Lieferungen - 77298-2020

17/02/2020    S33

Magyarország-Debrecen: Érbeszúrás, vérmintavételi eszközök

2020/S 033-077298

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Gergely
E-mail: balogh.gergely@fin.unideb.hu
Telefon: +36 52512700-73051
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

DEK-785_Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000686172019
II.1.2)Fő CPV-kód
33141300 Érbeszúrás, vérmintavételi eszközök
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretszerződés zárt vérvételi rendszer beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 130 689 822.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33141300 Érbeszúrás, vérmintavételi eszközök
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Adásvételi keretszerződés zárt vérvételi rendszer beszerzésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére az alábbi különböző tételekben:

1. Szérum szeparátor/géles cső: 127 400 db

2. Szérum szeparátor/géles cső: 732 800 db

3. Szérum cső: 66 200 db

4. Szérum szeparátor/géles cső: 20 000 db

5. Szérum cső: 12 600 db

6. Szérum cső: 16 400 db

7. Szérum cső: 800 db

8. Vércukor cső: 1 800 db

9. Süllyedéses cső: 72 200 db

10. Süllyedéses cső: 7 600 db

11. Alvadásos cső: 254 600 db

12. Alvadásos cső: 10 200 db

13. Vérkép vizsgálati cső: 600 800 db

14. Vérkép vizsgálati cső: 36 800 db

15. Vérkép vizsgálati cső: 68 000 db

16. Plazma cső: 12 800 db

17. Plazma cső: 1 000 db

18. Vizeletes cső: 112 800 db

19. Vizeletes cső: 4 800 db

20. Szérum szeparátor/géles kapilláris cső: 11 600 db

21. Vérkép vizsgálati kapilláris cső: 3 200 db

22. Szérum kapilláris cső: 800 db

23. Biztonsági ujjbegyszúró lándzsa: 1 200 db

24. Biztonsági ujjbegyszúró lándzsa: 25 200 db

25. Vérvételi tű: 556 000 db

26. Vérvételi tű: 10 000 db

27. Vérvételi tű: 13 800 db

28. Biztonsági vérvételi tű: 11 328 db

29. Biztonsági vérvételi tű: 19 296 db

30. Szárnyas tű: 193 400 db

31. Szárnyas tű: 79 400 db

32. Tartóharang: 5 500 db

33. Tartóharang: 12 db

34. Adapter: 112 000 db

35. Pipetta: 4 000 db

A termékek műszaki specifikációi, azok terjedelme miatt a Közbeszerzési Dokumentumokban kerülnek részletezésre.

Ajánlatkérő a megadott mennyiségi adatok 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.

A termékek szavatossági idejéből legalább 2/3 résznek kell hátra lenniük a szállítás időpontjában.

Megrendelések ütemezése: 2 alkalom/hó illetve szükség esetén egyedi.

Szállítási határidő: megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanap.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Ajánlatkérő a II.2.4) pontban megadott mennyiségi adatok 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. Az ezt meghaladó mennyiségek lehívása opcionálisan történhet.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bek. alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját. Csak a teljes részre tehető ajánlat.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 137-336794
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

DEK-785_Zárt vérvételi rendszer beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/02/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_77507677
Postai cím: Baross utca 48–52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: tender@diagon.com
Telefon: +36 13696500
Fax: +36 13696301
Internetcím: http://www.diagon.com
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 130 689 822.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma: 10831050-2-41

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Baross utca 48–52.); 10831050-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/02/2020