Lieferungen - 77283-2020

17/02/2020    S33

România-Bucureşti: Dispozitiv de citire şi/sau inscripţionare CD-uri şi DVD-uri

2020/S 033-077283

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”
Număr naţional de înregistrare: 4364594
Adresă: Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010825
Țară: România
Persoană de contact: Cucu Gabriela
E-mail: biroulachizitiisicontractari@gmail.com
Telefon: +40 213193072
Fax: +40 213193072
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.scumc.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente și consumabile de resortul comunicații și informatică

Număr de referinţă: 4364594201962
II.1.2)Cod CPV principal
30233153 Dispozitiv de citire şi/sau inscripţionare CD-uri şi DVD-uri
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru furnizare echipamente si consumabile de resortul comunicatii si informatica, conform caietului de sarcini si a sectiunii II.2) „Lista loturi”.

Prevederile contractuale nu pot fi modificate/adoptate de catre ofertanti/candidati.

Aut. contr. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor (raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificare se vor atasa in a 10 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor).

Nota: autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la sectiunea I.1) din fisa de date.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 3 110 040.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 3 170 800.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem de identificare pacienți

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
22455100 Brăţară de identitate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sector 1, Bucuresti.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul nr. 1 este format din 7 subloturi, conform Anexei nr. 1, atasata caietului de sarcini.

Cant. min. AC 1/max. AC 15, cant. min. ctr. sub. 1/max. ctr. sub. 3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 445 449,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Robot pentru scriere și inscripționare CD/DVD-uri și consumabile

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30233153 Dispozitiv de citire şi/sau inscripţionare CD-uri şi DVD-uri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SUUMC.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lotul nr. 2 este format din 2 subloturi, conform Anexei nr. 1, atasata caietului de sarcini.

Cant. min. AC 1/max. AC 5, cant. min. ctr. sub. 1/max. ctr. sub. 2.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 444 880,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cititor card sănătate

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30216200 Cititoare de carduri magnetice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SUUMC.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitatile estimative pentru AC minime/maxime: 50/750.

Cantitatile estimative pentru CS minime/maxime: 50/100.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoare maxima contract subsecvent: 14 900,00 RON.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 173-421713
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 04
Lot nr.: 2
Titlu:

Robot pentru scriere și inscripționare CD/DVD-uri și consumabile

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Pragma Computers S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 3164881
Adresă: Str. General Mihail C. Cerchez nr. 23
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 040593
Țară: România
E-mail: seap@pragma.ro
Telefon: +40 213325925
Fax: +40 213321664
Adresă internet: www.pragma.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Somart IND
Număr naţional de înregistrare: RO29253737
Adresă: Str. Leorda nr. 8, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032449
Țară: România
E-mail: office@somart.ro
Telefon: +40 722914111
Fax: +40 314225830
Adresă internet: www.somart.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 112 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 825 240.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 886 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 04
Lot nr.: 3
Titlu:

Cititor card sănătate

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 6
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 6
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Somart IND
Număr naţional de înregistrare: RO29253737
Adresă: Str. Leorda nr. 8, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032449
Țară: România
E-mail: office@somart.ro
Telefon: +40 722914111
Fax: +40 314225830
Adresă internet: www.somart.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 338 995.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 2 284 800.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 2 284 800.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul juridic (șef birou – George Georgescu)
Adresă: Str. Mircea Vulcănescu nr. 88, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 010825
Țară: România
E-mail: biroulachizitiisicontractari@gmail.com
Telefon: +40 213115840
Fax: +40 213115840
Adresă internet: www.scumc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/02/2020