opførelsen af de almene boliger agere som udbudsfuldmægtig for Rødovre almennyttige Boligselskab, afdeling Roskildevej, og sikre, at udbudspligten opfyldes..

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 41 057 600.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK02
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Se beskrivelse ovenfor ad. pkt. 11.1.4.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

Lidl Danmark K/S (Lidl), som ejer ejendommen matr. nr. 8ft Rødovre By, Rødovre, ønsker på ejendommen at opføre et kompleks bestående af parkeringskælder, dagligvarebutik i stueetagen og boliger på etagerne 1 - 4. – I den forbindelse har Lidl rettet henvendelse til Rødovre Almennyttige Boligselskab (RAB), som ejer naboejendommen Boligafdelingen Bybjerget, med henblik på at afsøge muligheden for at etablere boligenhederne som almene boliger.

RAB har en klar interesse i at kunne etablere en ny almen boligafdeling på Lidl-ejendommen, og efterfølgende inddrage denne i afdeling Bybjerget, således at der via fælles drift kan opnås synergier, med deraf følgende billigere driftsomkostninger for boligerne i den samlede afdeling, ligesom deltagelse i Lidl-projektet vil sikre, at der opnås tilfredsstillende løsninger for udearealerne i forbindelse med bebyggelsen på matr. nr. 8ft set i forhold til den eksisterende boligafdeling Bybjerget.

Rødovre Kommune har vist stor interesse for et kombineret projekt med almene boliger, og har ved lokalplan nr. 147 tilvejebragt de nødvendige planmæssige rammer for bebyggelsen af Lidl-ejendommen.

Realiseringen af de almene boliger kan kun ske, hvis RAB erhverver de nødvendige byggeretter på Lidl-ejendommen, og en forudsætning for dette er fra Lidl’s side at opførelsen af de almene boliger varetages af Lidl eller Lidl’s successor, Acces Invest A/S. Det vil sige, at byggeriet gennemføres efter delegeret bygherre-modellen.

Byggeretterne, som RAB ønsker at erhverve, andrager 2 857 m2 bruttoareal, hvilke skal anvendes til opførelse af 29 almene familieboliger.

En forudsætning for at anvende delegeret-bygherre modellen på opførelsen af de almene familieboliger er, at den delegerede bygherre varetager RAB’s forpligtelser ved opførelsen af almene boliger, herunder ved foretagelse af udbud i det fornødne omfang af de til projektet knyttede bygge- og anlægsarbejder, jfr. bekendtgørelse nr. 14 af 9.1.2020 om støtte til almene boliger mv.

RAB har vurderet, at indgåelse af en totalentrepriseaftale Acces Invest A/S er i overensstemmelse med de for nybyggeri af almene boliger gældende bestemmelser herunder vedrørende udbud, forudsat at Acces Invest A/S udbyder minimum 80 pct. af bygge- og anlægsarbejderne efter de gældende udbudsregler.

Acces Invest A/S skal derfor i forbindelse med bygge og anlægsarbejderne vedrørende opførelsen af de almene boliger agere som udbudsfuldmægtig for RAB og sikre, at udbudspligten opfyldes.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
31/01/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Acces Invest A/S
Nationale Identifikationsnummer: 87186512
Postanschrift: Asylgade 1U
Ort: Skive
NUTS-Code: DK
Postleitzahl: 7800
Land: Dänemark
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 41 057 600.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Auftrag/Das Los/Die Konzession kann als Unterauftrag vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Anteil: 80 %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Rødovre almennyttige Boligselskab har vurderet, at indgåelse af en totalentreprisekontrakt med Acces Invest A/S er i overensstemmelse med de for nybyggeri af almene boliger gældende bestemmelser herunder vedrørende udbud, forudsat at Acces Invest A/S udbyder minimum 80% af bygge- og anlægsarbejderne efter de gældende udbudsregler.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
Telefon: +45 35291095

Internet-Adresse: www.klfu.naevneneshus.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/02/2020