Lieferungen - 77277-2020

17/02/2020    S33    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Kazimierza Wielka: Leuchten und Beleuchtungszubehör

2020/S 033-077277

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kazimierza Wielka
Postanschrift: ul. Tadeusza Kościuszki 12
Ort: Kazimierza Wielka
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
Postleitzahl: 28-500
Land: Polen
E-Mail: inwestycje@kazimierzawielka.pl
Telefon: +48 413521937
Fax: +48 413521956

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kazimierzawielka.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka celem zwiększenia jego efektywności

Referenznummer der Bekanntmachung: II.271.19.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31520000 Leuchten und Beleuchtungszubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka celem zwiększenia jego efektywności”.

Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 165 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
71355200 Amtliche Landvermessung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL72 Świętokrzyskie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka celem zwiększenia jego efektywności”.

Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego w technologii LED w ilości 2 321 sztuk wraz z osprzętem i materiałami instalacyjnymi (dla sieci napowietrznych wraz z wysięgnikami), obejmująca wymianę poprzez demontaż istniejących elementów i montaż w ich miejsce i miejsca dodatkowo wyznaczone dostarczonych materiałów, budowę 8 latarni zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE) solarno-wiatrowych, montaż 70 sztuk nowych układów sterowania oświetleniem ulicznymi, wraz z wyniesieniem układów pomiarowego poza szafy stacji transformatorowych, wymianę 48 słupów parkowych i 6 słupów ulicznych, pionowanie 5 słupów ulicznych oraz inne elementy, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową dla zadania: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka celem zwiększenia jego efektywności”.

Sumaryczna moc zainstalowana dostarczonych opraw oświetleniowych nie może być wyższa od 235 kW oraz suma zużycia energii elektrycznej dla zmodernizowanego zakresu nie może być większe niż 801 103,55 kWh w okresie 12 miesięcy i działania systemu oświetleniowego przez 4 150 godzin.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres wydłużonej gwarancji jakości / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez Wykonawcę / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Oferowane oprawy oświetleniowe posiadają licencje Enec+ / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Dostarczenie rozwiązania umożliwiającego bezpośrednią zmianę harmonogramu w oprawach w zasięgu do minimum 400 metrów / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4” Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi III „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 219-537163
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka celem zwiększenia jego efektywności”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/02/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Toruńska 9
Ort: Radom
NUTS-Code: PL921 Radomski
Postleitzahl: 26-600
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 251 299.17 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 892 950.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/02/2020