Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77106-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Lovrin: Chemische Phosphatdüngemittel

2020/S 033-077106

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Lovrin
Nationale Identifikationsnummer: ro9179830
Postanschrift: Str. Principală nr. 200
Ort: Lovrin
NUTS-Code: RO424
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Nicolae Marinel Horablaga
E-Mail: scdal@yahoo.com
Telefon: +04 256381401
Fax: +04 256381404

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://scdalovrin.wixsite.com/mysite

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089477
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Cercetare-dezvoltare

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare îngrășaminte azotate și chimice fosfatice

Referenznummer der Bekanntmachung: 0001
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
24422000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitionarea a 200 de tone de „azotat de amoniu”, 500 de tone de NPK 15:15:15“, 600 kg de superfosfat 46 % si 180 kg de sare potasica 60 % necesare pentru efectuarea lucrarilor de fertilizare a culturilor de pe terenurile arabile aflate in proprietatea S.C.D.A. Lovrin.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu usurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 005 890.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für nur ein Los
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 4
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Îngrășaminte azotate

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24410000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424
Hauptort der Ausführung:

La sediul S.C.D.A. Lovrin.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitionarea a 200 de tone de azotat de amoniu necesara pentru culturile de primavara si toamna din cadrul activitatii de cercetare si dezvoltare agricola Lovrin.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 254 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ingrasamintele vor fi platite din veniturii proprii.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Îngrășaminte NPK 15:15:15

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24422000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424
Hauptort der Ausführung:

La sediul S.C.D.A. Lovrin.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitionarea a 500 de tone de NPK 15:15:15 necesare pentru culturile de primavara si toamna din cadrul S.C.D.A. Lovrin.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 750 000.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 45
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ingrasamintele vor fi platite din venituri proprii.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Superfosfat

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24422000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424
Hauptort der Ausführung:

La sediul S.C.D.A. Lovrin.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitionarea a 600 de kg de superfosfat 46 % necesar pentru fertilizarea culturilor din cadrul S.C.D.A. Lovrin.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 440.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 45
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Superfosfatul va fi platit din venituri proprii.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sare potasică

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
24440000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO424
Hauptort der Ausführung:

La sediul S.C.D.A. Lovrin.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitionarea a 180 kg de sare potasica 60 % necesara pentru fertilizarea culturilor din cadrul S.C.D.A. Lovrin.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 450.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 45
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Sarea potasica va fi platita din venituri proprii.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Aceste documente pot fi:

Pentru persoane juridice/fizice romane:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentării; certificatele vor atesta lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora mai mari decat cuantumul stabilit, in conformitate cu art. 165 si 166 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

2) certificat privind impozitele si taxele locale eliberat de directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia, in conformitate cu art. 165 si 166 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

4) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

5) alte documente edificatoare, după caz.

Documentele se prezinta inclusiv de catre ofertantul asociat, subcontractant si tert sustinator.

Pentru persoane juridice/fizice straine:

— documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana. Ofertantul, asociatul, tertul sustinator si subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatia prevazuta la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: ofertantul, asociatul, tertul sustinator, subcontractantul vor prezenta declaratiile conform art. 58 si 59 si a art. 60 din Legea nr. 98/2016, odata cu depunerea DUAE.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire sunt:

1) Horablaga Nicolae Marinel – director;

2) Rain Petru – inginer sef;

3) Foghis Giorgiana Maria – ec. achizitii publice;

4) Militaroiu Mihaela – inspector patrimoniu;

5) Panda Anca Ofelia – cercetator stiintific.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstata indeplinirea cerintelor este prezentarea documentelor justificative care consta in:

Persoane juridice/fizice romane:

— certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale in conformitate [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertei a furnizat produse similare, raportandu-se la domeniul de activitate, cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție, în valoare cumulată de minim:

— 230 000 RON lei, fara TVA pentru lotul I,

— 700 000 RON, fara TVA pentru lotul II,

— 1 000 RON, fara TVA pentru lotul III,

— 350 RON, fara TVA pentru lotul IV, la nivelul unui contract sau mai multor contracte. Se vor prezenta contracte la nivelul carora au fost furnizate produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie sau orice documente relevante care confirma indeplinirea cerintei: documente constatatoare/recomandari/certificate/procese-verbale/facturi/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar, prevazute in DUAE. Se va prezenta DUAE, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici si privati.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertei a furnizat produse similare, raportandu-se la domeniul de activitate, cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție, în valoare cumulată de minim:

— 230 000 RON lei, fara TVA pentru lotul I,

— 700 000 RON, fara TVA pentru lotul II,

— 1 000 RON, fara TVA pentru lotul III,

— 350 RON, fara TVA pentru lotul IV, la nivelul unui contract sau mai multor contracte. Se vor prezenta contracte la nivelul carora au fost furnizate produse similare cu cele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie sau orice documente relevante care confirma indeplinirea cerintei: documente constatatoare/recomandari/certificate/procese-verbale/facturi/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar, prevazute in DUAE. Se va prezenta DUAE, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici si privati.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 19/07/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020