Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Lieferungen - 77112-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Finnland-Jyväskylä: Beatmungsgeräte für medizinische Zwecke

2020/S 033-077112

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Nationale Identifikationsnummer: 0215978-7
Postanschrift: Keskussairaalantie 19
Ort: Jyväskylä
NUTS-Code: FI193
Postleitzahl: 40620
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Atte Koskinen
E-Mail: tarjous@ksshp.fi

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ksshp.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=281312&tpk=1ff0fddd-b868-419f-8473-8e9e59f98547
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/ksshp?id=281312&tpk=1ff0fddd-b868-419f-8473-8e9e59f98547
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CPAP-laitteet ja kaksoispaineventilaattorit

Referenznummer der Bekanntmachung: 01/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33157400 - EA26
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää tarjousta obstruktiivisen uniapnean hoitoon tarkoitetuista, painetta automaattisesti säätävistä eli ns. Auto-CPAP -laitteista sekä keuhkosairauksien, neuromuskulaarisairauksien ja lihavuuden aiheuttaman hengitysvajauksen non-invasiiviseen ventilaattorihoitoon tarkoitetuista kaksoispaineventilaattoreista sekä niiden laitekohtaisista tarvikkeista ja etäseurannasta.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 - EA26
33000000 - EA26
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI193
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Hankintakokonaisuus käsittää obstruktiivisen uniapnean hoitoon tarkoitetut, painetta automaattisesti säätävät eli ns. Auto-CPAP -laitteet sekä keuhkosairauksien, neuromuskulaarisairauksien ja lihavuuden aiheuttaman hengitysvajauksen non-invasiiviseen ventilaattorihoitoon tarkoitetut kaksoispaineventilaattorit sekä näiden laitekohtaiset tarvikkeet ja etäseurantajärjestelmän siten kuin tällä tarjouspyynnöllä ja sen liitteissä on esitetty.

Auto-CPAP -laitteiden ja kaksoispaineventilaattorien sekä niiden laitekohtaisten tarvikkeiden että etäseurannan muodostama hankintakokoisuus muodostaa tarkoituksenmukaisen toiminnallisen kokonaisuuden, jonka tavoitteena on tehostaa, yhdenmukaistaa ja varmentaa potilaiden tuloksellisen ja tehokkaan hoidon toteutumista, sairaalalogistiikkaa, henkilökunnan koulutusta sekä osaamisen varmistamista.

Hankintakokonaisuuteen valitaan yksi (1) toimittaja tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisin perustein.

Hankintakokonaisuuden arviointi suoritetaan pisteytysperustaisesti seuraavalla tavalla:

1. Kokonaisvertailuhinta muodostuu kahdesta eri osasta: 1. Auto-CPAP -laitteiden, niiden laitekohtaisten tarvikkeiden sekä etäseurannan tarjouspyynnön mukaisesta kokonaishinnasta ja 2. kaksoispaineventilaattorien, niiden laitekohtaisten tarvikkeiden sekä etäseurannan tarjouspyynnön mukaisesta kokonaishinnasta.

Kokonaisvertailuhinnan muodostumisen kaava: 1. Auto-CPAP -laitteet, tarvikkeet ja etäseuranta + 2. kaksoispaineventilaattorit, tarvikkeet ja etäseuranta = kokonaisvertailuhinta.

Hintapisteitä voi saada enintään 70 pistettä. Hintapisteet lasketaan seuraavalla kaavalla: pienin tarjottu kokonaisvertailuhinta / tarjottu kokonaisvertailuhinta * pisteet = hintapisteet.

Auto-CPAP -laitteiden, tarvikkeiden ja etäseurannan painoarvo kokonaishintapisteistä on 70 prosenttia ja kaksoispaineventilaattorien, tarvikkeiden ja etäseurannan painoarvo on 30 prosenttia. Tarjouspyyntöjärjestelmä huomioi painoarvon automaattisesti.

Hinnan muodostumisen osalta tulee tutustua myös täydennettävään liitteeseen 1 Hintataulukko.

2. Laatupisteet on määritetty Auto-CPAP -laitteille ja kaksoispaineventilaattoreille erikseen. Auto-CPAP -laitteista voi saada enintään 30 laatupistettä ja kaksoispaineventilaattoreista enintään 30 laatupistettä tarjouspyynnöllä ja sen liitteissä esitetyistä ominaisuuksista.

Tarjousvertailussa Auto-CPAP -laitteiden laatupisteet ja kaksoispaineventilaattoreiden laatupisteet lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. Laatupisteiden voi siten saada vertailussa enintään 30 pistettä.

Laatupisteiden muodostumisen kaava: (1. Auto-CPAP -laatupisteet 30p + 2. kaksoispaineventilaattorien laatupisteet 30p) / 2 = 30 laatupistettä.

Hankintakokonaisuuden vertailupistemäärä on siten enintään 100 pistettä.

Vertailupistemäärän muodostumisen kaava: hintapisteet 70p + laatupisteet 30p = vertailupistemäärä enintään 100p.

Tarjouspyynnöllä ja sen liitteissä esitetyt määräarviot ovat arvioita mahdollisista hankintamääristä, ja ne on tarkoitettu vain tarjouslaskennan tueksi. Määräarviot eivät muodosta hankintayksikölle vähimmäis- tai määräostovelvoitteita mihinkään tarjouspyynnöllä mainittuun, tai niihin välillisesti tai välittömästi liittyvään kohteeseen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Lisähankintamahdollisuudet tarjouspyynnöllä ja sen liitteissä mainittujen laitteiden laitekohtaisista tarvikkeista. Hankintayksikölle ei muodostu näistä minkäänlaisia vähimmäis- tai määräostovelvoitteita.

Hankintalain 41 §:n mukaan tilaaja voi tehdä suorahankinnan, kun alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä tavarahankinta on lisätilaus, jonka tarkoituksena on aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittainen korvaaminen tai laajentaminen. Edellytyksenä on, että toimittajan vaihtaminen johtaisi teknisiltä ominaisuuksiltaan erilaisen tavaran hankkimiseen, mikä aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Kaikki tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset on ilmoitettu tässä

tarjouspyynnössä, sen liitteissä ja ESPD-lomakkeella.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/03/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/03/2020
Ortszeit: 12:01

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/02/2020