Fournitures - 77206-2020

17/02/2020    S33

Suomi-Espoo: Teleliikenteen laitteet ja tarvikkeet

2020/S 033-077206

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Suomen Turvallisuusverkko Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2461691-8
Postiosoite: Tekniikantie 4 B
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Postinumero: 02150
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Irma Laurila / Suomen Erillisverkot Oy
Sähköpostiosoite: hankinnat@erillisverkot.fi
Puhelin: +358 294440500
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.erillisverkot.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/erillisverkot?id=256324&tpk=9ccd62bc-6da6-453b-a251-9ea08ba937db
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/erillisverkot?id=256324&tpk=9ccd62bc-6da6-453b-a251-9ea08ba937db
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: muu julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Valokuitukaapelit ja kuitutarvikkeet (DPS)

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
32500000 Teleliikenteen laitteet ja tarvikkeet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Suomen Turvallisuusverkko Oy (jäljempänä tilaaja) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS), jossa hankitaan valokuitukaapeleita ja kuitutarvikkeita. Tuotteet on jaettu kahdeksaan (8) eri tuoteryhmään.

Hankinnan kohteena olevien tuotteiden kuvaukset ovat tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä Tuoteluettelo tuoteryhmittäin sekä liitteessä Tuotteille asetetut vähimmäisvaatimukset.

DPS:ään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan Tarjouspalvelu.fi-sivustolla. DPS:n kesto on kuusikymmentä (60) kk. Tilaaja hyväksyy DPS:ään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet hakijat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD-lomakkeessa sekä osallistumispyynnön kohdassa Tarjouspyynnön muut ehdot.

Hankinnat tehdään DPS:n sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä. Ensimmäiset hankinnat on suunniteltu toteutettavaksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua järjestelmän perustamisesta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 750 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
32521000 Teleliikennekaapelit
32561000 Valokuituliitännät
32562100 Optiset tiedonsiirtokaapelit
32562200 Optiset teleliikennekaapelit
32562300 Optiset datansiirtokaapelit
32572000 Tietoliikennekaapelit
32581100 Tiedonsiirtokaapelit
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Suomen Turvallisuusverkko Oy (jäljempänä tilaaja) hankkii dynaamisessa hankintajärjestelmässä (jäljempänä DPS) valokuitukaapeleita ja kuitutarvikkeita.

Tuotteet on jaettu kahdeksaan (8) eri tuoteryhmään seuraavasti:

Tuoteryhmä 1. Häntä-ja kytkentäkuidut

Tuoteryhmä 2. Kaapelit liittimillä

Tuoteryhmä 3. Adapterit

Tuoteryhmä 4. Paneelit

Tuoteryhmä 5. Telineet, liitinpaneelit ja -moduulit

Tuoteryhmä 6. Puhdistustarvikkeet

Tuoteryhmä 7. Jatkostarvikkeet

Tuoteryhmä 8. Optiset cwdm kanavointilaitteet.

Hankinnan kohteena olevat tuotteet on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnön liitteessä Tuoteluettelo tuoteryhmittäin sekä liitteessä "uotteille asetetut vähimmäisvaatimukset. Tilaaja voi DPS:n voimassaoloaikana tarvittaessa täydentää ja muokata tuoteluetteloa sekä tuotteille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Hankinnat tehdään erillisten tarjouspyyntöjen perusteella DPS:n sisällä. Ensimmäiset tarjouskilpailut järjestetään arviolta heti, kun DPS:n perustamisvaihe kolmekymmentä (30 päivää) on kulunut umpeen. Sen jälkeen tilaaja julkaisee dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarjouspyyntöjä aina hankintatarpeen ilmetessä. Yksittäisten hankintojen sisältö, kesto ja arvo voivat vaihdella. Kaikki järjestelmään hyväksytyt tarjoajat voivat halutessaan jättää tarjouksen kuhunkin tarjouspyyntöön. Tarjoajan tuotevalikoiman ei tarvitse pitää sisällään kaikkien tuoteryhmien tuotteita. Tarjousaika on hankintalain mukaisesti aina vähintään kymmenen (10) päivää.

Järjestelmään voi hakea mukaan milloin tahansa sen keston aikana. Hakeminen tapahtuu jättämällä osallistumishakemus sähköisessä tarjousportaalissa (https://tarjouspalvelu.fi/erillisverkot). Tilaaja hyväksyy järjestelmään sellaiset hakijat, jotka täyttävät tilaajan asettamat soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu ESPD-lomakkeessa sekä osiossa Tarjouspyynnön muut ehdot.

Tämän osallistumispyynnön liitteenä on Sopimus dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistumisesta (jäljempänä sopimus), jonka ehdot osallistujien tulee hyväksyä sellaisenaan. Sopimusta noudatetaan kaikissa DPS:n sisällä tehtävissä hankinnoissa. Tarjoajaehdokkaan on hyväksyttävä sopimuksen ehdot osallistumishakemuksensa yhteydessä. Sopimus allekirjoitetaan molemmin puolin siinä vaiheessa, kun tarjoajaehdokas tulee valituksi tarjoajaksi jossakin tilaajan julkaisemassa tarjouskilpailussa DPS:n sisällä.

DPS:n kesto on kuusikymmentä (60) kuukautta. Yksittäisten hankintojen kesto ilmoitetaan kussakin tarjouspyynnössä ja yksittäisen hankinnan kesto voi ylittää dynaamisen hankintajärjestelmän keston.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 60
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tilaaja voi lyhentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimuksena on, että ehdokas on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Jos ehdokas ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, se sitoutuu toimittamaan tilaajan pyynnöstä selvityksen rekisteröimättömyyden perusteista.

Tilaaja voi tarvittaessa tarkistaa rekisteröitymistiedot.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 14/02/2025
Paikallinen aika: 11:44
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Mahdolliset hankinta-asiakirjoja koskevat kysymykset on lähetettävä sähköisestä tarjousportaalista (https://tarjouspalvelu.fi/erillisverkot).

Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset.

Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Muulla kuin edellä kuvatulla tavalla esitettyihin kysymyksiin tai tiedusteluihin ei voida vastata ehdokkaiden/tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.

Tarjoajaehdokkaan tulee käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset sähköisessä tarjousportaalissa sekä huomioida mahdollisesti täsmennetyt tiedot ja lisäkirjeet hakemusta jättäessään.

Sähköistä tarjousportaalia koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Cloudia tukeen, puh: +358 207661075, Tuki(at)cloudia.fi. Tuki on avoinna arkisin klo 8:00–16:00.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/02/2020