Bauleistung - 76937-2020

17/02/2020    S33

die Niederlande-Utrecht: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2020/S 033-076937

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
Nationale Identifikationsnummer: 361633343
Postanschrift: Griffioenlaan 2
Ort: Utrecht
NUTS-Code: NL NEDERLAND
Postleitzahl: 3526 LA
Land: Niederlande
Kontaktstelle(n): E.A.J. Balkenende
E-Mail: Aanbestedingsteam.rws-gpo@rws.nl
Telefon: +31 651380208

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.rijkswaterstaat.nl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zaaknummer 31078863: het ontwerpen en uitvoeren project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Referenznummer der Bekanntmachung: 31078863
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45246400 Hochwasserschutzarbeiten
45248000 Bauarbeiten für hydromechanische Anlagen
45247230 Bau von Deichen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL211 Noord-Overijssel
Hauptort der Ausführung:

NEDERLAND

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 17/09/2014
Ende: 31/12/2019
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2014/S 193-340108

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zaaknummer 31078863: het ontwerpen en uitvoeren project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
15/09/2014
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Combinatie Boskalis Nederland bv/Van Hattum en Blankevoort bv (Isala Delta)
Nationale Identifikationsnummer: 24143025
Postanschrift: Waalhaven Oostzijde 85
Ort: Rotterdam
NUTS-Code: NL NEDERLAND
Postleitzahl: 3087 BM
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 126 488 000.00 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Ort: 's-Gravenhage
Land: Niederlande
E-Mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internet-Adresse: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zie ARW 2012.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45246400 Hochwasserschutzarbeiten
45247230 Bau von Deichen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: NL211 Noord-Overijssel
NUTS-Code: NL230 Flevoland
Hauptort der Ausführung:

Gemeente Kampen.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

In 2013 is de 1e fase van het project Ruimte voor de Rivier IJssel Delta in aanbesteding gebracht en in september 2014 is de realisatie van die 1e fase opgedragen aan Isala Delta. Isala Delta is een combinatie van Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. Deze 1e fase betreft de realisatie van een zomerbedverdieping, remmingwerken, diverse uiterwaardvergravingen, een inlaatwerk, een brug, dijken, een vaargeul, de Reevedam met een dubbele keersluis en natuurontwikkeling. Ten tijde van de aanbesteding van de 1e fase van het project stond de bestuurlijke besluitvorming en daaropvolgende aanbestedingsprocedure en realisatie van de 2e fase gepland voor ná 2021. De 2e fase betreft het versterken van de Drontermeerdijk, het bouwen van een brug in de N307 ter vervanging van de Roggebotbrug, het amoveren van de Roggebotsluis, aanpassing van de Reevesluizen en aanpassing van de inlaat in de IJsseldijk ten zuiden van Kampen.

In de loop van 2015 is er tussen de betrokken overheidspartijen de Staat (het ministerie van Infrastructuur en Milieu), de provincie Overijssel, de provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Kampen onverwacht besloten de realisatie van de 2e fase te versnellen, en wel zodanig dat deze uiterlijk in 2022 gereed zal dienen te zijn. De realisatie van de verschillende onderdelen van de 2e fase zullen door verschillende van de hiervoor genoemde overheidspartijen worden aanbesteed en in hun opdracht worden gerealiseerd. Het aanpassen van de Reevesluizen en de inlaat in de IJsseldijk wordt gerealiseerd onder opdrachtgeverschap van de Staat (Rijkswaterstaat). Deze versnelling was onvoorzien ten tijde van de aanbestedingsprocedure en opdrachtverlening van de 1e fase. Als gevolg daarvan was het noodzakelijk om de realisatie van onderdelen van de 2e fase die in opdracht van Rijkswaterstaat zullen dienen te worden gerealiseerd te integreren in de reeds gegunde opdracht voor de 1e fase, omdat er thans veel eerder dan als de 2e fase nog niet zou zijn gerealiseerd (namelijk al in 2022) een aanzienlijk grotere hoeveelheid water via de hoogwatergeul (waarvan de realisatie onderdeel uitmaakt van de 1e fase) moet worden afgevoerd dan voorheen (namelijk 730 m3/seconde in plaats van 450 m3/seconde).

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden bleken diverse aanvullende werkzaamheden noodzakelijk voor de realisatie van zowel fase 1 als voor het aanpassen van de Reevesluizen en de inlaat in de IJsseldijk.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/09/2014
Ende: 01/10/2021
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

Niet van toepassing.

VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 5 650.24 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Combinatie Isala Delta, bestaande uit Boskalis NL bv en Van Hattum en Blankevoort bv
Postanschrift: Engelenbergplantsoen 5
Ort: Kampen
NUTS-Code: NL NEDERLAND
Postleitzahl: 8266 AB
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

VTW355: aanbrengen extra verlichting in verband met zichtbaarheid op camera's n.a.v. VTW162.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

VTW355 betreft kosten voortvloeiend uit VTW162. De onvoorziene omstandigheid is gelegen in het feit dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst is gekozen voor een ontwerp van de sluis die meer camera’s noodzakelijk maakt. De hierdoor ontstane onveilige situatie naar het oordeel van de eindbeheerder vereist meer camera’s. Beide gebeurtenissen waren bij de aanbesteding niet voorzien. Het uiteindelijke ontwerp van de sluis en de gevolgen daarvan konden door opdrachtgever niet worden voorzien. Het werk is gegund op basis van de UAV-GC en deze contractvorm laat een zekere vrijheid voor de opdrachtnemer om het werk te ontwerpen. De verhoging van deze wijziging bedraagt: 5 650,24 EUR en blijft samen met VTW162 (94 932,06 EUR) beneden de waarde van 50 % van de oorspronkelijke opdracht.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 60 124 356.22 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 186 612 356.22 EUR