Lieferungen - 77206-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - dynamischen Beschaffungssystems - Nicht offenes Verfahren 

Finnland-Espoo: Fernmeldebedarf

2020/S 033-077206

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Suomen Turvallisuusverkko Oy
Nationale Identifikationsnummer: 2461691-8
Postanschrift: Tekniikantie 4 B
Ort: Espoo
NUTS-Code: FI1 MANNER-SUOMI
Postleitzahl: 02150
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Irma Laurila / Suomen Erillisverkot Oy
E-Mail: hankinnat@erillisverkot.fi
Telefon: +358 294440500

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.erillisverkot.fi

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/erillisverkot?id=256324&tpk=9ccd62bc-6da6-453b-a251-9ea08ba937db
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/erillisverkot?id=256324&tpk=9ccd62bc-6da6-453b-a251-9ea08ba937db
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: muu julkishallinto

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Valokuitukaapelit ja kuitutarvikkeet (DPS)

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32500000 Fernmeldebedarf
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Suomen Turvallisuusverkko Oy (jäljempänä tilaaja) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS), jossa hankitaan valokuitukaapeleita ja kuitutarvikkeita. Tuotteet on jaettu kahdeksaan (8) eri tuoteryhmään.

Hankinnan kohteena olevien tuotteiden kuvaukset ovat tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä Tuoteluettelo tuoteryhmittäin sekä liitteessä Tuotteille asetetut vähimmäisvaatimukset.

DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan Tarjouspalvelu.fi-sivustolla. DPS:n kesto on kuusikymmentä (60) kk. Tilaaja hyväksyy DPS:ään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD-lomakkeessa sekä osallistumispyynnön kohdassa Tarjouspyynnön muut ehdot.

Hankinnat tehdään DPS:n sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä. Ensimmäiset hankinnat on suunniteltu toteutettavaksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua järjestelmän perustamisesta.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 750 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32521000 Fernmeldekabel
32561000 Glasfaserverbindungen
32562100 Glasfaserkabel für die Informationsübertragung
32562200 Glasfaserkabel für die Fernübertragung
32562300 Glasfaserkabel für die Datenübertragung
32572000 Übertragungskabel
32581100 Datenübertragungskabel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Suomen Turvallisuusverkko Oy (jäljempänä tilaaja) hankkii dynaamisessa hankintajärjestelmässä (jäljempänä DPS) valokuitukaapeleita ja kuitutarvikkeita.

Tuotteet on jaettu kahdeksaan (8) eri tuoteryhmään seuraavasti:

Tuoteryhmä 1. Häntä-ja kytkentäkuidut

Tuoteryhmä 2. Kaapelit liittimillä

Tuoteryhmä 3. Adapterit

Tuoteryhmä 4. Paneelit

Tuoteryhmä 5. Telineet, liitinpaneelit ja -moduulit

Tuoteryhmä 6. Puhdistustarvikkeet

Tuoteryhmä 7. Jatkostarvikkeet

Tuoteryhmä 8. Optiset cwdm kanavointilaitteet.

Hankinnan kohteena olevat tuotteet on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä Tuoteluettelo tuoteryhmittäin sekä liitteessä "uotteille asetetut vähimmäisvaatimukset. Tilaaja voi DPS:n voimassaoloaikana tarvittaessa täydentää ja muokata tuoteluetteloa sekä tuotteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Hankinnat tehdään erillisten tarjouspyyntöjen perusteella DPS:n sisällä. Ensimmäiset tarjouskilpailut järjestetään arviolta heti, kun DPS:n perustamisvaihe kolmekymmentä (30 päivää) on kulunut umpeen. Sen jälkeen tilaaja julkaisee dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarjouspyyntöjä aina hankintatarpeen ilmetessä. Yksittäisten hankintojen sisältö, kesto ja arvo voivat vaihdella. Kaikki järjestelmään hyväksytyt tarjoajat voivat halutessaan jättää tarjouksen kuhunkin tarjouspyyntöön. Tarjoajan tuotevalikoiman ei tarvitse pitää sisällään kaikkien tuoteryhmien tuotteita. Tarjousaika on hankintalain mukaisesti aina vähintään kymmenen (10) päivää.

Järjestelmään voi hakea mukaan milloin tahansa sen keston aikana. Hakeminen tapahtuu jättämällä osallistumishakemus sähköisessä tarjousportaalissa (https://tarjouspalvelu.fi/erillisverkot). Tilaaja hyväksyy järjestelmään sellaiset hakijat, jotka täyttävät tilaajan asettamat soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD-lomakkeessa sekä osiossa Tarjouspyynnön muut ehdot.

Tämän osallistumispyynnön liitteenä on Sopimus dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistumisesta (jäljempänä sopimus), jonka ehdot osallistujien tulee hyväksyä sellaisenaan. Sopimusta noudatetaan kaikissa DPS:n sisällä tehtävissä hankinnoissa. Tarjoajaehdokkaan on hyväksyttävä sopimuksen ehdot osallistumishakemuksensa yhteydessä. Sopimus allekirjoitetaan molemmin puolin siinä vaiheessa, kun tarjoajaehdokas tulee valituksi tarjoajaksi jossakin tilaajan julkaisemassa tarjouskilpailussa DPS:n sisällä.

DPS:n kesto on kuusikymmentä (60) kuukautta. Yksittäisten hankintojen kesto ilmoitetaan kussakin tarjouspyynnössä ja yksittäisen hankinnan kesto voi ylittää dynaamisen hankintajärjestelmän keston.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Tilaaja voi lyhentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Vaatimuksena on, että ehdokas on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Jos ehdokas ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, se sitoutuu toimittamaan tilaajan pyynnöstä selvityksen rekisteröimättömyyden perusteista.

Tilaaja voi tarvittaessa tarkistaa rekisteröitymistiedot.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft die Einrichtung eines dynamischen Beschaffungssystems
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/02/2025
Ortszeit: 11:44
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Mahdolliset hankinta-asiakirjoja koskevat kysymykset on lähetettävä sähköisestä tarjousportaalista (https://tarjouspalvelu.fi/erillisverkot).

Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.

Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Muulla kuin edellä kuvatulla tavalla esitettyihin kysymyksiin tai tiedusteluihin ei voida vastata ehdokkaiden/tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.

Tarjoajaehdokkaan tulee käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sähköisessä tarjousportaalissa sekä huomioida mahdollisesti täsmennetyt tiedot ja lisäkirjeet hakemusta jättäessään.

Sähköistä tarjousportaalia koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Cloudia tukeen, puh: +358 207661075, Tuki(at)cloudia.fi. Tuki on avoinna arkisin klo 8:00–16:00.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300

Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/02/2020