Lieferungen - 77047-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Medizinische Verbrauchsartikel

2020/S 033-077047

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Indiry Gandhi 14
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-776
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Weronika Chełmecka
E-Mail: zaopat@ihit.waw.pl
Telefon: +48 223496231

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.ihit.waw.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://ihit.ezamawiajacy.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: https://ihit.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://ihit.ezamawiajacy.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa materiałów medycznych (części 1–6) IHIT/P/3/2020

Referenznummer der Bekanntmachung: IHIT/P/3/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pod nazwą: „Dostawa materiałów medycznych (części 1–6)” składający się z:

— część nr 1 – obwody oddechowe,

— część nr 2 – drobny sprzęt anestezjologiczny,

— część nr 3 – Mini Spike V lub równoważny,

— część nr 4 – pęseta jednorazowa,

— część nr 5 – papierowe podkładki higieniczne na sedes,

— część nr 6 – nożyczki do zgrzewarki TSCD.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera:

— Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy,

— Załącznik nr 1 A do SIWZ – specyfikacja asortymentowo-cenowa,

— Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe jak opisane w załączniku nr 1A do SIWZ. Ilekroć w SIWZ zostały użyte nazwy własne/marki produktów lub producenta, normy lub inne odniesienia, na podstawie których Zamawiający opisał przedmiot zamówienia, o których mowa w przepisach 29–30b ustawy Pzp, to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 27 065.28 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1 – Obwody oddechowe

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Magazyn Gospodarczy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Układy oddechowe w skład których wchodzą: 2 rury 1,6 m o średnicy 22 mm: złącze proste 22M/22M, kapturek zabezpieczający, łącznik ""Y"" z portami 7,6 mm, mikrobiologicznie czyste, jednorazowe z antybakteryjnymi cząstkami srebra.

Zestaw do nebulizacji zawierający: łącznik "T" do układu oddechowego 22 mm, dren o przekroju gwiazdkowym o długości 1,8 m, nebulizator, który przy przepływie 8L/min wytwarza przynajmniej 70 % cząstek o średnicy 2-5 mikrona i dostarcza 2 ml roztworu w czasie poniżej 10 minut. Układ oddechowy o regulowanej długości, dł. układu 3 m (rozciągniętego), gałąź worka 2 m, rozm. worka 2 l, od strony pacjenta złącze kolankowe z zakończeniem 15M/22F, z portem Luer-Lock, od strony aparatu zakończenia 22F; filtr oddechowy w zestawie: rura w zwoju 50 m, szer. 22 mmm z mankietem co 0,4 m

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez wykonawców każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 323,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2 – Drobny sprzęt anestezjologiczny

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Magazyn Gospodarczy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przestrzeń martwa o regulowanej długości w zakresie 70–150 mm, z podwójnym portem zatrzaskowym (7,6 mm oraz 9,5 mm), z uszczelnieniem; harmonijkowa konstrukcja przestrzeni umożliwia ułożenie rurki w dowolnie wymaganej pozycji. Łącznik 22F z obrotowym złączem kolankowym 22M/15F, od strony aparatu zakończenie 22F. Jednorazowa maska krtaniowa do trudnych intubacji z mankietem niskociśnieniowym Soft Seal nr 4 50–70 kg; nr 5 > 70 kg; wykonana z jednego kawałka materiału; rozmiar rurki i maksymalna objętość mankietu oznaczone na baloniku kontrolnym. Urządzenie nadkrtaniowe; jednorazowego użytku dla pacjentów o masie ciała 50–90 kg, wyposażone w nienadmuchiwany mankiet, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia w jamie ustnej. Plastikowe łyżki do laryngoskopu, jednorazowego użytku typu Macintosh, uniwersalne, kompatybilne z zielonymi rękojeściami w zielonym standardzie (ISO 737603) lub równoważne; rozm. 3

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez wykonawców każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 242,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 3 – Mini Spike V lub równoważne

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Magazyn Gospodarczy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przyrząd jednorazowego użytku posiadający ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego). Filtr o duzej powierzchni, przeciwbakteryjny 0,45 um. Port posiadający końcówkę luer-lock. Samozamykający się korek portu, obsługiwany 1 ręką. Zastawka zwrotna. Przyrząd musi pasować do opakowań stojących z 2, sterylnymi, identycznymi mportami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żadaniem Zamawiającego.

W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez wykonawców każda oferta

Musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 720,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 4 – Pęseta jednorazowa

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Magazyn Gospodarczy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pinceta (pęseta) jednorazowego użytku – sterylna, pakowana pojedynczo.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez wykonawców każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 11,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 5 – Papierowe podkładki higieniczne na sedes

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Magazyn Gospodarczy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Papierowe podkładki higieniczne na deskę sedesową minimalizujące ryzyko zakażenia;

— po użyciu wystarczy spłukać wodę, nakładki rozpuszczalne”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez wykonawców każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 144,00 PLN.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 6 – Nożyki do zgrzewarki TSCD

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Magazyn Gospodarczy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nożyki do sterylnych połączeń do zgrzewarki TSCD II, pakowane po 140 szt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W miejscach wymaganych przez Zamawiającego należy odpowiednio wpisać zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez wykonawców każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 2 027,00 PLN.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Z powodu braku miejsca zamawiający zamieszcza poniższe informacje:

Oferta musi zawierać:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz odrzucenia oferty:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf.

Sposób składania JEDZ został opisany w rozdziale IX niniejszej SIWZ.

— W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

— Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie,o którym mowa w pkt 1.

— Oświadczenia JEDZ podmiotów składający ofertę, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

— Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ – należy złożyć poprzez platformę zakupową.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Z powodu braku miejsca Zamawiający zamieszcza informacje poniższe: Zamawiający nie przewiduje wykluczenie wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona z zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy Pzp;

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

4) oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: Zamawiający nie żąda dokumentów w tym zakresie.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: ust. 4 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Z powodu braku miejsca Zamawiający zamieszcza informacje cd. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Z powodu braku miejsca Zamawiający zamieszcza informacje poniższe. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. 5 stosuje się odpowiednio. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. Informacja o podwykonawcach: wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacje te wykonawca składa w JEDZ, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 4 rozdziału VII SIWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Z powodu braku miejsca Zamawiający zamieszcza informacje poniższe: Wadium może być

Wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz.1158, z późn. zm.).

Sposób wniesienia wadium:

1) wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Pekao S.A. nr rachunku 16 1240 6003 1111 0000 4946 7956 z dopiskiem „wadium w postępowaniu IHIT/P/3/2020”. Zaleca się, aby kserokopię potwierdzenia przelewu załączyć do oferty;

2) wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej;

3) oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, wykonawca składa załączając na platformie w zakładce „Oferty” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”;

3) z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach, określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w odpowiedniej wysokości.

1) za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wadium (zaksięgowania na rachunku Zamawiającego).

2) Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, oraz 2, 4 ustawy.

3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

4) Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

Termin realizacji dostaw zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy (szczegółowe zapisy dotyczące realizacji zamówienia – patrz wzór umowy).

Termin wykonania poszczególnych przeglądów urządzeń przypadać będzie na daty zgodne z informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. Wzór umowy określający warunki, na jakich Zamawiający wymaga od wykonawców zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego określa Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/03/2020
Ortszeit: 08:15
Ort:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, adres jak na wstępie w p. 503 – V piętro, gdzie nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie https://ihit.ezamawiajacy.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z ustawą Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020